• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Slovenčina
 • Стара версія
Rozhovor s mimoriadnym a splnomocneným Veľvyslancom Ukrajiny v Slovenskej republike Olehom Havašim -„Parlamentný kuriér” 02.03.2015
Опубліковано 02 березня 2015 року о 18:27

Slovensko a Ukrajina prehlbujú bilaterálne vzťahy

Pred niekoľkými dňami ste mal schôdzku s predsedom slovenského parlamentu. Dovoľte mi vás požiadať, aby Ste sa vyjadril o hlavných výsledkoch tohto stretnutia.

Je mi potešením. Po prvé, pre mňa, toto stretnutie bolo zaujímavé, užitočné a príjemné. Ako viete, medzi parlamentná spolupráca je dôležitou súčasťou spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom, čo aj bolo hlavnou témou nášho stretnutia. Najmä s pánom Pellegrinim, sme prediskutovali otázky bilaterálnej spolupráce v oblasti medzi parlamentnej spolupráce na úrovni hláv parlamentov, stálych parlamentných výborov a priateľských skupín oboch krajín. Predseda slovenského parlamentu zaznamenal pozitívnu dynamiku bilaterálneho  ukrajinsko-slovenského dialógu, vyjadril nádej, že sa situácia v našej krajine čoskoro stabilizuje.

Pán Pellegrini ma uistil v odhodlanosti Slovenska podporiť uskutočnenie reforiem v našom štáte, ktoré by malo vytvoriť podmienky pre efektívne a stabilné fungovanie ekonomiky.

Na zvláštnu pozornosť si zaslúži vyjadrená ochota prijať predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na rehabilitáciu 100 ukrajinských detí z oblasti protiteroristických operácií.

Všeobecne som odniesol veľmi dobrý dojem zo stretnutia s pánom Pellegrinim a teším sa na pokračovanie úzkej spolupráce.

Viac ako štyri roky ste v čele diplomatickej misie Ukrajiny na Slovensku. Ako by ste v celku scharakterizovali súčasné dvojstranné vzťahy medzi našimi krajinami?

Veľmi ďakujem za dobrú otázku. Naozaj, po dobu viac ako štyroch rokov bol som schopný vytvoriť si vlastný názor o vzťahoch medzi Ukrajinou a Slovenskom. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že ukrajinsko-slovenská spolupráca v priebehu diplomatických vzťahov má konzistentnú, udržateľnú a systémovú povahu, základom ktorej je oddanosť dobrému susedstvu,  priateľstvu a vzájomnej prospešnosti.

Zároveň s potešením konštatujem, že v rokoch 2014-2015, naše bilaterálne vzťahy dosiahli kvalitatívne novú úroveň, získali podľa môjho názoru strategický raz, čomu do značnej miery prispela revolúcia dôstojnosti, alebo tzv. Majdan na začiatku roka 2014, významná intenzifikácia ukrajinsko-slovenského politického dialógu na všetkých úrovniach - v bilaterálnych, ako aj v multilaterálnych formátoch. Jednota zahranične politických názorov / orientácií a záujmov, snaha posilniť bilaterálnu spoluprácu v oblasti obchodu a ekonomickej sfére, predovšetkým energetickej, vytvoril základ na zlepšenie spolupráce vo všetkých oblastiach.

Akú úlohu Slovensko odohráva v osude Ukrajiny, keď to sa dá tak vyjadriť?

Predovšetkým, Slovensko dôsledne a aktívne podporuje európsku integráciu Ukrajiny, medzi prvými ratifikovalo Asociačnú dohodu medzi Ukrajinou a EÚ a tiež podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. Povedal by som, že vedenie Slovenska lobuje záujmy Ukrajiny v Európskej únii, čo je pre nás veľmi dôležité. Ďalší veľmi dôležitý je energetický aspekt. V súvislosti s ruským používaním plynu ako nástroja politického a ekonomického tlaku na Ukrajinu, vláda Slovenska prispela k vyriešeniu otázky energetickej bezpečnosti Ukrajiny. Premiéri oboch krajín otvorili 2 septembra 2014 spoločný projekt dodávok plynu z Európy na Ukrajinu cez územie SR prostredníctvom plynovodu Vojany- Užhorod  s  projektovou kapacitou 10 mld. m3/hod, alebo 27 mil. m3/deň.

Slovensko v rámci svojho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V-4) zahŕňa Ukrajinu do účasti takmer vo všetkých aktivitách vykonávaných týmto regionálnym združením. Osobitnú pozornosť si zaslúži summit V-4 + Ukrajina 16. novembra 2014 v Bratislave, ktorého sa zúčastnil prezident Ukrajiny P.Porošenko. Navyše, Slovensko v rámci V-4 sa zaviazalo podporovať energetickú bezpečnosť a energetickú účinnosť na Ukrajine.

