Посольство України в Словацькій Республіці

, Київ 14:45

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ
консульського збору, що справляються
за вчинення консульських дій
Посольством України в Словацькій Республіці
 
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в євро
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 21 20
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  85 80
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 117 110
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  69 65
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 21 20
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 16 15
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 16 15
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 16 15
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 58 54
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 108 101
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 34 32
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 34 32
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 34 32
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 34 32
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 34 32
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 34 32
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 318 298
10 Видача довідки про належність до громадянства України 22 21
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 22 21
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 159 149
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 318 298
       
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 61
  дворазової 65 61
  багаторазової 65 61
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 61
  дворазової 65 61
  багаторазової 65 61
3 Оформлення довгострокової візи (D)**:  
  багаторазової 65 61
*   Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору                                              
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 17 16
2 Видача витребуваного документа 45 42
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 80 75
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 11 10
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 57 53
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 210 197
4 Видача довідки про засвідчення документа 34 32
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 34 32
2 Реєстрація шлюбу 102 96
3 Реєстрація розірвання шлюбу: 102 96
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 102 96
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 102 96
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 102 96
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 57 53
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 102 96
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 216 203
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 45 42
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 102 96
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 85 80
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 375 євро
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 100 94
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 43 40
- іншим особам 75 70
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 43 40
- іншим особам 75 70
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 53 50
є) посвідчення заповітів 43 40
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  149 140
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 94 євро
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 201 189
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 37 35
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 37 35
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 53 50
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 53 50
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 11 10
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 26 25
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 26 25
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 26 25
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 26 25
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 188 євро 
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 47 євро за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14  євро і не більше 188 євро
16 Вчинення морських протестів 149 140
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 26 25
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 32 30
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 64 60
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  11 10
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 100 94
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 210 197
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 148 139
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 37 35

 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

Прийняття рішення про оформлення у звичайному порядку – протягом десяти календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та cплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Термін оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок зазначених документів.

У терміновому порядку – протягом п’яти календарних днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості. 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Протягом трьох місяців, не враховуючи доставку ПГУВК до установи. Прибуття паспорта до дипустанови відбувається відповідно до графіка доставки дипломатичної пошти. 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді. 

4. Розгляд заяв про внесення змін до Посвідчення особи на повернення в Україну (продовження терміну дії Посвідчення особи на повернення в Україну)

У звичайному порядку зміни до Посвідчення особи на повернення в Україну вносяться на підставі відповідної письмової заяви громадянина (законного представника) протягом трьох робочих днів, враховуючи день 
подання документів.
У терміновому порядку за клопотанням заявника та наявності технічної можливості зміни до Посвідчення 
особи на повернення в Україну можуть бути внесені у день звернення.

5. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору. 

6. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується. 

7. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою Наказом Мінюсту України та МЗС України 23.05.01 № 32/5/101 (у редакції наказу Мінюсту України, МЗС України від 25.08.04 № 90/5/191; зареєстрована в Мінюсті України 01.06.01 за № 473/5664) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 № 96/5 (зареєстровані в Мін’юсті України від 14.01.2011 № 55/18793). 

8. Прийняття на консульський облік.
Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних 
документів.
Прийняття на постійний консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних 
документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку – у день звернення
за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.
9. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені такими нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.


Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і
визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників відповідного
консульського збору.
При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи у вихідні дні консульський збір справляти у 
подвійному розмірі.

 

 

 


Консульський підрозділ Посольства України в Словацькій Республіці
Керівник: Богданова Світлана Степанівна
другий секретар
Адреса: вул. Радванська 35, 81101, Братислава, Словацька Республіка. Переглянути на мапі
Телефон: +421 259 202 816 (робочі дні, пн., ср., чт., пт. - 13:00-17:00; вт. - 08:00-12:00)
Факс: +421 259 202 837
Ел. пошта: consular@ukrembassy.sk
Веб-сайт: http://slovakia.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок  

   09:00 - 12:00

Вівторок

   13:00 - 16:00

Середа

   09:00 - 12:00

Четвер

   09:00 - 12:00 (для громадян з інвалідністю, вагітних, тяжкохворих)

П’ятниця

   09:00 - 12:00 (крім виїздів на ВКО у м. Пряшів, див. графік)

Субота

   Вихідний

Неділя

   Вихідний

Он-лайн реєстрація відвідувачів на прийом у Консульський відділ

Примітки:

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт та за інших надзвичайних обставин. Телефон гарячої лінії: +421 259 202 813.

Кожний 3-й четвер місяця з 9.00 до 11.00 буде здійснюватися прийом громадян керівником установи за попереднім записом, тел.: +421 259 202 810. Слідкуйте за оголошеннями на сайті Посольства.

Повідомляємо, що виїзні консульські прийоми громадян відбувається за адресою:

вул. Янка Бородача 5, 08001, м. Пряшів (у приміщенні Центру української культури).

У 2018 році виїзні консульські прийоми проходитимуть з 09:00 до 12:00 за графіком:

  • 16 лютого
  • 18 травня
  • 17 серпня
  • 16 листопада

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном консульського відділу Посольства +421 259 202 816 у неприйомні години.

Долучайтеся до нас у facebook та twitter!


Генеральне Консульство України в Пряшеві ліквідоване. Межі консульського округу установи відносяться до консульського округу Посольства України в Словацькій Республіці. Консульські дії здійснюються у консульському відділі Посольства України в СР.
Графік роботи: