• A-
  A+
 • Slovenčina
 • Українською
Politické vzťahy
28 október 2020 13:35

Dejiny bilaterálnych vzťahov

Ukrajina bola jedným z prvých štátov, ktorý 1. januára 1993 uznal nezávislosť Slovenskej republiky. Medzi štátmi sú nadviazané diplomatické vzťahy, v Bratislave funguje Veľvyslanectvo Ukrajiny, v Kyjeve – Veľvyslanectvo Slovenskej republiky. Od roku 2000. funguje Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode.

Rok 2014 bol vo znamení aktívneho dvojstranného dialógu.

Počas r. 2014 sa konali dvojstranné stretnutia prezidenta Ukrajiny P.A.Porošenka a prezidenta SR I.Gašparoviča v rámci 25. výročia demokratických zmien v Poľsku (04.06.2014, Varšava) a taktiež hlavy ukrajinského štátu a prezidenta SR A.Kisky na summite hláv štátov V4 + Nemecko + Ukrajiny pri príležitosti 25. výročia nežnej revolúcie (16.11.2014, Bratislava). Tieto stretnutia mali patričný a zmysluplný obsah a naplnené diskusiami o aktuálnych otázkach týkajúcich sa bilaterálnej spolupráce a pomoci ukrajinskej strane vo všetkých oblastiach spoločného záujmu vrátane otázok energetickej bezpečnosti a podpory Slovenskom integračných procesov na Ukrajine. Plánovaná oficiálna návšteva prezidenta Slovenské republiky I.Gašparoviča na Ukrajinu, ktorá sa mala uskutočniť 10. až  12. decembra 2013, bola posunutá na rok 2014, a mala nosiť na rozlúčkový charakter, z ohľadu na končiace prezidentské právomoci I. Gašparoviča, nebola realizovaná.

31. januára 2014, v rámci 50. mníchovskej bezpečnostnej konferencie, sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie medzi ministrom zahraničných vecí Ukrajiny L.O.Kožarom s podpredsedom vlády, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M.Lajčákom, počas ktorej boli prerokované kroky Ukrajiny na medzinárodnej scéne a otázky bilaterálneho dialógu.

27.-28. februára 2014 na Ukrajine (najmä v Kyjeve a Donecku) na pracovnej návšteve (spolu s ministrami zahraničných vecí členských krajín Vyšehradskej skupiny) bol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitosti M. Lajčák. Počas návštevy spolu s jeho vyšehradskými partnermi sa stretol s premiérom Ukrajiny A. Jaceňukom, Ministrom zahraničných vecí Ukrajiny A.Deščyciajom, predsedom parlamentného klubu strany "Úder" V.Klyčkom, predsedom parlamentného klubu Strany regiónov v Najvyššej rade Ukrajiny O.Jefremovom. Cieľom týchto stretnutí bola diskusia o spôsoboch dosiahnutia stabilizácie situácie na Ukrajine, zaistenie fungovania štátnych inštitúcií, riešenia "Krymskej otázky" obnovenia kurzu na európsku integráciu Ukrajiny.

06.3.2014, v rámci pravidelného zasadnutia Európskej rady na úrovní hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ v Bruseli, sa Uskutočnilo stretnutie predsedu vlády Ukrajiny A.Jaceniuka a premiéra SR R.Fica, počas ktorej kľúčovou otázkou bola problematika reverznej dodávky plynu z Európy na Ukrajinu cez územie Slovenska ako aj téma situácie na Ukrajine.

17. marca 2014, pred iniciovaným a organizovaným slovenskou stranou stretnutím vo  formáte "priateľa Ukrajiny v EÚ + Ukrajina" na úrovni  ministrov zahraničných vecí členských štátov v Bruseli sa konalo dvojstranné stretnutie, povereného funkciou Ministra zahraničných vecí Ukrajiny A.B.Deščycy a podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčáka, počas ktorého strany prioritne pozornosť venovali európskej integrácii Ukrajiny a riešenia kľúčových otázok  vnútorného rozvoja Ukrajiny (predovšetkým - v súvislosti so situáciou na Kryme).

06.04.2014 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M.Lajčák bol na pracovnej návšteve na Ukrajine. - v m. Odesa, kde otvoril Honorárny konzulát Slovenskej republiky v tomto meste, stretol sa so zástupcami Odeskej regionálnej štátnej správy.

10. až 11. apríla 2014 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčák opäť zavítal s pracovnou návštevou Ukrajiny - do Kyjeva, kde viedol rozhovory s predsedom vlády Ukrajiny A.Jaceňukom (s účasťou ministra energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny J.Prodana), povereného funkciou prezidenta Ukrajiny, predsedom Najvyššej rady Ukrajiny O.Turčynovom, povereného funkciou ministra zahraničných vecí Ukrajiny A.Deščyciajom, stretol sa s kandidátom na prezidenta P.Porošenkom a zástupcami niektorých mimovládnych organizácií, a vystúpil s prejavom na 7. Kyjevskom bezpečnostnom fóre (v paneli s názvom "Ukrajina: ľud hladujúci po demokracii").

22.07.2014 sa v rámci pracovnej návštevy v belgickom hlavnom meste ministra zahraničných vecí Ukrajiny a účasti zasadnutia ministrov EÚ - Východné partnerstvo v Bruseli sa konalo stretnutie ministrov zahraničných vecí oboch krajín A.Klimkina a M. Lajčáka, počas ktorej sa diskutovali najmä problémy energetickej bezpečnosti a úspešného pokračovania výstavby pripojení plynovodu pre reverzné dodávky plynu na Ukrajinu.

02.9.2014,  sa uskutočnila pracovná návšteva Slovenskej republiky (Veľké Kapušany) predsedu vlády Ukrajiny A. Jaceniuka v rámci projektu inaugurácie reverznej dodávky plynu z Európy na Ukrajinu plynovodom Vojany-Užhorod, ktorej sa zúčastnil premiér - minister Slovenska R. Fico a zástupca Európskej komisie K.D.Borhartd, počas ktorej sa uskutočnili rokovania so slovenskou stranou ohľadne reverzných dodavok plynu na Ukrajinu. Ukrajinská strana vyjadrila vďačnosť vláde Slovenské republiky, Európskej komisii a národnému operátoru "Eustream" za pomoc a spoluprácu pri zabezpečení energetickej bezpečnosti Ukrajiny. Avšak A. Jaceňuk zdôraznil, že "malý reverz" cez plynovod Vojany - Užhorod nie je konečné rozhodnutie a strany majú pracovať na implementácii "veľkého reverzu". Počas uvedenej návštevy predsedu vlády Ukrajiny A. Jaceňuka do SR predsede vlády Slovenskej republiky R.Ficovi bolo obnovené pozvanie navštíviť Ukrajinu na oficiálnej úrovní.

Za pozornosť tiež stoji pracovná návšteva Ukrajiny vedúceho zahraničnopolitického rezortu SR (m. Užhorod a Kyjev, 10.-12.09.2014), ktorá sa začala 10. septembra návštevou Zakarpatskej oblasti. Počas stretnutia, predsedu Regionálnej rady Zakarpatska I.Balohu a podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčáka slovenská strana vyjadrila svoju pripravenosť pokračovať v podpore európskej integrácie Ukrajiny, podeliť sa o skúsenosti v oblasti energeticky úsporných technológií a prechodu na alternatívne typy ohrevu, poznamenala úspešnú spoluprácu Zakarpatska a Košického a Prešovského samosprávnych krajov.

11.09.2014 v Kyjeve v rámci uvedenej návštevy sa uskutočnili bilaterálne rokovania medzi ministrom zahraničných vecí Ukrajiny P.Klimkinom a podpredsedom vlády, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčákom. Počas stretnutia slovenskou stranou bola zdôraznená pripravenosť aj ďalej poskytovať podporu našej krajine v uskutočnení reforiem, prekonávaní dôsledkov činov teroristických skupín na východnej Ukrajine.

16.11.2014 v Bratislave v rámci summitu hláv štátov V4 + Nemecko + Ukrajina, venovaného 25. výročiu Nežnej revolúcie, sa uskutočnilo stretnutie hlavy zahraničnopolitického rezortu Ukrajiny s ministrom M.Lajčákom, počas ktorého slovenská strana podporila európske ašpirácie Ukrajiny a začiatok reformného procesu.

16.12.2014 v Kyjeve počas druhej v r. 2014 návštevy Ukrajiny ministrov zahraničných vecí krajín V4 (ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR M. Lajčáka, ministra zahraničných vecí Poľska H.Schetyny, ministra zahraničných vecí Českej republiky L.Zaoraleka a parlamentného štátneho tajomníka ministerstva vonkajšej ekonomiky a zahraničných vecí Maďarska L.Szabo) sa uskutočnilo záverečné v r. 2014 bilaterálne stretnutie ministra zahraničných vecí Ukrajiny P.Klimkina a podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčáka. Návšteva vedúcich ministerstiev zahraničných vecí krajín V4, za aktívnej účasti slovenskej strany (SR zaslala súčasne s návštevou špeciál s humanitárnou pomocou do Kyjeva v hodnote 75 tis. EUR) ukázala podporu zo strany krajín Vyšehradskej skupiny územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny, odhodlanosť našich najbližších európskych susedov podporiť Ukrajinu v realizácii európskej integrácie. V nadväznosti na rokovania s ministrom P.Klimkinom bolo prijaté spoločné vyhlásenie Vyšehradskej skupiny a Ukrajiny, v ktorom boli zakotvené dôležité pre našu krajinu ustanovenia ohľadne neuznania nelegálnej anexie Krymu Ruskom, pozitívny vzťah k vytvoreniu orientovanej na reformy na Ukrajine parlamentnej väčšiny a koaličnej vlády ako výsledku demokratických volieb, konaných v októbri 2014; pripravenosť poskytnúť pomoc vláde Ukrajiny pri príprave a realizácii komplexného balíčka reforiem; zaistenie energetickej bezpečnosti a podpory spätných dodávok plynu na Ukrajinu v zime; bezvízový režim medzi Ukrajinou a EÚ; zintenzívnenie kontaktov na politickej a pracovnej úrovni v bilaterálnom formáte a v rámci medzinárodných multilaterálnych fór.

V r. 2014 zostal aktívny dialóg medzi ministerstvami zahraničných vecí Ukrajiny a SR na úrovni námestníkov  ministrov / štátnych tajomníkov MZV Ukrajiny a ministerstva zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Aktivita slovenskej strany sa prejavila v diskusii o situácii na Ukrajine v rámci iných multilaterálnych rokovaní, a to najmä pri mimoriadnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky a Nemecka 03.13.2014 v Budapešti, ktoré bolo venované vývoji situácie na Ukrajine. Ministri diskutovali o možných opatreniach, ktoré by mohli viesť k mieru a de-eskalácii situácie na východnej Ukrajine, a zhodli sa, že v tejto situácii neexistuje iná možnosť voľby, okrem prijatia ďalších sankcií.

16-17.04.2014 bol na pracovnej návšteve v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (m. Užhorod) štátny tajomník ministerstva zahraničia SR P.Burian, počas ktorej sa stretol s predstaviteľmi Zakarpatskej oblasti -  predsedom Zakarpatskej oblastnej Rady I.I.Balohom a poverenou funkciou predsedu Zakarpatskej oblastnej štátnej správy M.M.Rivis. P.Burian uistil v plnej podpore Ukrajiny v jej európskych ašpiráciách, vyjadril svoje znepokojenie nad udalosťami okolo našej krajiny, ktoré otriasli celý svet, a potvrdil, že slovenský národ zastáva územnú celistvosť Ukrajiny a mierové riešenie situácie. Stranami bola venovaná náležitá pozornosť cezhraničnej spolupráci.

12.05.2014 pod predsednictvom prvého námestníka ministra zahraničných vecí Ukrajiny N.Halibarenkovej a štátného tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR P.Buriana sa uskutočnili politické konzultácie delegácií ministerstiev zahraničných vecí dvoch krajín, počas ktorých strany prerokovali aktuálny stav bilaterálnych vzťahov v politickej, obchodno-ekonomickej, energetickej a ďalších oblastiach, a vyjadrili sa pre ďalšie prehlbenie súčinnosti v kontexte prieberania Ukrajinou slovenských skuseností  v implementácii európskych noriem. Pre podporu vysokej dynamiky kontaktov medzi ministerstvami zahraničných vecí hlavy delegácií podpísali Plán medzirezortných konzultácií na dvojročné obdobie 2014-2015.

Ukrajinská strana sa aktívne zúčastňovala akcií, ktoré sa konali v Slovenskej republike. 15. mája v Bratislave prvý námestník ministra zahraničných vecí Ukrajiny N.Halibarenková sa zúčastnila Medzinárodného fóra pre bezpečnosť "GLOBSEC-2014", s uvedením v rámci diskusného fóra hlavných úloh, ktoré sú vytečené pred Ukrajinským štátom - zabezpečenie jeho suverenity a územnej celistvosti, vytváranie podmienok pre obnovu ekonomiky, pre konanie demokratických prezidentských volieb v našej krajine, uplatnenie politiky európskej integrácie. Osobitný dôraz N.Halibarenková kladla na úlohu a význam multilaterálnych mechanizmov, ktoré sú schopné prispieť k realizácii Ukrajinou týchto cieľov.

Berúc účasť 15. augusta v Bruseli na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady pre zahraničné veci, počas ktorej v priebehu diskusie bola venovaná pozornosť posudzovaniu vplyvu sankcií EÚ a  odvetnej reakcie Ruska, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR P.Burian zdôraznil potrebu stálej prepravy energetických zdrojov cez územie Ukrajina do EÚ a uvítal trojstranné rozhovory medzi EÚ, Ruskom a Ukrajinou ohľadne realizacie "Asociáčnej dohody Ukrajiny s EÚ", medzi témami ktorých patrili aj energetické otázky.

06.10.2014 v m. Ľviv sa uskutočnilo stretnutie vo formáte "V4 + Ukrajina" na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí členských krajín V4 (Poľsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko) a Ukrajiny. Delegáciu Ukrajiny vedla prvý námestník ministra zahraničných vecí N.Halibarenková. Slovenskú stranu zastupoval štátny tajomník ministerstvo zahraničia SR P.Burian. Hlavnou témou stretnutia bola diskusia o vyhliadkach praktickej spolupráce našej krajiny so štátmi Vyšehradskej štvorky pri vykonávaní Ukrajinou Asociačnej dohody. V tejto súvislosti P.Burian poznamenal, že spoľahlivým základom spolupráce je ratifikácia dohody medzi Ukrajinou a EÚ a vytvorenie zóny voľného obchodu.

Za pozornosť stojí zmienka aj o pracovnej návšteve Slovenska ministra školstva a vedy Ukrajiny S.M.Kvita dňa 7. až 8. apríla 2014 (ktorý v. Bratislave sa stretol s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR D.Čaplovičom a podpísal dohodu medzi kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o uznávaní diplomov) a ministra energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny J.Prodana dňa 15. apríla 2014 (ktorý v m. Veľké Kapušany sa stretol s ministrom hospodárstva slovenskej republiky T.Malatinským a uskutočnil s nim za účasti predstaviteľov Európskej komisie a národných prevádzkovateľov Ukrtransgas a Eustream, rokovaní  ohľadne reverzných dodávkach plynu z Európy na Ukrajinu cez územie Slovenska).

Na konci r. 2014 na prehĺbenie hospodárskych vzťahov za podpory veľvyslanectva sa uskutočnilo založenie Slovensko-ukrajinskej obchodnej komory, čo sa stalo vďaka aktívnemu prispievaniu zo strany ekonomických činiteľov slovenskej strany.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že slovenský strana, ktorá od 1.7.2014 predsedá Vyšehradskej skupine krajín, aktivne sa účastnila na zapojení Ukrajiny do opatrení, ktoré SR spolu s krajinami V-4 uskutočňovala v r. 2014  v rámci svojho ročného predsedníctva.

Samotná logika vývoja a obsah bilaterálnych ukrajinsko-slovenských vzťahov sú zamerané na podporu postupného vkráčania našej krajiny do európskeho priestoru. Pri absencii problémových otázok politického rázu do popredia vystupuje riešenie praktických aspektov a otázok  súvisiacich s využitím integračných skúseností, nadobudnutých Slovenskom, za účelom urýchlenia praktickej realizácie kurzu Ukrajiny na európsku integráciu.

06.02.2015 premiér minister Slovenskej republiky R.Fico uskutočnil pracovnú návštevu na Ukrajine. Medzi členmi delegácie SR bol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M.Lajčák a minister hospodárstva P.Pavlis, zodpovedný tiež za energetiku. Počas návštevy slovenský premiér bol prijatý prezidentom Ukrajiny P.Porošenkom, uskutočnili sa rokovania s predsedom vlády Ukrajiny A.Jaceňukom, ktorých sa zúčastnili kľúčoví vedúci ukrajinských rezortov - Ministerstva zahraničných vecí, ministerstva pre hospodársky rozvoj, Ministerstva infraštruktúry, Ministerstva hospodárskeho rozvoja,   Ministerstva infraštruktúry, VAS „Naftogaz”. Rokovania strán boli zamerané na situáciu na Ukrajine v kontexte ruskej agresie, praktická spolupráca Kyjeva a Bratislavy v oblasti európskej integrácie, posilnenie spolupráce v oblasti obchodu, ekonomických a energetických odvetviach, posilnenie dialógu v otázkach regionálnej a cezhraničnej spolupráce. Boli tiež podpísané bilaterálne dokumenty v oblasti železničnej dopravy a cezhraničnej spolupráce.

15. maja 2015 sa uskutočnila pracovná návšteva SR (m. Bratislava), ministra zahraničných vecí Ukrajiny P. Klimkina pre účasť na stretnutí ministrov zahraničných vecí vo formate "V4 + východné partnerstvo". Počas stretnutia minister zahraničných vecí Ukrajiny P.Klimkin jasne definoval očakávania Ukrajiny od summitu v Rige - v prvom rade, vyhliadky Ukrajiny na členstvo v EÚ, adekvátne zhodnotenie situácie na Ukrajine, neuznanie anexie Krymu, bezvízový režim pre občanov Ukrajiny. V rámci tohto stretnutia ministrov zahraničných vecí   minister zahraničných vecí Ukrajiny P.Klimkin mal bilaterálne stretnutie s ministrom zahraničných vecí Švédska M.Valstrom. Navyše, sa stretol s ministrami zahraničia vo formate Guamu.

20-21.05.2015 sa uskutočnila oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky A.Kisky na Ukrajine. Delegácia sa skladala vratane podpredsedy vlády, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí M.Lajčaka. Počas návštevy  s hlavou Slovenského štátu sa stretol prezident Ukrajiny P.Porošenko, predseda vlády Ukrajiny A. Jaceňuk, predseda parlamentu V.Grojsman. Hlavnými témami rokovania bola situácia na Ukrajine, stav implementácie Minských dohôd, uskutočnenie reforiem v našej krajine, poskytnutie Slovenskom pomoci Ukrajine, spolupráca v oblasti energetiky a tak ďalej. Slovenská strana na najvyššej úrovni potvrdila solidaritu s Ukrajinou v obrane suverenity a územnej celistvosti, pripravenosť aj naďalej poskytovať pomoc našej krajine, preukázala svoju konzistentnú podporu pre Ukrajinu na ceste k európskej integrácii. Hlava Slovenskej republiky poznamenal, že je naliehavo potrebné pokračovať v reformách na Ukrajine a vyjadril pripravenosť Bratislavy podporovať v prioritných oblastiach. Strany potvrdili vzájomný záujem na zvyšovaní ekonomickej a investičnej spolupráce. Slovensko bude aj naďalej zapajať Ukrajinu k spolupráci v rámci Vyšehradskej skupiny v rámci implementacie reforiem.

10. septmbra 2015 sa uskutočnila pracovná návšteva Slovenskej republiky premiéra Ukrajiny Arsenija Jaceňuka, počas ktorej sa stretol s prezidentom A.Kiskom, predsedom vlády SR R.Ficom, predsedom Národnej rady SR P.Pellehrinim. Hlavnými témami rokovaní boli hospodárska reforma na Ukrajine; úspech realizácie projektu tzv. "malého reverzu"; podpora kurz európskej integrácie Ukrajiny, a najmä získanie bezvízového režimu s EÚ; modernizácia ukrajinskej sústavy prepravy plynu; využitie slovenskej skúsenosti v oblasti energetickej účinnosti a daní; medziregionálna spolupráca, najmä v rámci "V4 + Ukrajina". Ukrajinska strana ocenila významnú úlohu Slovenska pri podpore európskej integrácie, energetickej bezpečnosti a modernizácie nášho hospodárstva. Strany ocenili koordinovanú spoluprácu v oblasti energetiky, úspešné vykonávanie spoločného energetického projektu - uvedenie do prevádzky pred rokom plynovodu Vojany-Užhorod s nasledou jeho modernizáciu. Bolo dohodnuté o spoločneom pristupe k otazkam energetickej bezpečnosti oboch krajín, realizácie spoločných regionálnych energetických projektov. V záveru rokovaní boli podpísané dve bilaterálne memoranda:

 

Politická spolupráca. Stretnutia a návštevy.

Kontakty na úrovni prezidentov Ukrajiny a SR:

29.-30.06.1993    - oficiálna návšteva na Ukrajine prezidenta SR M.Kovača (m. Kyjev)
23.-24.01.1998 - pracovná návšteva SR prezidenta Ukrajiny L. Kučmu (m.Levoča)
15.06.1999 - pracovná návšteva Slovenskej republiky prezidenta Ukrajiny L. Kučmu (m. Bratislava)
10.-11.09.1999 - pracovná návšteva na Ukrajiey prezidenta SR R.Schustera (m. Jalta)
30.11.1999 - pracovná návšteva na Ukrajine prezidenta SR R.Schustera (m Kyjev).
19.12.2000 - pracovná návšteva na Ukrajine prezidenta SR R.Schustera (m. Čop)
12.06.2001 - oficiálna návšteva SR prezidenta Ukrajiny L. Kučmu (mm. Bratislava a Prešov)
01.-03.12.2002 - oficiálna návšteva na Ukrajine prezidenta SR R.Shustera (m.Kyjev)
07.-10.03.2003 - pracovná návšteva SR prezidenta Ukrajiny L. Kučmu (Štrbské Pleso)
21.07-03.08.2003 - pracovná návšteva na Ukrajine prezidenta SR R.Shustera (Krym)
07.06.2004 - pracovná návšteva na Ukrajine prezidenta SR R.Schustera (m.Kyjev)
23.01.2005 - pracovná návšteva na Ukrajine prezidenta I.Gašparoviča (m.Kyjev)
11.-12.10.2007 - oficiálna návšteva SR prezidenta Ukrajiny V. Juščenka (m.Bratislava)
14.01.2008 - pracovná návšteva na Ukrajine prezidenta I.Gašparoviča (m.Užhorod)
16.01.2009 - pracovná návšteva na Ukrajine prezidenta SR I.Gašparoviča (m.Kyjev)
05.-08.2010 - oficiálna návšteva na Ukrajinye prezidenta SR I.Gašparoviča (m.Kyjev a Krym)
17.06.2011 - oficiálna návšteva SR prezidenta Ukrajiny V. Janukovyča (m. Bratislava)
13.06.2013 - pracovná návšteva SR prezidenta Ukrajiny V. Janukovyča (m. Bratislava)
15.-16.11.2014     - pracovná návšteva SR prezidenta Ukrajiny P.A.Porošenka (m. Bratislava)

20-21.05.2015       - oficiálna návšteva na Ukrajine prezidenta Slovenskej republiky A.Kisky (m.Kyjev)

Kontakty na úrovni premiérov Ukrajiny a SR:

14.-15.06.1995  - oficiálna návšteva Ukrajiny predsedu vlády SR V.Mečiara (m.Kyev)
22.-23.01.1996 - pracovná návšteva SR premiéra Ukrajiny J.Marčuka (Štrbské Pleso)
5.-6.12.2000 - oficiálna návšteva predsedu vlády Ukrajiny V. Juščenka (m.Bratislava)
25.06.2003 - pracovná návšteva SR predsedu vlády Ukrajiny V. Janukovyča(m. Tale)
21.-22.06.2004 - oficiálna návšteva Ukrajiny premiéra SR M.Dzurindu (m.Kyjev)
24.11.2005 - oficiálna návšteva SR predsedu vlády Ukrajiny J. Jechanurova (m.Bratislava)
26.02.2007 - oficiálna návšteva predsedu vlády Ukrajiny CP R.Fiсa (m.Kyjev)
28.08.2007 - pracovná návšteva Ukrajiny premiéra SR R.Fica (m. Užhorod)
14.01.2009 - pracovná návšteva Ukrajiny premiéra SR R.Fica (m. Kyjev)
15.02.2011 - pracovná návšteva SR predsedu vlády Ukrajiny M. Azarova (m.Bratislava)
02.09.2014        - pracovná návšteva SR premiéra Ukrajiny A.Jaceňuka (o.Veľké Kapušany)

06.02.2015        - pracovná návšteva Ukrajiny premiéra SR R.Fica (m. Kyjev)

10.09.2015        - pracovná návšteva SR premiéra Ukrajiny A.Jaceňuka (m.Bratislava)

Kontakty na úrovni predsedov parlamentov Ukrajiny a SR:

07-08.10.2003 - oficiálna návšteva SR  predsedu  Najvyššej rady Ukrajiny V.Lytvyna (m.Bratislava)
15.-16.11.2006 - oficiálna návšteva Ukrajiny predsedu Národnej rady SR P.Pašku (m.Kyjev)
25.-26.05.2007 - pracovná návšteva SR predsedu Najvyššej rady Ukrajiny O.Moroza (m.Bratislava)
30.09.-10.01.2013 - oficiálna návšteva Ukrajiny predsedu Národnej rady SR P.Pašku (m.Kyjev)

Kontakty na úrovni ministrov zahraničných vecí Ukrajiny a SR:

21.02.1994     - oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Ukrajiny A.Zlenka (m.Bratislava)
07.10.1994 - oficiálna návšteva Ukrajiny zahraničných vecí SR E.Kukana (m.Kyjev)
10.4.2001 - oficiálna návšteva SR ministra zahraničných vecí Ukrajiny A.Zlenka (m. Bratislava)
31.03-01.04.2005 - oficiálna návšteva Ukrajiny ministra zahraničných vecí SR E.Kukana (m.Kyjev)
17.03.2006 - oficiálna návšteva SR ministra zahraničných vecí Ukrajiny B.Tarasjuka (m.Bratislava)
18.-19.08.2006 - pracovná návšteva Ukrajiny ministra zahraničných vecí SR J.Kubiša (m.Kyjev)
05.09.2006 - pracovná návšteva SR ministra zahraničných vecí Ukrajiny B.Tarasjuka (m.Bratislava)
01.02.2007 - oficiálna návšteva Ukrajiny ministra zahraničných vecí SR J.Kubiša (m. Kyjev)
30.05.2008 - pracovná návšteva SR ministra zahraničných vecí Ukrajiny V. Ohryzka (m.Bratislava)
05.10.2009 - pracovná návšteva SR ministra zahraničných vecí Ukrajiny V.Handohija (m.Bratislava)
15.04.2010 - oficiálna návšteva Ukrajiny ministra zahraničných vecí SR M.Lajčáka (m.Kyjev)
27.08.2010 - pracovná návšteva Ukrajiny ministra zahraničných vecí SR M.Dzurindu (m.Užhorod)
5.-6.09.2011 - oficiálna návšteva Ukrajiny ministra zahraničných vecí SR M.Dzurindu (m.Kyjev)
12.-13.09.2013 - oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Ukrajiny L.Kožaru (M. Bratislava)
14.-15.11.2013 - pracovná návšteva Ukrajiny podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a  

                           európskych záležitostí SR M.Lajčáka (mm. Užhorod a  Veľký Bereznyj Zakarpatskej  obl.)

04.-06.12.2013 - pracovná návšteva Ukrajiny podpredsedu vlády, minister zahraničných vecí a

                            európskych záležitostí SR M.Lajčáka (m.Kyjev)

27.-28.02.2014 - pracovná návšteva Ukrajiny podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a

                            európskych záležitostí SR M.Lajčáka (mm. Kyjev a Doneck)

06.04.2014       - pracovná návšteva Ukrajiny podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a

                            európskych záležitostí SR M.Lajčáka (m. Odesa)

10.-11.04.2014 - pracovná návšteva Ukrajiny podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a

                            európskych záležitostí SR M.Lajčáka (m. Kyjev)

10.-12.09.2014 - pracovná návšteva Ukrajiny podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a

                            európskych záležitostí SR M.Lajčáka (mm. Užhorod, Kyjev)

16.12.2014       - pracovná návšteva Ukrajiny podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a

                           európskych záležitostí SR M.Lajčáka (m. Kyjev)

 15.05.2015      - pracovná návšteva Slovenskej republiky ministra zahraničných vecí Ukrajiny P.Klimkina

                         (m. Bratislava)

01.-22.02.2016 - pracovná návšteva Ukrajiny podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí a

                            európskych záležitostí SR M.Lajčáka (m. Kyjev)

Od začiatku roku 2019 sa na vládnej úrovni rozvíja aktívny dialóg medzi Ukrajinou a Slovenskom. Najmä 24.januára 2019 sa Podpredsedníčka Vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny Ivana Klympush-Tsintsadze stretla s Ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslavom Lajčákom v rámci Svetového ekonomického fóra v Davose . Dňa 16.apríla 2019 uskutočnil pracovnú návštevu Slovenskej republiky Predseda Vlády Ukrajiny Volodymyr Groysman, s ktorým sa stretol Predseda Vlády SR Peter Pellegrini. Počas rokovaní tête-à-tête a v rozšírenom formáte strany diskutovali o rozvoji bilaterálneho obchodu, spolupráci v doprave, energetike, prihraničných oblastiach, pri ochrane práv migrujúcich pracovníkov z Ukrajiny a zabezpečovaní záujmov ukrajinskej menšiny na Slovensku. Peter Pellegrini zdôraznil nemennosť pozície Slovenskej republiky pri podpore suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, ako aj podporu slovenskou stranou procesu vnútorných reforiem na Ukrajine a jej európskej a euroatlantickej integrácie.

V súvislosti s prezidentskými voľbami na jar 2019 na Ukrajine a v Slovenskej republike sa začala nová etapa vzťahov medzi našimi krajinami na najvyššej úrovni. 16.septembra 2019, medzi prvými krajinami, absolvovala oficiálnu návštevu Ukrajiny nová Prezidentka SR Zuzana Čapútová. Počas tejto návštevy s Prezidentkou Slovenska sa stretli Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky a Predseda Vlády Ukrajiny Oleksiy Honcharuk. Kľúčovými témami rokovaní strán bola široká škála otázok bilaterálnej spolupráce (s dôrazom na energetiku a dopravu) a medzinárodnej agendy. Počas návštevy Prezidentka SR zdôraznila potrebu obnovenia suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a vyjadrila podporu európskej a euroatlantickej integrácii Ukrajiny.

Vzhľadom na predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE sa v roku 2019 uskutočnil aktívny dialóg na úrovni ministrov zahraničných vecí našich štátov. Počas roka sa uskutočnili najmä štyri návštevy úradujúceho Predsedu OBSE, Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka na Ukrajine (15.-16.januára, 13.-14.júna, 13.-14.septembra, 28.- 29.novembra), počas ktorých Minister zahraničia SR sa stretol s vedením ukrajinského štátu a navštívil osady na demarkačnej línii na východe Ukrajiny. Ministri zahraničných vecí sa okrem toho niekoľkokrát stretli v rámci multilaterálnych udalostí v Bruseli (17.februára) a Luxemburgu (14.októbra). Vrcholom slovenského predsedníctva v OBSE v roku 2019 bolo uskutočnenie zasadnutia Rady OBSE na úrovni ministrov zahraničných vecí v Bratislave (5.-6.decembra), na ktorom sa zúčastnil aj Minister zahraničných vecí Ukrajiny Vadym Pristaiko.

Po parlamentných voľbách 29.februára 2020 sa na Slovensku k moci dostala nová koalícia politických síl, ktorá zostavila vládu, ktorá označila vzťahy s Ukrajinou, podporu jej suverenity a územnej celistvosti a presadzovanie jej integračných ambícií ako jednu z kľúčových priorít jej zahraničnej politiky.

To sa odrazilo na vzniku a vývoji početných kontaktov medzi predstaviteľmi ukrajinskej vlády a predstaviteľmi novej slovenskej vlády v priebehu roku 2020, a to aj napriek pandémii Covid-19.

Predovšetkým ide o telefonické rozhovory medzi Predsedom Vlády Ukrajiny Denisom Šmygalom a novým Predsedom Vlády Slovenska Igorom Matovičom (19.augusta a 18.septembra), telefonické rozhovory medzi Ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Dmytrom Kulebom a novým Ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Ivanom Korčokom (16.apríla a 15.júla).

26.mája 2020 sa uskutočnili telefonické rozhovory medzi Prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a Prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čapútovou.

V dňoch 7.-8.októbra 2020 sa Podpredsedníčka Vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny Oľga Stefanishyná a Prvá námestníčka Ministra zahraničných vecí Ukrajiny Emine Džaparová zúčastnili 15.Medzinárodného bezpečnostného fóra „GLOBSEC-2020“ v Bratislave. V rámci podujatia sa Emine Džparová zúčastnila bilaterálneho stretnutia so Štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martinom Klusom.

Vyvrcholením politických kontaktov medzi Ukrajinou a Slovenskom v roku 2020 bola oficiálna návšteva Prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského v Slovenskej republike 23.-24.septembra, počas ktorej sa Hlava Ukrajinského štátu stretol s Prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čapútovou, Predsedom Vlády Slovenskej republiky Ihorom Matovyčom a Predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Borisom Kollarom.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux