Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

Kyjev 05:32

Stretnutie Veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej Republike Juria Mušku so štatnim tajomníkom Ministerstva financií Danou Meager

21 februára 2017, 18:01

21. februára 2017 Veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej Republike Jurij Muška sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Danou Meager.

Počas stretnutia Veľvyslanec poďakoval slovenským partnerom za všestranu podporu Ukrajiny, najmä teritorealnej suverenity a samostatnosti Ukrajiny, podporu jej európskeho integračného smeru, tak isto za pomoc pri zabezpečení energetickej nezávislosti nášho štátu a reformovania jej ekonomiky, predovšetkým v energetickom sektore, realizácii opatrení v oblasti energetickej účinnosti. Bolo zdôraznené, že Ukrajina už 450 dni ne dováža rusky plyn a naďalej je nádejným a stabilným tranziterom plynu do Európy. Veľvyslanec tiež informoval o bezpečnostnej a socialno-ekonomickej situácii na Ukrajine.

Strany prediskutovali aktuálne otázky ukrajinsko-slovenskej spolupráce a vyslovili sa za aktivizáciu v ekonomickej sfére, najmä využívania dostupného potenciálu.