• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Slovenčina
 • Стара версія
Торговельно-економічне співробітництво
Опубліковано 10 березня 2021 року о 15:30

ВІДДІЛ З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

Адреса: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika

Тел.: +421 259 202 832, +421 259 202 834

Факс: +421 254 412 651


Словацька Республіка є економічно розвинутою країною Центрально-Східної Європи, вона є членом ООН, СОТ, ЄС, НАТО, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також інших впливових регіональних об’єднань – Вишеградської групи, Славковського формату тощо.

60-та економіка світу за номінальним ВВП (111,8 млрд. дол. США у 2020 році).

Словацька Республіка - індустріально-аграрна держава з ринковою економікою. Економіка країни поділена на сектори: сільське господарство, промисловість, транспорт, торгівля, сфера послуг та туризм. Найбільша частка у створенні ВВП припадає на сферу послуг (62%) та промисловість (35%).

Словацька економіка глибоко інтегрована з іншими економіками Європейського Союзу, насамперед, ФРН.

Відносно невисокий рівень державного боргу (близько 48,5% ВВП у 2019 р.) та макроекономічна стабільність сприяють високим міжнародним кредитним рейтингам Словаччини (Standard & Poor’s – A+A+, Fitch Ratings - AA , Moody’s – A2 A2).

У рейтингу Світового банку щодо задовільності умов для ведення бізнесу «Doing business 2020» Словаччина займає 45-те місце. Словацька Республіка належить до групи країн із дуже високим рівнем індексу людського розвитку (39-те місце) відповідно до Звіту про розвиток людства Програми розвитку ООН за 2020 р.

Важливу роль для економіки Словаччини відіграє зовнішня торгівля. Частка експорту у ВВП Словацької Республіки становить понад 90% .

З географічної точки зору, основними для словацьких товарів є ринки країн ЄС (83,6% експорту товарів з СР). При цьому до головного торговельного партнера – ФРН – прямує близько 22,1% словацького експорту. За обсягами загального зовнішнього товарообігу зі Словацькою Республікою Німеччина також впевнено продовжує обіймати перше місце (20%). Далі слідують Чехія (10,1%), Польща (6,8%), Угорщина (5,5%), Франція (5,4%), Китай (4,6%), Австрія (4,2%), Італія (3,8%), РФ (3%), ВБ (3%), США (2,4%) Румунія (2%), Іспанія (1,9%).

У товарній структурі словацького експорту домінують транспортні засоби та інша продукція машинобудування (64%), промислові товари (15%), споживчі товари (9%), товари хімічної промисловості (4%), продовольчі товари та живі тварини (3%), мінеральні палива (2%), напівфабрикати та матеріали (2%).

Подібною є товарна структура імпорту в країну: транспортні засоби та інша продукція машинобудування (50%), промислові товари (14%), споживчі товари (11%), товари хімічної промисловості (9%), мінеральні палива (6%), продовольчі товари та живі тварини (5%), напівфабрикати та матеріали (2%).

Словацька Республіка є важливим торговельно-економічним партнером України. У 2020 році Словаччина посіла 20 місце за обсягами торгівлі товарами України у світі і 14 місце серед країн Європи за обсягами українського експорту.

Обсяги прямих інвестицій з CР в економіку України станом на 01.01.2021 року становили 211,5 млн. доларів США. Переважна більшість інвестицій спрямовувалася в промисловість, поштову та кур’єрську діяльність, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги, операції з нерухомим майном, оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів.

Українсько-словацькі торговельно-економічні відносини протягом останніх років активно розвивалися та мали тенденцію до зростання.

На тлі економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, у 2020 році обсяги двостороннього товарообігу між Україною та Словацькою Республікою скоротився на 7,2% та склали 1391,8 млн. дол. США.

Обсяг торгівлі товарами склав 1 322,2 млн. дол. США та зменшився на 36,3 млн. дол. США (-2,7 %). Експорт з України в СР зменшився на 37% і склав 446,8 млн. дол. США. Імпорт зріс на 34,3% та становив 875,4 млн. дол. США. Негативне сальдо торгівлі товарами становило 428,6 млн. дол. США.

У свою чергу, обсяги двосторонньої торгівлі послугами зменшились у 2020 році на 50,5% та склали 69,5 млн. доларів США. Український експорт послуг склав 45,8 млн. дол. США (-10,7%), а імпорт послуг зі Словаччини в Україну – 23,6 млн. дол. США (‑73,4%). Позитивне сальдо в торгівлі послугами склало 22,1 млн. дол. США.

Основні товарні позиції українського експорту в Словаччину: руда, шлаки, зола – 19,8% від загального обсягу, електричні машини– 15,3%, чорні метали – 12,9%, органічні хімічні сполуки – 9,2%, деревина і вироби з неї – 7,5%, м'ясо та їстівні субпродукти – 5,7%,  реактори ядерні, котли, устаткування – 4,4%, залізничні локомотиви – 3,1%, пластмаси, полімерні матеріали – 2,8%.

Основні товарні позиції імпорту зі Словаччини в Україну: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 29,2%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 21,1%, реактори ядерні, котли, устаткування – 9,6%, вироби з чорних металів – 6,9%, електричні машини – 6,5%, пластмаси, полімерні матеріали – 3,4%, каучук, гума – 2,8%, сіль; сірка – 2,6%.

Незважаючи на суттєве падіння показників торговельно-економічної діяльності у 2020 році, І квартал 2021 року продемонстрував зростання за всіма показниками.

Загальний товарообіг у І півріччі 2021 року склав 884,6 мільйони доларів США та збільшився, у порівнянні з аналогічним періодом, на 307,5 мільйонів доларів США або на 34,8 %.

Обсяг торгівлі товарами між Україною та Словаччиною склав 848 мільйонів доларів США та збільшився, у порівнянні з аналогічним періодом, на 270,8 мільйонів доларів США, або на 32 %. При цьому експорт товарів з України до Словаччини склав 434,7 мільйонів доларів США та збільшився на 86,1 %; імпорт словацьких товарів в Україну склав 413,2 мільйонів доларів США та зменшився на 18,1 %. Позитивне сальдо для України за цей період склало 21,5 мільйонів доларів США.

Обсяг торгівлі послугами між Україною та Словаччиною у І півріччі 2021 року склав 36,6 мільйонів доларів США та збільшився,  порівняно з аналогічним періодом, на  7,2 мільйони доларів США або на 19,8 %. При цьому експорт послуг з України до Словаччини склав 21,8 мільйонів доларів США та збільшився на 10,3 %; імпорт словацьких послуг в Україну склав 14,7 мільйонів доларів США та збільшився на 35,6 %. Позитивне сальдо для України за цей період склало 7,1 мільйона доларів США.

Важливу роль у поглиблені двосторонньої економічної співпраці між двома країнами матиме відновлення Міжурядової Українсько-Словацької змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Останнє засідання було проведено 2-3 вересня 2013 року у м. Братислава. Наступне засідання заплановане на ІІ-е півріччя 2021 року.

Підприємницька діяльність у Словацькій Республіці здійснюється на підставі Закону «Про підриємницьку діяльність» від 1991 року №455/1991.

Підприємницьку діяльність в СР можуть здійснювати як окремі особи (фізична особа) так і товариства (юридична особа).


На підставі Закону № 513/1991 «Про Торговий кодекс» підприємцем є:

 • особа зареєстрована в Торговому реєстрі;
 • особа, яка виконує свою діяльність на підставі ліцензії;
 • особа, яка виконує свою діяльність на підставі іншого дозволу на підприємницьку діяльність;
 • фізична особа, яка займається сільськогосподарською діяльністю і зареєстрована в списку фермерів.

Якщо іноземний громадянин на території Словацької Республіки хоче відкрити свою справу, йому необхідно оформити ліцензію на підприємницьку діяльність. Ліцензія на підприємницьку діяльність надає право займатися бізнесом і діє на всій території СР.

Один підприємець може здійснювати кілька видів торговельної діяльності, але на кожну з них у нього має бути дозвіл. Крім ліцензії іноземні громадяни зобов'язані отримати відповідний вид на проживання, який дає право на ведення торговельної діяльності в Словаччині.

Іноземний громадянин може вести торговельну діяльність в Словаччині як словацька або іноземна фізична особа в залежності від типу наданого дозволу на проживання.

Словацькою фізичною особою вважається особа, яка проживає на території Словацької Республіки, а іноземною - яка проживає або має зареєстрований офіс за межами СР.

Іноземець, який проживає на території СР, - це іноземний громадянин, якому було надано дозвіл на проживання в Словаччині. При наявності постійного виду на проживання іноземний громадянин може вести торговельну діяльність як словацька фізична особа.

Іноземець, який проживає за межами Словацької Республіки, - це іноземний громадянин, який не має постійного виду на проживання в Словаччині. Іноземний громадянин, який проживає за межами території Словацької Республіки, може вести торговельну діяльність тільки як іноземна особа. Іноземна особа може вести підприємницьку діяльність на тих же умовах і в тій же мірі, що і словацька фізична особа або словацька юридична особа.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНОГО ОСОБИ

Іноземна особа, яка бажає вести підприємницьку діяльність в Словаччині, повинна мати зареєстровану компанію або представництво своєї компанії на території Словацької Республіки.

Ведення бізнесу шляхом відкриття представництва іноземної компанії в СР можливо, якщо іноземець за місцем свого постійного проживання є підприємцем в тій же сфері бізнесу.

Ведення бізнесу через підприємство іноземної особи можливо лише в тих випадках, коли іноземець не є підприємцем за місцем свого постійного проживання, або якщо він хоче вести підприємницьку діяльність на території Словацької Республіки в іншій сфері бізнесу, що є відмінною від тієї, яку він здійснює в місці свого постійного проживання.

УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перед тим, як почати вести підприємницьку діяльність, необхідно виконати наступні умови (в залежності від громадянства іноземця і типу його виду на проживання в Словаччині), після чого іноземець може почати вести бізнес.

Громадянин третьої країни, який має постійний вид на проживання в Словаччині, є словацькою фізичною особою. Для того, щоб почати бізнес, досить отримати торгову ліцензію. Почати бізнес можна в день реєстрації торговельної діяльності або, якщо вказано пізніший день початку торгової діяльності, то з цієї дати.

Громадянин третьої країни, який має певний тип тимчасової посвідки на проживання в Словаччині, що дозволяє йому вести торговельну діяльність, зобов'язаний отримати торгову ліцензію. В цьому випадку, розпочати підприємницьку діяльність можна з дня отримання реєстраційного посвідчення або, якщо в ліцензії зазначено більш пізньої дати початку дії, то з цієї дати.

Громадянин третьої країни, який не має посвідку на проживання в Словаччині, зобов'язаний:

 • отримати торговельну ліцензію
 • отримати тимчасову посвідку на проживання

Можна розпочати підприємницьку діяльність в день отримання тимчасової посвідки на проживання або, якщо в ліцензії зазначено більш пізньої дати початку дії, то з цієї дати.

Громадянин держави-члена ЄС / ЄЕЗ, який має зареєстрований вид на проживання в Словаччині, є словацькою фізичною особою, і йому або їй досить отримати торгову ліцензію, щоб почати вести бізнес. Розпочати підприємницьку діяльність можна в день реєстрації торговельної діяльності або, якщо вказано пізніший день початку торгової діяльності, то з цієї дати.


РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - це різновид господарського товариства, найбільш часто використовуваний у підприємницькій діяльності. ТОВ може бути засноване однією або кількома акціонерами (не більше 50). Однак ТОВ з одним акціонером не може бути єдиним засновником або єдиним акціонером іншого товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю в обов'язковому порядку створює статутний капітал в розмірі не менше 5000 євро. Мінімальний внесок акціонера являє суму в розмірі 750 євро.


Розпочати господарську діяльність у вигляді ТОВ досить складно, тому рекомендується при заснуванні ТОВ звернутися за послугами юриста або іншого фахівця. Перед початком підприємницької діяльності у формі ТОВ потрібно зробити наступні кроки.


Започаткування ТОВ

На першому етапі необхідно вибрати фірмову назву товариства, предмет діяльності та місце знаходження, скласти суспільний договір або установчий документ (підписи повинні бути завірені нотаріусом).


Дозвіл на проживання при заснуванні ТОВ

Дозвіл на проживання з метою зайняття підприємницькою діяльністю за допомогою ТОВ може отримати іноземний громадянин, який є виконавчим директором ТОВ. В такому випадку необхідно пред'явити суспільний договір або установчий документ, із завіреними нотаріусом підписами, в якому іноземний громадянин вказується як виконавчий директор ТОВ. Якщо ж іноземний громадянин стає виконавчим директором вже діючого ТОВ, то він повинен пред'явити виписку з торговельного реєстру даного ТОВ і постанову загальних зборів, що іноземний громадянин після отримання дозволу на проживання стане виконавчим директором ТОВ.


Реєстрація в торговому реєстрі

Клопотання про внесення в торговий реєстр подається до відповідного реєстраційного суду в місці знаходження ТОВ. Клопотання про реєстрацію необхідно подати протягом 90 днів з моменту заснування ТОВ або отримання ліцензії на підприємницьку діяльність. До подачі заяви про реєстрацію необхідно внести основну частину (частку) статутного капіталу (або в повному розмірі, якщо мова йде про одного засновника). При подачі клопотання про реєстрацію в торговому реєстрі подаються такі документи:

 • заповнений формуляр відповідної форми;
 • суспільний договір або установчий документ (в двох примірниках);
 • довідку про правомочність на використання нерухомого майна, зазначених вище в якості місця підприємницької діяльності;
 • статут, якщо він був затверджений / прийнятий (в 2 примірниках);
 • у випадку, якщо товариство було засновано однією фізичною особою, то письмова заява засновника про те, що він не є єдиним акціонером в більш ніж двох ТОВ;
 • ліцензію на підприємницьку діяльність / концесійний документ (в 2 примірниках);
 • письмову заяву вкладника про оплату внеску або його частини окремими акціонерами (в 2 примірниках);
 • дозвіл податкової інспекції на реєстрацію ТОВ в торговому реєстрі.

Словацька Республіка є членом ЄС і на її ринок поширюються правила та умови діяльності, що діють на єдиному ринку Євросоюзу. Повноваження у сфері торговельної політики делеговані країнами-членами ЄС Європейській комісії.

Рамкові умови економічної співпраці зі Словаччиною, у т.ч. щодо виходу на ринок для українських експортерів, визначаються положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (вступила в силу 01.09.2017 р.), насамперед, в частині запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВ ЗВТ).

Відповідно до графіків сторін, викладених у Додатку І-А до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, ставки ввізного мита на товари поступово зменшуються (завантажити Додаток І-А можна за посиланням)

Інформація щодо актуальних ставок ввізного мита ЄС для товарів походженням з України, а також дані щодо оподаткування українських товарів у різних країнах ЄС та вимог до продукції доступні в режимі он-лайн на інтернет-ресурсі Європейської Комісії Trade Helpdesk за посиланням.

Словацький ринок є відносно невеликим. Водночас, існують можливості та потенціал нарощування українського експорту в СР, про що, зокрема, свідчить й стабільне збільшення його обсягів протягом останніх років.

Найбільш ефективним шляхом входження на словацький ринок є налагодження стабільних коопераційних зв’язків з діловими партнерами в Словацькій Республіці, у т.ч. щодо спільного випуску продукції. Така модель для українських експортерів є пріоритетною, оскільки суттєво спрощує залучення фінансування і розширює можливості реалізації своєї продукції за кордоном.

Поширеною практикою виходу на словацький ринок є т.зв. непрямий експорт. У рамках цієї моделі продукція виробляється українською компанією, а продається під брендом словацького партнера, який вже має достатні позиції на ринку.

Іншим варіантом експорту для українських виробників є створення в Словаччині дочірньої компанії, що дозволяє зберегти повний контроль над усіма етапами виробництва, експорту, просування, продажу продукції, надає додаткові можливості для освоєння ринків сусідніх країн, де схожі умови діяльності.

Перспективним шляхом виходу на ринок СР є участь у тендерах на закупівлю товарів, робіт і послуг, що, однак, також передбачає наявність власного представництва на території Словаччини або ділового партнера.

 На словацькому ринку діють сертифікати міжнародного взірця, що відповідають вимогам ЄС. Сертифікація товарів в Словацької Республіки проводиться органами з сертифікації, уповноваженими Управлінням зі стандартизації, метрології та державних випробувань (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky), який є центральним органом державного управління з горизонтальною структурою. Актуальна інформація про акредитовані для сертифікації організації доступна за посиланням.

Ринок державних (публічних) закупівель в Словацькій Республіці (СР) динамічно розвивається та заслуговує на увагу з точки зору просування українського експорту товарів та послуг в СР.

Ключовим нормативно-правовим актом, яким регулюються тендерні процедури в СР, є Закон про публічні закупівлі (№343/2015 Z. z.), з яким можна ознайомитися за цим посиланням. Цей Закон імплементує законодавчі норми у сфері публічних закупівель, які діють в рамках ЄС. Законом визначаються критерії, яким мають відповідати учасники тендерних процедур.

Головним центральним органом, відповідальним за підготовку нормативно-правових актів та забезпечення функціонування системи публічних закупівель в Словаччині, є Офіс державних закупівель.

До основних завдань Офісу належать: розробка концепції державних закупівель; здійснення державного управління та нагляду за публічними закупівлями; накладання санкцій за адміністративні правопорушення, співпраця з Європейською Комісією та забезпечення виконання інформаційних зобов'язань перед Європейською Комісією; подання звітів про результати державних закупівель та функціонування державних закупівель до уряду Словацької Республіки; ведення переліку суб’єктів господарювання та реєстру суб’єктів господарювання, яким заборонено брати участь у державних закупівлях; сертифікація системи для проведення електронних аукціонів; надання та періодичне оновлення повного переліку баз даних, що містять інформацію про економічних операторів у системі e-Certis, тощо.

У 2018 році Офіс державних закупівель запустив модернізовану інформаційну систему Електронних державних закупівель IS EVO, яка використовується для електронного зв'язку та обміну інформацією при державних закупівлях. З нею можна ознайомитися за цим посиданням.

На сьогоднішній день існує низка платних ресурсів, які надають можливість ознайомитися та, в подальшому, взяти участь у публічних тендерах, зокрема, Еzakazky.sk, Тender.sk тощо.

Слід брати до уваги те, що документація для участі у тендері в СР має бути, як правило, підготовлена словацькою мовою. Замовник також може вимагати надання певних документів з офіційним перекладом, завіреним у встановленому законодавством порядку. У цьому контексті для належної підготовки документів рекомендується користуватися послугами юридичних компаній, які добре орієнтуються в словацькому законодавстві.

Ефективним шляхом для забезпечення позитивного результату участі у тендерах в СР є встановлення ділових контактів зі словацькими компаніями - постачальниками товарів та послуг, або заснування власної дочірньої компанії на території Словацької Республіки.

ТПП CЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (центральний офіс)

Адреса: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava

Телефон: +421 254 131 228, +421 254 433 291,

E-mail: sopkurad@sopk.sk

Web: https://web.sopk.sk/index.php 

 

ТПП Братиславський край

Адреса: Jašíková 6, 826 73 Bratislava,

Телефон: +421 2/48291257, +421 2/48291260,

E-mail: sopkrkbl@sopk.sk

Web: https://ba.sopk.sk/

 

ТПП Банськобистрицький край

Адреса: Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica,

Телефон: +421 48/4125634, č.faxu: +421 48/4125634,

E-mail: sopkrkbb@sopk.sk

Web: https://bb.sopk.sk/


ТПП Кошицький край

Адреса: Bencúrova 13, 040 01 Košice,

Телефон: +421 55/6220640, +421 904 876 992,

E-mail: sopkrkke@sopk.sk

Web: https://ke.sopk.sk/


ТПП Нітрянський край

Адреса: Akademická 4, 949 01 Nitra, 

Телефон: +421 37/6535466, +421 37/7336739,

E-mail: sopkrknr@sopk.sk

Web: https://nr.sopk.sk/


ТПП Пряшівський край

Адреса:Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov,

Телефон: +42151/7732818, +42151/7732413,

E-mail: sopkrkpo@sopk.sk

Web: https://po.sopk.sk/


ТПП Тренчінський край

Адреса: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín,

Телефон: +42132/6523834, +42132/6521023,

E-mail: sopkrktn@sopk.sk

Web: https://tn.sopk.sk/


ТПП Трнавський край

Адреса: Trhová 2, 917 01 Trnava,

Телефон: +42133/5512588, +42133/5512603,

E-mail: sopkrktt@sopk.sk

Web: https://tt.sopk.sk/


ТПП Жілінський край

Адреса: Hálkova 31, 010 01 Žilina,

Телефон: +42141/7235655, +42141/7235653,

E-mail: sekrza@za.scci.sk

Web: https://za.sopk.sk/

 

Міжнародний центр сприяння підприємництву

Адреса: Venturska 16, 81101 Bratislava,

Телефон: +421 919 140 748,

E-mail: icpe.com.ua@gmail.com


Міжнародний центр ділового співробітництва

Адреса: Cintorinska 9, 81108 Bratislava, 

Телефон:  +421 2 209 104 09, +421 944 049 990, +38 067 524

E-mail: dmytro.skachkov@gmail.com


Словацько-українська торгова палата

Адреса: Námestie hraničiarov 9, Bratislava, Slovenská republika.

Телефон:  +421915 960 228, +421903 708 156,

E-mail: dolhy@suok.info, ecretary@suok.info,

 Web: https://suok.info/

Міністерство економіки СР

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Адреса: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Телефон: +420 02/4854 1111

E-mail: info@mhsr.sk

Web: https://www.mhsr.sk/

 

Міністерство сільського господарства та розвитку села CР

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Адреса: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Телефон: +421 2 59 266 111

E-mail: info@land.gov.sk

Web: https://www.mpsr.sk/


Міністерство транспорту та будівництва СР

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Адреса: Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava

Телефон: +421 2/ 5949 4111

E-mail: info@mindop.sk

Web: https://www.mindop.sk/


Управління з технічної стандартизації, метрології та державних випробувань CР 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Адреса: Štefanovičova 3, Bratislava 15

Телефон: +42+1 948/876 004

E-mail: info@normoff.gov.sk

Web: https:// www.unms.sk


База даних, акредитованих в Словацькій Республіці для сертифікації організацій, (англійською мовою)

Бази даних для пошуку партнерів для експорту продукції до СР:

 Для пошуку ділового партнера в також можна скористатися можливостями Словацького агентства розвитку інвестицій та торгівлі «SARIO».

Місто проведення виставкового заходу

Назва виставкового заходу


Термін проведення виставкового заходу

Організатор виставкового заходу


м. Братислава

Міжнародний ярмарок туризму

«ITF / International travel fair  SLOVAKIATOUR»


«СЛОВАКІЯТУР»


21-24 січня

«Incheba a.s.»,

85101 Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7,

tel.: +4212-6727-1111,

mail: incheba@incheba.sk,

web: www.incheba.sk

м. Братислава

Міжнародний ярмарок косметики

«INTERBEAUTY»


«ІНТЕРБЬЮТИ»


05-06 лютого

«Incheba a.s.»,

85101 Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7,

tel.: +4212-6727-1111,

mail: incheba@incheba.sk,

web: www.incheba.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«WEDDING DAYS and BEAUTÉ»


«ВЕСІЛЛЯ та КРАСОТА»

12-13 лютого

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Братислава

Міжнародний ярмарок військової техніки

«IDEB  / International Defence Exhibition Bratislava»


«МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ БРАТИСЛАВА»

02-04 березня

«Incheba a.s.»,

85101 Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7,

tel.: +4212-6727-1111,

mail: incheba@incheba.sk,

web: www.incheba.sk

м. Нітра

Міжнародна виставка «CAMP, BIKE, TOURISM»


«ТАБОРУВАННЯ, ВЕЛОСИПЕДИ, ТУРИЗМ»

