Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

Kyjev 21:51

Vyhlásenie MZV Ukrajiny v súvislosti s hrubým porušením zo strany Ruskej federácie Dohovoru OSN o morskom práve

17 decembra 2015, 18:46
Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny vyjadruje hlboké rozhorčenie v súvislosti s medzinárodne protiprávnymi skutkami Ruskej federácie, opäť zameraných na porušovanie výsostných práv Ukrajiny ako pobrežného štátu na prieskum a rozvoj prírodných zdrojov v jeho výsostnom mori a kontinentálnom šelfe, zaručených v Dohovore OSN o námornom práve.

Bezočivú zmenu ruskou stranou polohy dvoch šplhacích vrtných súprav B-312 a B-319 a ropných vrtných plošín "Tavrida" v Čiernom mori, ktoré sú vo vlastníctve Ukrajiny, hodnotíme ako ďalšiu epizódu rozsiahleho drancovania majetku a prírodných zdrojov, páchaných štátom - agresorom pri obsadzovaní výsostného územia Ukrajiny - Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopoľ. Tento akt, ktorý doplnil zoznam dôkazov uchvatiteľského správania Ruska a jeho ignorovania medzinárodného práva, takisto je svedectvom porušenia Ruskom jeho povinností ako štátu - okupanta, najmä pokiaľ ide o zaistenie nedotknuteľnosti vlastníckych práv.

Vzhľadom na uvedené okolnosti Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny kvalifikuje vyššie uvedené akcie ruskej strany ako medzinárodne  protiprávne kroky, zamerané na systematické porušovanie suverenity, suverénneho práva a jurisdikcie Ukrajiny nad vnútornými vodami, územným morom, výlučnou ekonomickou zónou a kontinentálnym šelfom v Čiernom a Azovskom mori.

V tejto súvislosti Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny vyzýva Ruskú federáciu k medzinárodne právnej zodpovednosti, požaduje od Ruskej federácie, aby bezodkladne prijala všetky možné opatrenia na zastavenie medzinárodne protiprávnych krokov, poskytla dostatočné záruky a záruky ich neopakovania v budúcnosti a okamžite vrátila pre využitie a držanie majetku Ukrajine, ktoré jej patrí.

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si vyhradzuje právo žiadať od ruskej strany náhradu za poškodenia spôsobené jej činmi, ktoré majú všetky príznaky medzinárodného trestného činu v zmysle Dohovoru.

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/43246-zajava-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-grubim-porushennyam-rosijsykoju-federacijeju-polozheny-konvenciji-oon-z-morsykogo-prava