Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

Kyjev 04:37

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny v súvislosti so zatknutím podpredsedu Medžlisu Krymskotatárského národa Achtema Čijhoza

01 februára 2015, 14:23

Na Ukrajine sú  rozhorčení zatknutím na Kryme jedného z vodcov Medžlisu Krymskotatárskeho národa Achtema Čijhoza pre absurdné obvinenia z organizovania a účasti na nepokojoch, ktoré sa konali 26. februára 2014 v Simferopolu, v Autonómnej republike Krym.

Tento hanebný prípad je pokračovaním zločineckej politiky RF v okupovanej Autonómnej republike Krym, zameranej na diskreditáciu všetkého ukrajinského a zastrašovania aktivistov Krymskotatárskeho národa, ktorí majú najväčší odpor voči nej.

Osobitne zdôrazňujeme, že zatknutiu Achtema Čijhoza predchádzala prehliadka 26. januára tohto roka krymskotatárskeho televízneho kanálu „ATR” v Simferopolu a vylúčenie archívov s materiálmi  o udalostiach dňa 26. februára r. 2014. Jediný „priestupok” tkvie v tom, že TV kanál vysvetľoval tieto udalosti.

Požadujeme od ruských okupačných úradov, aby okamžite prepustili Achtema Čijhoza, zastavili prenasledovanie krymských Tatárov, a podnikli kroky na zastavenie systematického porušovania ľudských práv v Autonómnej republike Krym.

Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby odsúdilo akcie prenasledovania a teroru proti Krymskotatárskemu obyvateľstvu Krymu.

Sme presvedčení, že represie okupačných úradov nezlomia  duch Krymskotatárskeho národa, ktorý prežil deportáciu, organizovanú Stalinovým režimom.

***

Statement of the MFA of Ukraine in connection with the arrest of Deputy Head of Majlis of the Crimean Tatar people Mr. Athem Ciygoz

Ukraine is shocked by the arrest made in the Autonomous Republic of Crimea, one of the leaders of the Crimean Tatar Mejlis Mr. Athem Ciygoz on absurd charges of organizing and participating in the riots that took place in February 26, 2014 in Simferopol, Autonomous Republic of Crimea.

This infamous case is a continuation of the criminal policy of Russian Federation in the occupied Autonomous Republic of Crimea aimed at discrediting all Ukrainian people and harassment of the Crimean Tatar people that resist it the most.

Separately it should be noted, that the arrest of Mr. Athem Ciygoz was preceded by a search on January 26, 2015 at Crimean Tatar TV "ATR" channel in Simferopol with followed archive extraction of materials about events that took place on February 26, 2014. The only so called “fault" of a mentioned TV channel is that it has covered these events back then.

We demand from Russian occupation authorities to immediately release Mr. Athem Ciygoz, to stop a persecution of Crimean Tatar people and to take steps to stop the systematic violations of human rights in the Autonomous Republic of Crimea.

We call on the international community to condemn the acts of persecution and terror against the Crimean Tatars of Autonomous Republic of Crimea.

We believe that repression of the occupation authorities did not break the spirit of the Crimean Tatar people, who survived deportation organized by Stalin's regime.