Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

Kyjev 03:44

Ukrajinská komunita v Slovenskej republike

Ukrajinské organizácie SR

Najpočetnejšia a reprezentatívna organizácia zahraničných Ukrajincov na Slovensku je Zväz Rusinov-Ukrajincov SR (SRUSR). Členmi SRUSR teraz je asi 4 tisíc ľudí. Predsedom SRUSR je Peter Sokol adresa SRUSR:

Ústredná rada ZRUSR

Požiarnická 17

08108 Prešov Slovakia

tel., fax +421 51 77 33 008

Zväz skautov "Plast" ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku. Predsedom PLASTU je Levko Dovhovyč, adresa:

http//www.karpaty-plast.sk

Ukrajinsko - Slovenská Iniciatíva, predseda - Ludmila Verbitska, adresa:

ul. Tallerova 4,  811 01 Bratislava, Slovakia.

tel.:+421 917 610 196

www.ukrajinskyweb.sk

e-mail: info@ukrajinskyweb.sk

Slovensko - ukrajinská spoločnosť, predseda - Anton Novák adresa:

Dobšinského 16 81105 Bratislava, Slovakia

Charitatívna nadácia Ukrajina-Slovensko SOS občianske združenie SME SPOLU

predseda - Hanna Švačka

http://www.smespolu.org

Ukrajinsky národný amatérsky spevácky zbor "Karpaty". Umelecký riaditeľ - Levko Dovhovyč adresa:

http//www.karpaty-plast.sk

Ukrajinsky Hudobno-dramaticky súbor T.Ševčenka. Umelecký riaditeľ - Michal Kaliňak, adresa:

Dobšinského 16 81105 Bratislava, Slovakia

Vzdelávacie a kultúrne centrá Ukrajincov na Slovensku

Školy:

•  Jarabina, 258, riaditeľ Jozef Kovalčyk, tel. (052) 4284061, 9 tried, 25 deti.

• Udol, 55, s materskej škôlkou, riaditeľka Valentina Minčhyk, tel. (052) 4393387, 4 triedy, 8 deti.

• Prešov, ul.Sladkovyčova 4, ZŠ a gymnázium T.Ševčenka,  riaditeľ Igor Andrejčak, tel. (051) 7724791, 13 

   tried a 240 žiakov.

Vysoký školy:

• Prešovská univerzita (založene 1. januára 1997, predtým - Pravoslávna bohoslovska akadémia (1950), Gréckokatolícka teologická akadémia (1880) Inštitut ukrajinistiky a stredoeurópských študií Filozofickej fakulty, Prešov, ul. Novembra 17, tel. (051) 7570812. V 2016 roku 45 študentov študuje obor - preklad, slavistika.

Noviny ukrajinskej menšiny na Slovensku:

SRUSR a Zväz ukrajinských spisovateľov na Slovensku majú také noviny, vydávaný v ukrajinskom jazyku:

  1. Noviny Nove žytta (publikované od roku 1951), organ Zväzu rusynov-ukrajincov SR (SRUSR). Hlavný redaktor - Miroslav Iliuk.
  2. Literárno-umelecky a publicisticky časopis Dukla (publikované od roku 1953), orgán Zväzu ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Hlavný redaktor - Ivan Jackanin.
  3. Detský časopis Veselka (publikovaný od roku 1951). Hlavný redaktor - Ivan Jackanin.

Programy Slovenskej televízii v ukrajinčine

Programy Slovenskej televízii pre národnostné menšiny na kanále STV2 sa vysielajú každý druhy utorok mesiaca program Časopis národnostných menšín. Približná dĺžka vysielania 1 hodina mesačne.

Programy Slovenského rozhlasu v ukrajinčine

                V Košiciach pôsobí ukrajinská redakcia vysielania pre národnostné menšiny Slovenského rozhlasu pod vedením Ludmily Haryanskej. Slovenský rozhlas vysiela v ukrajinskom jazyku 25 mesačne. Na žiadosť Rusínskej obrody je vytvorená samostatná rusínska redakcia na Slovenskom rozhlase.

Významní predstavitelia ukrajinskej komunity za pôvodom:

• Duleba Alexander, politológ, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (Bratislava);

• Čorny Michal, honorárny predseda Slovensko-ukrajinskej spoločnosti (Bratislava);

Ivan Jackanin, spisovateľ, šéfredaktor ukrajinského časopisu Dukla, predseda Zväzu ukrajinských spisovateľov Slovenska (Prešov);

• Sopolyha Miroslav, etnograf, kultúrny aktivista, riaditeľ Múzea ukrajinskej kultúry (Svidník);

• Mušynka Mikulaš, etnograf, liberátor, akademik Národnej akadémie vied Ukrajiny, profesor univerzity (Prešov);

• Nevrlý Mikulaš, bibliograf, spisovateľ, literárny kritik, kandidát vied, akademik Národnej akadémie vied Ukrajiny (Bratislava);

Michal Roman, učiteľ, vedec, univerzitný profesor (Prešov);

• Hricak Vasiľ, operný spevák, sólista Hudobno-drámatickeho súboru T.Ševčenka (Bratislava);

• Sergei Makara, učiteľ, básnik, prekladateľ, docent na Universite M.Bela (Banská Bystrica);

  • Peter Sokol, predseda Zväzu rusínov-ukrajincov SR (Prešov);
  • Ivan Laba podpredseda Zväzu rusínov-ukrajincov SR (Prešov);
  • Pavlo Bogdan  novinar, podpredseda Zväzu rusínov-ukrajincov SR (Prešov);
  • Dacej Vasiľ, spisovateľ, podpredseda Zväzu ukrajinských spisovateľov na Slovensku (Bratislava);
  •  Dovhovyč Levko, umelecký riaditeľ a dirigent ukrajinského zboru Karpaty (Košice);
  • Iliuk Miroslav,  Hlavný redaktor ukrajinských novín  Nove zytta (Prešov).