Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

Kyjev 21:08

Rozhovor s mimoriadnym a splnomocneným Veľvyslancom Ukrajiny v Slovenskej republike Olehom Havašim -„Parlamentný kuriér” 03.11.2015

27 novembra 2015, 17:21

Pre Slovákov je príznačné robiť všetko, aby som tak povedal, dôsledne a svedomite. Toto je vaša veľmi dobrá vlastnosť, vďaka čomu ste dosiahli pôsobivo dobré výsledky, hovorí veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Oleh Havaši.

Slovensko nie slovom, ale skutkom pomáha Ukrajine


Vážený pán veľvyslanec, téma Ukrajiny, rovnako ako vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom v priebehu roka je stále prítomná v našom informačnom priestore. V spoločnosti panuje pochopenie, že osud Slovákov je nepriamo závislý na osudu Ukrajincov. Takže aká je súčasná situácia na Ukrajine?

        Predovšetkým, dovoľte mi, aby som vyjadril svoju úprimnú vďačnosť redakcii „Parlamentného Kuriéra” pre príležitosť sa vyjadriť k aktuálnym otázkam týkajúcim sa situácie na Ukrajine a rozvoja ukrajinsko-slovenských vzťahov.

       Zároveň, využívajúc túto príležitosť a chcem vysloviť vďačnosť ukrajinskej strany predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky pánu Petru Pellegrini za charitatívne akcie. Konkrétne - na pozvanie pána Pellegrini na Slovensku sa realizoval projekt ohľadne rekreácie v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR „Častá - Papiernička” deti z oblasti uskutočnenia ATO - z Doneckej oblasti. Počas obdobia realizácie tohto projektu v zariadení odpočinuli v marci - 87 detí a v októbri - 100 detí. 19. októbra predseda Národnej rady Slovenskej republiky mal  osobné stretnutie so skupinou detí, ktoré mali možnosť prehliadky slovenského parlamentu a Bratislavského hradu. Bolo to celkom dojemné. Som presvedčený, že tieto osudom okradnutí deti, ktoré sa tu rekreovali navždy zapamätajú dobrosrdečnosť  Slovákov.

      Osobitnú pomoc sme dostali od pána prezidenta SR Andreja Kisky, Slovenska a od pána predsedu vlády Slovenska Róberta Fica.

        Celkovo sa v priebehu obdobia od roku 2014 do súčasnosti vláda Slovenska poskytla humanitárnu pomoc Ukrajine vo výške takmer 3 miliónov eur, vrátane pomoci v rôznych oblastiach – vo sfére rehabilitácie vojenských príslušníkov, ozdravenia detí, poskytnutia zdravotníckeho materiálu, vzdelávacieho kurzu pre organizáciu evakuácie ranených z bojísk a poskytovania im prvej lekárskej pomoci v poľných podmienkach, vzdelávací program SETIR. Najmä V tomto období na rehabilitácii/zotavení bolo 95 vojakov a zranených počas Revolúcie dôstojnosti, a taktiež 260 detí.           

        V poslednej dobe v období od 26. októbra - 6. novembra v rekreačnej oblasti „Zemplínska Šírava” odpočívalo 30 detí ukrajinských vojakov – účastníkov ATO. Na realizáciu tohto projektu slovenské strana pridelila 10 000 euro. Okrem podpory zo strany slovenskej vlády tiež získavame pomoc od mimovládnych organizácií, najmä od ukrajinsko-slovenskej organizácie „Ukrajina-Slovensko SOS”, verejného združenia „Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy”, slovenských náboženských organizácií, predovšetkým, „Slovenskej katolíckej charity” a ďalších. A to je len humanitárna súčasť pomoci.

         V odpoveď na vašu otázku poznamenám, že, aj ak je to nepríjemné, ale súhlasím s vami, že nepokoje na Ukrajine sa v istej miere sa odrážajú na susedných krajinách, vrátane aj na Slovensku. A situácia v našej krajine nie je ani zďaleka stabilná - a to je ešteže optimistický pohľad. Je zrejmé, že v tom aj tkvie zámer Ruska - nielen vziať našu krajinu, ale  aj držať nás v neustálom napätí, ničiť našu infraštruktúru, nedovoliť aby sa naša ekonomika vyvíjala.

        Ale za týchto veľmi ťažkých okolností stále tvoríme základ pre uskutočnenie dlhodobých plánov/projektov. Sme jasne načrtli svoj zahraničný smer politiky – integrácia do EÚ, a krok za krokom sa blížime k svojmu cieľu. Pre dôveryhodnosť poznamenám, že počas návštevy Bratislavy predsedu vlády Ukrajiny pána Arsenija Jaceňuka vedenie Slovenska - aj pán Andrej Kiska aj pán Róbert Fico aj pán Peter Pellegrini zdôraznili pri stretnutiach s ukrajinskou oficiálnou delegáciou, že súčasná ukrajinská vláda urobila oveľa viac reforiem, než predchádzajúce vlády po dve desaťročia. Avšak, oveľa viac je potrebné ešte urobiť. Musím poznamenať, že pri realizácii reforiem, musíme sa nechať rozptyľovať cez situáciu na fronte, a to ako prácou aj finančnými prostriedkami, aby sa zabránilo vnútorne politickým konfliktom. Nie je žiadnym tajomstvom, že ruský agresor sa snaží otriasť situáciu v našej krajine zvnútra.

      Bohužiaľ, nové hrozby a výzvy pre nás prináša situácia na Blízkom východe. Hoci Sýria - nie náš sused, uvedomíme si, že teraz Ukrajina, Sýria a Irán v systéme medzinárodných súradníc. Svet náhle sa stál iný, nepredvídateľným. To sú naše reálie ...

     Pán veľvyslanec, hovoril Ste o pomoci Slovenska Ukrajine, a upozornil, že je to len humanitárny aspekt pomoci. To znamená, že existujú aj iné druhy pomoci?

         Samozrejme, že je. A som naozaj chcel o tom hovoriť. Predovšetkým - neoceniteľná politická podpora územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny, nášho európskeho integračného kurzu, o čom vždy tvrdí vedenie Slovenska nielen v priebehu dvojstranného politického dialógu so svojimi ukrajinskými partnermi, ale aj na medzinárodnej scéne, najmä v takých medzinárodných organizáciách, ako sú EÚ, NATO, OBSE, OSN aj v rámci vnútri krajiny - pre občiansku spoločnosť. A na Ukrajine vysoko hodnotia politickú podporu zo strany SR.

        Uvediem iba posledný výrečný príklad - hlasovanie v priebehu 70. zasadnutia  VZ OSN o voľbe nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2016-2017. Pre Ukrajinu hlasovalo 177 z 193 voličov. Každý hlas je hlasom na podporu národnej suverenity, politickej nezávislosti a jednoty Ukrajiny. Toto hlasovanie preukázalo skutočne globálnu úroveň medzinárodnej podpory pre Ukrajinu. Pre nás je to tiež signál odsúdenia vonkajšej agresie. A sme úprimne vďační Slovensku za poskytnutú podporu, za jej prínos k vytvoreniu relatívnej proeurópskej koalície v Európe, takéhoto neformálneho klubu - „Priatelia Ukrajiny”.

        Prepáčte, pán veľvyslanec, dovoľte mi upresniť, ako Ukrajina má v úmysle využiť tohto stavu?

        Predovšetkým, počas hlasovania Ukrajina bude mať právo hlasovať, bude môcť  vznášať a dávať na program rokovania otázku, o ktorú má záujem, požadovať, aby agenda rokovaní na zasadaniach  bola komplexná, aby celá agenda sa týkala svetového mieru, stability a globálnej bezpečnosti. Ukrajinská strana bude vznášať otázku odňatia Rusku práva veta v Bezpečnostnej rade, pretože BR OSN jednoducho sa blokuje a nie je schopná plniť svoju úlohu. Zároveň pre Ukrajinu Bezpečnostná rada bude ďalšia príležitosť v čo najväčšej miere informovať svetové spoločenstvo o tom, čo sa deje na Ukrajine. Ukrajina bude usilovať, aby jej otázky nezmizli z agendy svetovej politiky. Súčasne ukrajinská strana bude sa snažiť zaviesť právny mechanizmus pre trestne stíhanie  páchateľov havárie lietadla Boeing 777 leteckej spoločnosti „Malaysian Airlines” letu MH 17. Ukrajinská strana má zámer byť ochrancom a strážcom Charty OSN, pretože práve teraz chápeme veľkú hodnotu mieru a bezpečnosti.

         Dnes žiadna európska krajina nie je schopná samostatne čeliť vonkajšiemu agresorovi, a normy medzinárodného práva už nie sú činiteľom zábrany. Takže otázka zaistenia národnej bezpečnosti vzhľadom na jej ostrotu, teraz nabúda  nového obsahu, objavujú sa nové situačné aliancie. Pred každým vznikla potreba urobiť osudovú voľbu, obetovať niečo dnes, aby nestratiť všetko zajtra. A ak to nebolí, katalyzátorom tohto procesu sa stala agresia za strany Ruska proti Ukrajine. Preto politická podpora je kriticky dôležitá.

         Ďakujem vám za vyčerpávajúcu odpoveď. Vráťme sa však späť k predchádzajúcej otázke. Akú inú pomoc poskytuje Ukrajine Slovensko?