09-11 березня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Братислава

Міжнародна спеціалізована виставка

«MOTORCYCLES»


«МОТОЦИКЛИ»


11-14 березня

«Incheba a.s.»,

85101 Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7,

tel.: +4212-6727-1111,

mail: incheba@incheba.sk,

web: www.incheba.sk

м. Братислава

Міжнародна спеціалізована виставка

«BOAT SHOW»


 «СУДНА»

11-14 березня

«Incheba a.s.»,

85101 Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7,

tel.: +4212-6727-1111,

mail: incheba@incheba.sk,

web: www.incheba.sk

м. Братислава

Міжнародний будівельний ярмарок

«CONECO»


«КОНЕКО»


24-27 березня

«Incheba a.s.»,

85101 Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7,

tel.: +4212-6727-1111,

mail: incheba@incheba.sk,

web: www.incheba.sk

м. Братислава

Міжнародний ярмарок раціонального використання енергії

«RACIOENERGY»


«РАЦІО-ЕНЕРГІЯ»


24-27 березня

«Incheba a.s.»,

85101 Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7,

tel.: +4212-6727-1111,

mail: incheba@incheba.sk,

web: www.incheba.sk

м. Тренчін

Міжнародний ярмарок косметики

«BEAUTY FORUM»


«ФОРУМ КРАСИ»

26-27 березня

«EXPO CENTER a.s.»

91140  Trenčín,

K výstavisku 447/14,

tel.: +42-032-770-4320,

mail: sr@expocenter.sk,

web: www.expocenter.sk

м. Тренчін

Міжнародна спеціалізована виставка

«BEEKEEPER»


«БДЖОЛЯР»


14-18 квітня

«EXPO CENTER a.s.»

91140  Trenčín,

K výstavisku 447/14,

tel.: +42-032-770-4320,

mail: sr@expocenter.sk,

web: www.expocenter.sk

м. Тренчін

Міжнародний ярмарок садівництва

«GARDENER»


«САДІВНИК»

14-18 квітня

«EXPO CENTER a.s.»

91140  Trenčín,

K výstavisku 447/14,

tel.: +42-032-770-4320,

mail: sr@expocenter.sk,

web: www.expocenter.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«AQUA THERM NITRA»


«ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ НІТРА»

20-23 квітня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Братислава

Міжнародний автосалон

«AUTOSALON International Motor Show Bratislava»


«АВТОСАЛОН БРАТИСЛАВА»


20-25 квітня

«Incheba a.s.»,

85101 Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7,

tel.: +4212-6727-1111,

mail: incheba@incheba.sk,

web: www.incheba.sk

м. Тренчін

Міжнародна спеціалізована виставка

«TRENCIN ROBOTIC DAY»


«ДЕНЬ РОБОТОТЕХНІКИ»

21-22 квітня

«EXPO CENTER a.s.»

91140  Trenčín,

K výstavisku 447/14,

tel.: +42-032-770-4320,

mail: sr@expocenter.sk,

web: www.expocenter.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«GARDENIA»


 «ГАРДЕНІЯ»

22-25 квітня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«FISHING and HUNTING»


 «РИБАЛЬСТВО та ПОЛЮВАННЯ»


06-09 травня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«BEEKEEPING»


 «БДЖІЛЬНИЦТВО»


06-09 травня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«FISHING SHOW Carp & Spinning»


 «РИБАЛЬСТВО»


06-09 травня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Тренчін

Міжнародна спеціалізована виставка

«AKVATERA»


«АКВАТЕРА»

14-15 травня

«EXPO CENTER a.s.»

91140  Trenčín,

K výstavisku 447/14,

tel.: +42-032-770-4320,

mail: sr@expocenter.sk,

web: www.expocenter.sk

м. Тренчін

Міжнародна спеціалізована виставка

«REGION TOUR EXPO»


«РЕГІОН ТУР ЕКСПО»


14-15 травня

«EXPO CENTER a.s.»

91140  Trenčín,

K výstavisku 447/14,

tel.: +42-032-770-4320,

mail: sr@expocenter.sk,

web: www.expocenter.sk

м. Тренчін

Міжнародна спеціалізована виставка

«ELOSYS»


«ЕЛЕКТРО СИСТЕМИ»

25-28 травня

«EXPO CENTER a.s.»

91140  Trenčín,

K výstavisku 447/14,

tel.: +42-032-770-4320,

mail: sr@expocenter.sk,

web: www.expocenter.sk

м. Нітра

Міжнародний інженерний ярмарок

«INTERNATIONAL  ENGINEERING FAIR»


«ІНЖЕНЕРІЯ»


25-28 травня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародний ярмарок зварювальної техніки

«EUROWELDING»


 «ЗВАРЮВАННЯ»


25-28 травня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародний металургічний ярмарок

«CAST-EX»


«ТЕХНОЛОГІЇ ЛИТТЯ»

25-28 травня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«EMA»

«EMA – Electric Technique Measuring, Automation and Controlling»


«ВИМІРЮВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ТЕХНІКОЮ»

25-28 травня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«TECHFORUM»


 «ТЕХНОФОРУМ»


25-28 травня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародний ярмарок домів з дерева

«MODERN WOODEN HOUSES»


 «СУЧАСНІ ДОМИ З ДЕРЕВА»


23-27 червня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародний ярмарок дизайну

«DESIGH FORUM»


«ФОРУМ ДИЗАЙНУ»


23-27 червня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«AGROKOMPLEX»


 «АГРОКОМПЛЕКС»


19-22 серпня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«COOPEXPO»


«КООП-ЕКСПО»


19-22 серпня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародна спеціалізована виставка

«AGROSALON»


«АГРОСАЛОН»

07-10 жовтня

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

м. Нітра

Міжнародний ярмарок освіти

«GAUDEAMUS SLOVAKIA»


«ГАУДЕАМУС СЛОВАЧЧИНА»


10-11 листопада

«Agrokomplex š.p.»

94901 Nitra-Chrenová,

Výstavná 654/4,

tel.: +42-037-657-2111,

mail: agrokomplex@agro komplex.sk,

web: www.agrokomplex.sk

Словацька Республіка вважається однією з найбільш привабливих країн для ведення бізнесу. В країні створені сприятливі умови для підприємницької діяльності: усталені правові рамки і цивілізована судова система, яка захищає приватну власність, доступні кредитні ресурси, помірне податкове навантаження тощо. Позитивом для ведення бізнесу є низький рівень економічної злочинності, стабільність валюти та банківської системи.

Бізнес Словаччини адаптований до загальноєвропейських правил ведення підприємницької діяльності і керується аналогічними принципами, що й в інших країнах Європейського Союзу.

Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним з важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

У рамках РЕІ на постійній основі здійснюється моніторинг та оперативне інформування національних виробників стосовно потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з вітчизняними партнерами.

У практичному плані роботи РЕІ запроваджено механізм опрацювання звернень вітчизняних компаній щодо просування їх продукції та пошук партнерів на іноземних ринках із використанням наявних можливостей економічних відділів у складі закордонних диппредставництв.

При цьому одним із ключових завдань роботи РЕІ є сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном, участі у виставкових заходах та форумах, що сприяє розвитку міжнародної виробничої кооперації вітчизняних підприємств, збільшенню обсягів українського експорту та просуванню комерційних інтересів наших компаній на світових ринках в цілому.

В цьому плані, закордонні дипломатичні установи України в рамках роботи РЕІ забезпечують необхідний інформаційний супровід участі вітчизняних компаній в міжнародних проектах.

 Більше інформації Ви знайдете на сайті РЕІ.

Заповнити анкету експортера для:

 • отримання дипломатичного сприяння у просуванні продукцїі за кордоном, пошуку партнерів;
 • отримання сприяння в організації та участі у виставкових заходах ат форумах за кордоном;
 • включення підприємства до бази даних Ради експортерів та інвесторів (РЕІ) для надсилання, у разі надходження, пропозицій іноземних компаній щодо співробітництва у визначеній галузі, інформацїі щодо виставок та форумів за кордоном, організованих МЗС заходів для експортерів, інформаційних матеріалів про іноземні ринки та ін.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux