Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

Kyjev 06:08

Pre občanov o konzulárnej službe v meste Prešov v roku 2018

05 januára 2018, 15:00

Informujeme, že Veľvyslanectvo Ukrajiny na území Slovenskej republiky bude poskytovať konzulárne služby pre občanov na Východnom Slovensku v budove Centra ukrajinskej kultúry (adresa: Prešov, Janka Borodača, 5).

V roku 2018 konzulárna služba Veľvyslanectva sa bude konať od 9 do 12 hod. v takéto dni: 

16. februára

18. mája

22. augusta

16. novembra. 

Pre ďalšiu informáciu volajte na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny na tel. č. 02/59202816 mimo stránkových hodín.

Posledné poznámky

17 novembra 2017