          Ďalší druh pomoci od vlády Slovenské republiky, nesmierne dôležitý pre Ukrajinu, sa vzťahuje na energetický sektor. V prvom rade ide o ukrajinsko-slovenský projekt tzv. „malý reverz”, to znamená dodávky plynu do Ukrajiny z Európy cez územie Slovenska potrubím Vojany (SR) - Užhorod (Ukrajina). Projekt bol úspešne realizovaný zo dňa 2. septembra 2014. Počas tohto obdobia bolo dodané 12 miliárd metrov kubických plynu. Súčasná kapacita potrubia - 40 - 41 miliónov metrov kubických denne, a od 1. decembra 2015 v dôsledku technického vybavenia/ modernizácie kapacita bude činiť 55-57 miliónov kubických metrov denne.

          Ako viete, zaistenie energetickej bezpečnosti je neoddeliteľnou súčasťou národnej bezpečnosti. Takže vďaka dobrej vôli vlády Slovenska sme urobili veľký krok smerom tak k diverzifikácii dodávok energetických zdrojov a znižovaniu energetickej závislosti na Rusku ako aj v smere k národnej bezpečnosti. Preto realizácia projektu „malý reverz” má ekonomický aj politický význam. A to priateľské gesto slovenského vedenia vysoko ceníme.

          Ďalšie gesto - praktické uľahčenie realizácie reforiem na Ukrajine. Predovšetkým sa to týka fiškálnej sféry a energetickej účinnosti. Máme záujem o štúdium a uplatňovanie u nás najlepších skúseností  Slovenska . V tomto ohľade sa uskutočňujú , stretnutia na úrovni riaditeľov patričných rezortov  a konzultácie s odborníkmi pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré koordinuje túto prácu. V praxi mnoho aktivít tak v bilaterálnom formáte ako aj vo formáte „Vyšehradská skupina + Ukrajina” uskutočňuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku pod vedením pána Alexandra Dulebu.

         Mimochodom, chcel by som oceniť dobrú organizáciu tejto spoločnosti „IX. Východoeurópskej energetickej konferencie”, ktorá sa konala 22-24 novembra v Bratislave. Na pozvanie slovenskej strany konferencie sa zúčastnili predseda NAS „Naftohaz Ukrajiny” pán Andrij Koboľev, predseda „Derženerhoefektyvnosti” Ukrajiny pán Serhij Savčuk a zástupcovia nevládnych organizácií Ukrajiny. Avšak, pán Koboľev a pán Savčuk počas pobytu v Bratislave mali rad dvojstranných stretnutí s ich slovenskými náprotivkami  a  poskytli slovenským médiám niekoľko rozhovorov.

        V priebehu niekoľko rokov slovenská vláda poskytuje pomoc Ukrajine v rámci programu „Slovak Aid” a Nórskeho finančného mechanizmu, najmä v kontexte cezhraničnej spolupráce medzi Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny a Prešovským a Košickým samosprávnymi krajmi Slovenska. Nedávno 24-27 novembra v Košiciach a v Užhorodu na Ukrajine sa uskutočnila medzinárodná konferencia o cezhraničnej spolupráci v rámci projektu využívania nórskych grantov.

          Podľa mojich pozorovaní, vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom v priebehu roka zintenzívnili, čo je konkrétnym výsledkom týchto rokovaní?

          V skutočnosti aktívny politický dialóg je ďalším dôkazom priamej podpory Ukrajiny zo strany Slovenska, a to najmä v tejto ťažkej dobe pre nás. Máte celkom pravdu - tento rok bol naozaj veľmi intenzívny pre ukrajinsko-slovenský dialóg na vysokej úrovni, a to najmä: 22. februára Kyjev hostil návštevu prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku; 5. februára sa uskutočnil vizít predsedu vlády Slovenské republiky R. Fica v Kyjeve, počas ktorého rokoval s prezidentom a predsedom vlády Ukrajiny; 28. apríla - návšteva Kyjeva podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investičné otázky L. Vážneho; 20. mája - oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v Kyjeve; Od 8. do 10. septembra - návšteva predsedu NAS „Naftohaz Ukrajiny” pána Andreja Koboľeva v Bratislave; 10. septembra - návšteva predsedu vlády Ukrajiny pána Arsenija Jacseňuka v Bratislave, počas ktorej rokoval s prezidentom, predsedom vlády a predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Okrem toho, na september 29-30 septembra sa uskutočnila návšteva ministra hospodárstva Slovenskej republiky v Kyjeve pána Vasila Hudáka, kde stretol s premiérom Ukrajiny a troma ministrami. V priebehu roka sa uskutočnila tiež séria stretnutí po línii ministerstiev zahraničných vecí, najmä, 15. mája - návšteva Bratislavy ministra zahraničných vecí Ukrajiny pána Pavla Klimkina. Bolo niekoľko návštev na Ukrajine podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Miroslava Lajčáka, štátnych tajomníkov ministerstva zahraničných vecí - pána Petra Buriána a pána Igora Slobodníka. S rokovaní na medzirezortnej úrovni za pozornosť si zaslúži návšteva delegácie „Ukrajinskej železnice” 1.-2. októbra v Bratislave.

          Na podnet slovenskej strany 20-24 apríla v Košiciach sa uskutočnilo prvé slovensko-ukrajinské podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnili početné skupiny podnikateľských kruhov Ukrajiny a SR v kľúčových oblastiach spolupráce. Je príznačné, že fórum otvorili minister hospodárstva SR a námestník ministra pre hospodársky rozvoj a obchod Ukrajiny. Obaja vysokí predstavitelia mali  tiež v rámci konferencie jednotlivé rokovanie. Je dôležité, že Slovenská strana plánuje usporadúvať takéto podujatia každý rok.

         Na pozvanie slovenskej strany ukrajinskí podnikatelia mali možnosť sa zúčastniť „Slovenskej kooperačnej burzy 2015”, ktorá sa konala nedávno - 10. novembra 2015.

          Mimochodom, vo väčšine prípadov budovaniu partnerstiev medzi predstaviteľmi obchodných kruhov Ukrajiny a Slovenska prispieva Slovensko-ukrajinská obchodná komora, ktorá pôsobí od 1. januára 2015.

          Chcel by som zvlášť zdôrazniť, že slovenská strana, aká mala predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine od júla 2014 do júna 2015, zapájala Ukrajinu prakticky takmer ku všetkým  podujatiam, usporiadaným  vo formáte V4. Navyše, mnoho akcií sa konalo na Ukrajine vo formáte „V4 + Ukrajina”. Pre mňa je dôležité zdôrazniť, že jednou z priorít slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine bolo podporiť európsku integráciu Ukrajiny. Dokonca aj teraz, za českého predsedníctva vo V4, Slovensko sa zameriava na tzv. „Ukrajinskú otázku”.

        Nepochybujem o tom, že Slovensko v rámci svojho predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2016 osobitnú pozornosť bude venovať ukrajinskej otázke. Podľa mojich pozorovaní, slovenské vedenie sa starostlivo pripravuje na toto predsedníctvo, a ja som presvedčený, že to bude v skutočnosti rovnako efektívne ako predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Pre Slovákov je príznačné robiť všetko, aby som tak povedal, dôsledne a svedomite. Toto je veľmi dobrá vaša vlastnosť, vďaka čomu ste dosiahli takých pôsobivo dobrých výsledkov.

         V odpoveď na vašu otázku, aký je praktický výsledok týchto stretnutí, v prvom rade, znova zdôrazňujem, že to je politická podpora, to je „odsúhlasenie hodín” - výmena názorov na kľúčové medzinárodné otázky, ohľadne zahraničného a domáceho kurzu politiky oboch krajín, ktorá umožnilo vytvoriť dôverčivé vzťahy medzi vedením Ukrajiny a Slovenska. Počas týchto stretnutí je uvedená tzv. „cestovná mapa” bilaterálnej spolupráce, bol poskytnutý jej ďalší impulz. Výrazne sme pokročili vo všetkých oblastiach - prihraničnej spolupráci, konzulskej právnej, energetickej, kultúrne humanitárnej, podpísali niekoľko dôležitých bilaterálnych dohôd. Hlavným výsledkom, podľa môjho presvedčenia, je to vzájomná zainteresovanosť v posilnení bilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach, a priaznivé podmienky už sú vytvorené, jestvuje aj politická vôľa vedenia. V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť slová pána Róberta Fica, ktoré on povedal počas spoločnej tlačovej konferencie s hlavou našej vlády 10. septembra v Bratislave, že Slovensko nie slovom, ale skutkom pomáha Ukrajine. Absolútne správne. A na Ukrajine to vidia a vysoko cenia.

         Na záver tejto témy, chcel by som poznamenať, že vytvorenie hlbokej a komplexnej zóny voľného obchodu medzi Ukrajinou a EÚ vytvorí dodatočné optimálne príležitosti pre obchodne ekonomickú a investičnú spoluprácu. Vo výsledku obe krajiny  sa stavajú čím ďalej bližšie, a cez Slovensko aj Ukrajina stáva bližšie k EÚ.

         Pokiaľ je mi známe, slovenskí podnikatelia sa nedočkavo tešia na fungovanie zóny voľného obchodu. My na Slovensku Ukrajine si úprimne želáme mier, stabilitu a prosperitu. Bude to dobré pre vás, bude dobré aj pre nás.

         Ďakujem vám veľmi pekne za dobré slova. Využívam  tejto príležitosti, aby som z dovolenia celému Slovenskému Národu zablahoželal k blížiacim sa Vianočným sviatkom a poprial mier, šťastie a prosperitu. Nech Boh vám žehnaj!