Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

, Kyjev 07:58

Bratislava

Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike
Hlavné: Yurii Mushka
Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike
Sídlo:

Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika

Telefón: +421 259 202 810; Konzulárny útvar: +421 259 202 816, v externých prípadoch: +421 259 202 813.
Fax: +421 254 412 651
E - mail: emb_sk@mfa.gov.ua
Webové stránky: http://slovakia.mfa.gov.ua
Oznámenia:

Konzulárny útvar Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike
Hlavné: Bogdanova Svitlana
druhá tajomnička pre konzulárne otázky
Sídlo:

Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika

Vedúci útvaru:Svitlana Bohdanova

Telefón: +421 259 202 816 (v nestránkové hodiny), horuca linka +421 259 202 813 -volanie v externých prípadoch: straty cestovných dokladoch, úrazu, smrti, väzenia
Fax: +421 259 202 837
E - mail: consular@ukrembassy.sk
Harmonogram:

KO príjem občanov Ukrajiny, cudzincov a osôb bez občianstva vykonáva:

Pondelok  

     09:00 - 12:00

Utorok

     13.00 - 16.00

Streda

     09:00 - 12:00

Štvrtok

     09:00 - 12:00 pre určíte kategórie občanov

     (osoby so zdravotným postihnutím, tehotne ženy, vážne nemocní)

Piatok

     09:00 - 12:00 (okrem VKO v Prešove - poz. grafik)

Sobota

     Víkendy

Nedeľa

     Víkendy

Он-лайн реєстрація Консульського відділу

Oznámenia:

Cez víkendy a sviatky príjem občanov Ukrajiny sa vykonáva v externých prípadoch: straty cestovných dokladoch, úrazu, smrti, väzenia, atď. tel. č. +421 259 202 813.

Každý 3. štvrtok v mesiaci od 9.00 do 11.00 vedúci zastúpenia prijme občanov, prosíme nahlásiť návštevu dopredu na tel. č +421 259 202 810

Pre ďalšiu informáciu volajte na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny na

tel. č. +421 259 202 816 v nestránkové hodiny.

 

Informujeme, že Veľvyslanectvo Ukrajiny na území Slovenskéj republiky bude poskytovať konzulárne služby pre občanov na Východnom Slovensku v budove Centra ukrajinskej kultúry (adresa: Janka Borodáča 3870/5, 08001, Prešov).

V roku 2018 konzulárna služba Veľvyslanectva sa bude konať od 9 do 12 hod. v takéto dni: 

16. februára

18. mája

17. augusta 

16. novembra

Pre ďalšiu informáciu volajte na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny na tel. č. 02/59202816 od 14 do 15 hod.

Ukrainian visa application online - http://visa.mfa.gov.ua

Pripojte sa k nám na sociálnych siet'ah!/Follow us on social media!