• A-
  A+
 • Slovenčina
 • Українською
Zmluvná baza
01 január 2020 09:44

Zoznam platných dohôd medzi Ukrajinou a SR

Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy

Názov zmluvy 

30. 10. 2013

Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o spoločných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici

17. 06. 2011

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku

12. 05. 2011

Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti

28.10.2010

Dohoda o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre technickú reguláciu a spotrebiteľskú politiku v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody

06.10.2010

Protokol o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách

06.10.2010

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení konzulárnych poplatkov

16.04.2010

Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Administráciou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o výmene informácií

15.04.2010

Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny

30.05.2008

Measures of Slovak-Ukrainian cooperation on approaching EU standards in 2008

30.05.2008

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku

18.12.2007

Nová hraničná dokumentácia slovensko-ukrajinskej štátnej hranice

11.10.2007

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna - Solomonovo

11.10.2007

Dohoda medzi Slovenskou republikou A Ukrajinou o zmene Zmluvy medzi Slovenskej republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení

26.02.2007

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave

26.02.2007

Slovak-Ukrainian Cooperation on EU-Ukraine Action Plan Implementation in 2007

26.02.2007

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

22.06.2006

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

20.12.2005

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 15. júna 1995

      12.12.2005

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na roky 2005-2008

      24.11.2005

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hospodárskej, priemyselenej a vedecko-technickej spolupráci

 

21.06.2004

Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení

 

12.02.2004

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o delegovaní zodpovednosti za poskytovanie letových prevádzkových služieb a o prevádzke Medzinárodného letiska Užhorod

 

15.07.2003

Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o umiestnení diplomatických zastupiteľstiev SR na Ukrajine a Ukrajiny v SR a o službách

 

02.12.2002

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci

 

21. 11. 2001

Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Štátnou daňovou správou ukrajiny o spolupráci a výmene informácií v oblasti boja proti daňovým únikom, nezákonným finančným operáciám a iným ekonomickým trestným činom

 

12.10.2001

Protokol medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 2001 - 2004

 

12. 06. 2001

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

 

05.12.2000

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci

 

05.12.2000

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií

 

05.12.2000

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

 

05. 12. 2000

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti

 

05.12.2000

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení

 

05.12.2000

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vojensko-technickej spolupráci

 

07.06.2000

Protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdelávania

 

28.04.2000

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

 

12.10.1999

Protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenskej topografie a geodézie

 

03. 09. 1999

Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou

 

24.09.1998

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

 

12.06.1998

Pracovná dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Štátnou daňovou správou Ukrajiny o vykonávaní simultánnej daňovej kontroly v súlade s ustanovením článku 26 o výmene informácií Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku z 23. januára 1996

 

12.06.1998

Pracovná dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Štátnou daňovou správou Ukrajiny o spontánnej výmene informácií v súlade s ustavením článku 26 o výmene informácií Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku z 23. januára 1996

 

18.05.1998

Protokol medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998-2000

 

12.11.1997

Dohoda o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikácie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu

 

29.09.1997

Protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti letectva a pri organizácii prijatia, technického zabezpečenia a ochrany leteckej techniky na vojenských letiskách Armády Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Ukrajiny

 

19.06.1997

Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov zo 7. marca 1997

 

15.05.1997

Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Ukrajiny v oblasti sociálnej politiky

 

07.03.1997

Spoločné vyhlásenie medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce Ukrajiny týkajúce sa spolupráce v oblasti práce a zamestnanosti

 

07.03.1997

Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom strojárstva, vojensko-priemyselného komplexu a konverzie Ukrajiny o priemyselnej, obchodno-hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci (Užhorod, 7. marca 1997)

 

07. 03. 1997

Memorandum o opatreniach na liberalizáciu podmienok vzájomného obchodu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou

 

07. 03. 1997

Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy Ukrajiny o určení miesta spojenia plánovanej diaľnice D 1 na slovenskej strane a diaľnice na ukrajinskej strane na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici medzi obcami Záhor (Slovenská republika) a Storoľnycia (Ukrajina) na juhozápad od mesta Uzhorod a o ich priebehu v pohraničnej oblasti

 

26.02.1997

Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny v oblasti protivzdušnej obrany (Kyjev, 26. februára 1997)

 

03.04.1996

Protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o rozšírení spolupráce

 

23.01.1996

Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a umenia Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultúry

 

23.01.1996

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

 

15.06.1995

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o vzájomnej pomoci a spolupráci v colných otázkach

 

15.06.1995

Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vonkajších ekonomických vzťahov Ukrajiny o vzájomnej spolupráci

 

15. 06. 1995

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu

 

15.06.1995

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o medzinárodnej cestnej doprave

 

15.06.1995

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy

 

15.06.1995

Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom spojov Ukrajiny o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií

 

15.06.1995

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

 

30.09.1994

Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom ochrany životného prostredia Ukrajiny o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

 

22.06.1994

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií

 

14.06.1994

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách

 

23.05.1994

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách

 

20.05.1994

Dohoda medzi Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania a vedy

 

07.03.1994

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov

 

16.02.1994

Protokoly o dokončení výstavby Krivorožského ťažobno-úpravárenskeho komplexu okysličených rúd

 

10.02.1994

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

 

14.10.1993

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice

 

14. 10. 1993

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

 

14.10.1993

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach

 

14.10.1993

Protokol na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice

 

14. 09. 1993

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ukrajiny

 

26.08.1993

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

 

29.06.1993

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci

 

29.06.1993

Protokol o konzultáciách medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny

 

14.05.1993

Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu Ukrajiny o ekonomickej , vedeckotechnickej a výrobnej spolupráci

                                                                                  Podpísané v rokoch 2014-2015

   Dátum podpisu a nadobudnutia platnosti zmluvy                                             Názov zmluvy
 

Podpísané diplomatickou cestou

nadobudlo platnosti

vo februári r. 2014 

Memorandum o porozumení medzi Štátnou agentúrou pre investície a riadenie národnými projektmi  Ukrajiny a Slovenskou agentúrou pre rozvoji investícií a obchodu
 

Podpísané

08.04.2014

Nadobudne platnosti po ratifikácii oboma stranami

Dohoda medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní

vydaných na Ukrajine a v Slovenskej republike
 

Podpísané

28.04.2014 

nadobudlo platnosti

28.04.2014
 Memorandum o porozumení medzi  V.A.S. "Ukrtransgaz" (Ukrajina) a "Eustream"  (Slovenská republika) ohľadne dodávok plynu na Ukrajinu cez územie Slovenska
 

Podpísané

05.05.2014

nadobudlo platnosti

05.05.2014

Memorandum o ďalšej spolupráci medzi mestami Užhorod (Ukrajina) a Košice (Slovenská republika)

 

 

Podpísané

12.05.2014

nadobudlo platnosti

12.05.2014

 Plán ukrajinsko-slovenských medzirezortných konzultácií medzi ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny a ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na obdobie 2014-2015.
 

Podpísané

06.02.2015

nadobudne platnosti 26.01.2016

Dohoda o zmene k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny  o železničnej doprave cez štátnu hranicu (od 15.06.1995).

 

 

Podpísané

06.02.2015

nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa prijatia posledného písomného oznámenia, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie jeho platnosti

Protokol  medzi Kabinetom  Ministrov Ukrajiny a Vládou Slovenskej  republiky o zmene a doplnení k Zmluve  medzi KMU a Vládou SR o hraničných prechodoch na spoločných štátnych hraniciach od r.1995.

 

 

Podpísané

10.09.2015

nadobudlo platnosti odo dňa podpisu

Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom mládeže a športu Ukrajiny a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti telesnej výchovy a športu  

 

Podpísané

10.09.2015

nadobudlo platnosti odo dňa podpisu

Memorandum o porozumení ohľadom spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti, energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energií medzi Štátnou agentúrou energetickej efektívnosti a energetických úspor Ukrajiny a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux