Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

Kyjev 04:18

Humanitárna spolupráca

Základným smerom spolupráce je výmena študentov na čiastočne a úplné štúdium, stážistov a ašpirantov, učiteľov a vedcov na pedagogickú a vedeckú prácu.    Medzi 30 vysokými školami Ukrajiny aj 14 Slovenska sú priame zväzky, bolo uzatvorených 34 zmluvy a dohovory medzi vysokými školami.     

V obidvoch krajinách pre uspokojovanie potrieb národnostných menšín fungujú školy s vyučovacím jazykom slovenským, resp. ukrajinským.

8. apríla 2014 р. bola podpísaná Dohodu medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných na Ukrajine a v Slovenskej republike, ktorá bude pomáhať rozvoju bilaterálnych vzťahov v sfére vzdelania a vedy a je prvým takým dokladom podpísaným Ukrajinou s členským štátom EZ (teraz sa konajú vnútroštátne procedúry, potrebne pre nadobudnutie platnosti Dohodou).  

 V súčasnom akademickom roku na Slovensku vo verejných a súkromných vysokých školách sú zapísané celkom 450 osôb (v rôznych formách vzdelávania na stredných školách SR študuje 367 študentov, 21 z nich dostane štipendium od vlády Slovenské republiky, v slovenských súkromných vysokých škôl v rôznych druhoch štúdie bolo zaradených 83 študentov).

V rámci spolupráce medzi ministerstvami školstva Ukrajiny a SR slovenský rezort vzdelávania v akademickom roku 2014/2015 poskytne štúdium pre 35 študentov a učiteľov (25 študentov a 6 učiteľov) z Národnej Univerzity v Užhorode.

V oblasti kultúry sa spolupráce realizuje na základe medzirezortných dohôd – Plánov spolupráce medzi ministerstvami kultúry oboch krajín. V marci 2006 sa konali Dni kultúry Ukrajiny v SR, v roku 2008 – Dni kultúry Slovenskej republiky na Ukrajine, počas ktorých bol podpísaný Plán spolupráce medzi ministerstvami kultúry oboch krajín.

 Tradičnými sa stali Dni ukrajinských filmov na Slovensku a kultúrne výmeny v rámci festivalov ľudovej tvorivosti. Na základe dohovoru o spolupráci medzi Zakarpatskou organizáciou Národného spolku umelcov Ukrajiny a Spolkom umelcov SR Umelecká beseda sa realizujú výmeny vystav umeleckého výtvarného umenia a konajú sa spoločné plenery. Národná parlamentná knižnica Ukrajiny podporuje vzťahy s 5 knižnicami SR. V októbri 2003 bola v Bratislave odhalená pamätná tabuľa významnému ukrajinskému mysliteľovi H. Skovorodovi.

25. októbra 2013 р. v Prešove bol otvorený Centrum ukrajinskej kultúry, ktorý sa stal platformou pre organizáciu vedeckých, vzdelávacích, umeleckých a iných akcii ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku.       

Pre podporu rozvoja humanitárnej spolupráce bola vytvorená a pracuje ukrajinsko-slovenská   medzivládna Komisia pre národnostné menšiny, vzdelávanie a kultúru. Posledné 14. zasadnutie komisie sa konalo 9. decembra roku 2014 v Kyjeve, na ktorom bol prerokovaný široký okruh otázok spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry a národnostných menšín. Na programe rokovania bola výmena informácií o štátnej politike v oblasti zabezpečenia práv osôb patriacich k národnostným menšinám v SR a na Ukrajine ako aj otázky dvojstrannej spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy. Strany sa dohodli, že v súlade s platnou legislatívou oboch krajín budú naďalej vyvíjať úsilie vytvoriť vhodné podmienky pre zachovanie jazykovej, kultúrnej a náboženskej identity osôb patriacich k slovenskej menšine na Ukrajine a k ukrajinskej menšine v SR. Členovia komisie podporili ďalší rozvoj spolupráce medzi orgánmi štátnej správy, samosprávy i občianskymi združeniami oboch krajín ako aj vypracovanie spoločných vedeckých projektov, rozšírenie spolupráce v oblasti masovokomunikačných prostriedkov a plnenie programov spolupráce medzi rezortmi školstva a kultúry oboch krajín.

                                            Support for Ukraine from the International Visegrad Fund

In line with the joint statement of V4 Prime Ministers in Budapest, 29 January 2014 where V4 Prime Ministers declared that they „are ready to further mobilize the International Visegrad Fund to finance projects supporting development of civil society in Ukraine, facilitate people-to-people contacts and offer scholarships for Ukrainian students in V4 countries“, the IVF has enhanced its support extended to UA through its grant and mobility schemes:

I. Grant schemes

-       The Fund makes further efforts to increase the budgetary allocations to the V4EaP program   both by attracting foreign donors and increasing the allocations from its own resources.

-       In grant programs, projects focusing on UA are given priority consideration in the selection process, thus raising further the share of supported UA projects.

-       Deadline for Visegrad 4 Eastern Partnership Extended Standard Grants took place on September 22, 2014. The purpose of the call for proposals was to promote democratization and civil society in the countries of the Eastern Partnership through medium-term projects aimed at providing access to the experience of the Visegrad Group countries in democratic transformation, EU integration, civil society building and regional cooperation. The call was supported by financial contributions from the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands and Ministry of Foreign Affairs of Sweden. Upon the decision of the donors at least half of the grants awarded under this call for proposals support projects focused on assisting the transformation and European integration process of Ukraine.

-       The next call for proposals for the Visegrad 4 Eastern Partnership Flagship projects was announced in November 2014 with deadline on December 19, 2014. The aim of the Flagship Projects within the V4EaP program is to support long-term projects of strategic character that are meant to assist reform processes, political association and economic integration with the EU, strengthen the institutional capacity, contribute to the development of civil society and to the overall transformation of the Eastern Partnership countries.

-       The Fund has in 2014 simplified its administrative procedures in order to facilitate project implementation by UA organizations.

-       The Visegrad Strategic Program priorities for the year 2015 include V4 + Ukraine cooperation in the fields of reform processes in Ukraine and energy security. The aim of the Visegrad Strategic Program (V4 Strategic Grants) is to support long-term projects of strategic character that link institutions of all four Visegrad Group countries. Organizations and natural persons from Ukraine may apply for support provided that their project proposals involve project partners from all 4 Visegrad countries and the projects adhere to at least one of the priorities defined by the Conference of Ministers for the given year.

II. Scholarships and Grants for Universities

-       Support of education not only through scholarships but also on the ground through University Grants (VUSG). In University Grants preference will be given to the courses focused on raising awareness about the EU related issues and mobility of university teachers.

-       The Fund is determined to offer a larger proportion of University Grants to UA institutions of higher education within the annual VUSG budget. The annual VUSG deadline took place on November 10, 2014.

-       In scholarships the annual quota of 60 semesters offered to UA scholars in 2013 was increased to 100 semesters within the 2014 budget.

-        In 2014 the Fund mobilizes its financial resources for Ukrainian organizations, universities and students / scholars. With this initiative, the Fund continues to operate in 2015. In 2015, the Fund will provide 60 semesters.

-       The IVF ED and the IVF’s staff will in the upcoming months visit regions of the country in order to promote these programs and to draw attention of applicants not only from the capital but also from the regions.

III. Civil Servants Mobility Program

-       At the beginning of the year 2014 the IVF launched a new program called “Civil Servants Mobility Program“. The program aims at organizing trainings for civil servants from the EaP countries in the V4 countries.

-       In the second half of May this year, 24 UA civil servants took part in a one week training course. Each V4 country received a group of 6 UA civil servants who were given training in one pre-selected field of governance. (CZ / Energy, HU/ Public administration and Human resource development in civil service, PL and SK/ Regional Governance -Administrative reform).

-       Participants of trainings in all V4 countries evaluated the training courses very positively and recommend their continuation.