Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

Kyjev 04:24

Yurii Mushka

Na Ministerstve zahraničných veci  Ukrajiny od júla 1991. Pôsobil v konzulárnom odbore.

1993-1997 – Veľvyslanectvo Ukrajiny v Maďarsku.

1997-2000 - Radca, vedúci oddelenia krajín strednej a východnej Európy a Ameriky MZV Ukrajiny.
Riaditeľ tretieho teritoriálneho odboru Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny.

2000-2003 - radca, radca-vyslanec Veľvyslanectva Ukrajiny v Maďarsku.

2003-2006 - Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v Maďarskej republike, predstaviteľ Ukrajiny v Dunajskej komisii.

2006-2008 - Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v Kórejskej republike.

2008-2010 - Veľvyslanec s osobitným určením MZV Ukrajiny.

2010-2014 - Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v Maďarskej republike, predstaviteľ Ukrajiny v Dunajskej komisii.

2014-2016 - Riaditeľ druhého európskeho odboru, Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny.
Od januára 2017 - Mimoriadny a Splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike.

Znalosť jazykov: maďarsky, anglicky.
Je ženatý, má jedného syna.

 

   

 

Veľvyslanec

Kontakty

Sídlo: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika . Zobraziť na mape
Telefón: +421 259 202 810, Konzulárny útvar: +421 259 202 816 (Pondelok, Streda - Piatok: 13:00-17:00, Utorok: 08:00-12:00), horuca linka +421 259 202 813 (volanie v externých prípadoch: straty cestovných dokladoch, úrazu, smrti, väzenia)
Fax: +421 254 412 651
Webové stránky: slovakia.mfa.gov.ua/ua/