Nedávna návšteva predsedu vlády SR R. Fica, spolu s podpredsedom vlády, ministrom zahraničných vecí M.Lajčákom a ministrom hospodárstva P.Pavlisom 6. februára v Kyjeve, je jasným dôkazom potvrdenia vývoja ukrajinsko-slovenskej spolupráce ohľadne vzostupu, zámerov Slovenska podporiť Ukrajinu v tomto obzvlášť ťažkom a nepokojnom čase pre ňu. Mimochodom, posledná návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky sa konala v roku 2009.

Podľa môjho názoru návšteva R. Fica v Kyjeve je v mnohých ohľadoch príznačná. Po prvé, uskutočnila sa na pozadí výrazného zhoršenia situácie na východe Ukrajiny, počas vzniku nových výziev a hrozieb, a to aj pre Ukrajinu ako aj pre Európu. Po druhé, v priebehu ukrajinsko-slovenských rozhovorov predsedu vlády SR a prezidenta  Ukrajiny bolo dosiahnutých niekoľko dôležitých dohôd, ktoré boli svedectvom nielen priateľského a dobrého susedského charakteru bilaterálnych vzťahov, ale aj ducha dôvery a otvorenosti.

Ak budeme hovoriť o politickej zložke rokovaní, definoval by som hlavný výsledok ako dohodu o ďalšej podpore územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny zo strany Slovenskej republiky, ako aj pomoc pri zabezpečení mieru. Slovenský premiér potvrdil svoj zámer lobovať za záujmy Ukrajiny v EÚ, NATO a OBSE v rámci noriem medzinárodného práva. Najmä ubezpečil ukrajinskú stranu v podpore na summite Východného partnerstva v Rige  ohľadne riešenia otázky bezvízového cestovania občanov Ukrajiny do EÚ, rovnako ako perspektív členstva Ukrajiny v EÚ.

Veľmi dôležité je, že slovenská strana nielen deklarovala zámer podporovať integráciu Ukrajiny, ale aj implementáciu Asociačnej dohody, čo predpokladá reformu všetkých oblastí životnej činnosti na Ukrajine. Predovšetkým bola dosiahnutá dohoda o poskytnutí slovenských skúseností v oblasti administratívnej územnej reformy, reformy verejných financií, sociálnej sféry, stáží ukrajinských odborníkov v orgánoch štátnej moci  v rámci programu CETIR (centrum pre transfer skúsenosti v oblasti integrácie a reforiem), ktorý pôsobí od roku 2011 ako súčasť programu The Official Development Aid (ODA).

Slovenská strana vyjadrila i svoju pripravenosť poskytnúť 100 štipendií pre ukrajinských študentov v akademickom roku 2015-2016. A musím aj podotknúť, že sa strany dohodli  zvážiť možnosti premeny formátu Višegradskej štvorky do Višegradskej päťky. Napríklad, na zasadnutí na úrovni štátnych tajomníkov ministerstiev pre regionálny rozvoj bol dohodnutý formát „V-4+Ukrajina” pre tému  „Európske riešenia pre karpatský región v podmienkach krajín V4+4“.

Pokiaľ viem, počas nedávnej návštevy premiérom Slovenska R. Fica v Kyjeve bola kľúčovou témou energetika.

To je pravda, pretože energetická bezpečnosť v ukrajinskej realite je porovnateľná s otázkami národnej bezpečnosti. Bez preháňania podotýkam, že základné dohody v tejto oblasti majú pre Ukrajinu zásadný význam. Samozrejme, mám na mysli zvýšenie dodávok plynu od 1. marca na 14,5 miliardy m3/rok  z Európy na Ukrajinu cez územie SR plynovodom Vojany - Užhorod, teda tak zvaným „malým reverzom”. Tak sa pokryje tretina vnútorných potrieb Ukrajiny v plyne. Je príznačné, že projekt sa stal úspešným pre Ukrajinu a najmä nákladovo efektívnym aj pre Slovensko, a Ukrajina v tomto dôsledku tak rieši problém diverzifikácie dodávok plynu, výrazne znižuje závislosť od Ruska a prekonáva ťažkosti v zimnom období. A ešte jedna vec - dohodli sa na podpore „veľkého reverzu”. Veľmi dôležitá je dohoda o založení vo východnej Európe energetického rozvádzača krajín V4 + Ukrajina, o udržaní pozícií hlavných tranzitných krajín v dodávkach nosičov energie. Okrem toho, Ukrajina prejavila záujem o účasť v slovenskom projekte „Eastring”. Strany sa dohodli na realizácii projektov v oblasti energetickej účinnosti na Ukrajine, spoločnom využívaní potenciálu elektrickej energie obidvoch krajín a na spolupráci v oblasti obnoviteľných technológií.

Počas návštevy R. Fica na Ukrajine sa strany dohodli AJ na spoločnej kontrole ukrajinsko-slovenskej štátnej hranice a na spoločnej colnej kontrole, ako aj pokračovaní v práci na projekte vybudovania širokorozchodnej železnice Moskva-Viedeň. Okrem toho bolo rozhodnuté usporiadať v Košiciach ukrajinsko-slovenské podnikateľské fórum v apríli za účasti ministrov ekonomiky oboch krajín.

Aké bilaterálne dokumenty boli podpísane?

Boli podpísané dva veľmi dôležité medzivládne dokumenty: Dohoda o zmene k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny  o železničnej doprave cez štátnu hranicu, podpísanej 15. júna 1995, a Protokol medzi kabinetom  ministrov Ukrajiny a Vládou Slovenskej  republiky o zmene a doplnení k Zmluve  medzi KMU a Vládou SR o hraničných prechodoch na spoločných štátnych hraniciach z r.1995. Tieto dokumenty umožňujú optimalizovať poriadok prechodu  cez spoločné štátne hranice.

Okrem toho, sme sa dohodli podpísať v blízkej budúcnosti v rámci bilaterálnych opatrení ešte okolo 10 bilaterálnych dokumentov, najmä, medzivládnych, medzirezortných a medziregionálnych.

Pokiaľ je mi známe, bolo plánované spoločné stretnutie vlád ...

Tato iniciatíva zorganizovať stretnutie vlád prišla od pána Fica, čo je podľa môjho názoru ďalším svedectvom priateľských vzťahoch medzi Ukrajinou a Slovenskom. Počas spomínanej návštevy prezidenta Ukrajiny v Bratislave v novembri minulého roka, váš premiér navrhol pánu Porošenkovi organizovať takéto stretnutie v januári. V dôsledku objektívnych dôvodov sme ho neboli schopní uskutočniť. Otázka však zostáva v programe bilaterálnych vzťahov. V blízkej budúcnosti v pohraničných oblastiach oboch krajín uskutočníme spoločné zasadnutie vlád.

Ukrajina v súčasnosti prechádza veľmi ťažkým obdobím v súvislosti s ozbrojeným konfliktom v Donbase. Ako hodnotíte podporu zo strany Slovenska?

Ako diplomat podotýkam, že Slovenská strana zastáva konsolidované stanovisko Európskej únii voči ukrajinsko-ruskému ozbrojenému konfliktu. Zvláštnu pozornosť si zaslúži jasný postoj prezidenta Slovenskej republiky pána Kisku, ktorý jasne odsudzuje vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine a domnieva sa, že Európa musí spojiť úsilie pre dosiahnutie mieru na Ukrajine.

Okrem významnej politickej a ekonomickej podpory, Slovensko minulý rok poskytlo humanitárnu pomoc vo výške 800 000 eur, ktorá zahŕňala dôležité prvky materiálno- technického zásobovania, zdravotnícke preparáty, aj zdravotnícke a rekreačné služby pre ukrajinských vojenských príslušníkov v rekreačnej oblasti Šírava na východnom Slovensku. Počas nedávnej návštevy predsedu vlády Slovenské republiky v Kyjeve slovenská strana poskytla Ukrajine  humanitárnu pomoc vo výške 700-tisíc. eur. Okrem toho slovenská strana potvrdila zámer prijať na rehabilitáciu rovnaký počet obetí protiteroristickej operácie, ako v minulom roku, čiže približne 60 osôb.

Ako občan Ukrajiny by som si určite prial, aby v slovenskej spoločnosti jasnejšie chápali hrozby, ktorým čelí Ukrajina, rovnako ako potenciálne hrozby a výzvy pre celú Európu. Dnes je to Ukrajina a zajtra to môže byť akákoľvek iná európska krajina. Svet sa dramaticky zmenil, a mnohí stále si myslia v predchádzajúcich kategóriách. Bohužiaľ ...

Posledná otázka. Čo dôležité v bilaterálnej spolupráci sa uskutoční v blízkej budúcnosti?

Minister zahraničných vecí Ukrajiny pán Klimkin príde na Slovensko, aby sa zúčastnil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a krajín severnej Európy i pobaltských krajín, tzv. Severoeurópskej osmičky. Na jar očakávame, v Kyjeve oficiálnu návštevu prezidenta Slovenské republiky. V prvom polroku sú naplánované dve medzivládne komisie na Ukrajine - pre hospodársku a cezhraničnú spoluprácu a spomenuté medzivládne zasadnutie. Koncom apríla sa uskutoční ukrajinsko-slovenské podnikateľské fórum. A, samozrejme, na programe  dňa je plnenie dosiahnutých bilaterálnych dohôd.

Významné plány. Dovoľte mi, aby som vám zaželal pokrok pri ich realizácii, a ukrajinskému národu  mier a prosperitu. Ďakujem za zaujímavý rozhovor.

Som Vám tiež veľmi vďačný pre možnosť sa vyjadriť k aktuálnej agende spolupráce medzi oboma susednými a priateľskými krajinami, rovnako ako za úprimné dobré blahopriania pre môj národ. Na druhej strane, dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a poďakoval vláde Slovenska a Slovenskému národu pre poskytnutú politickú, materiálnu a humanitárnu pomoc. Želám tiež dobrému Slovenskému národu mier a prosperitu.

„Parlamentný kuriér” CCXXXVIII.-CCXXXIX.ČÍSLO 2015,

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux