• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Slovenčina
 • Стара версія
Політичні відносини
Опубліковано 28 жовтня 2020 року о 13:35

Історія двосторонніх відносин

Широкі можливості для всебiчного взаємовигiдного спiвробітництва мiж Україною та Словацькою Республiкою обумовленi багатьма об'єктивними факторами: наявнiстю спiльних кордонiв; глибокими iсторичними та культурними зв’язками українського та словацького народiв; вiдсутнiстю будь‑яких взаємних територiальних претензiй; традицiйними господарськими зв'язками, взаємодоповнювальним характером нацiональних економiк; iснуванням досить чисельної української нацiональної меншини в Словаччинi та словацької — в Українi. Обидвi країни після отримання незалежності обрали шлях перебудови економiки на ринкових засадах, побудови нової демократичної держави. Головним зовнішньополітичним пріоритетом обох країн була (для Словацької Республіки, що отримала членство) та залишається (для України) європейська iнтеграція.

Україна однiєю з перших країн свiту 1 сiчня 1993 р. визнала державну незалежнiсть Словацької Республiки.

При цьому, відповідно до принципу правонаступництва, а також враховуючи відповідні домовленості сторін, на сьогодні офіційною датою встановлення дипломатичних відносин вважається 1 січня 1934 р.

У новітній час, після отримання Україною та Словацькою Республікою незалежності, дипломатичнi вiдносини мiж державами були відновлені. У Братиславi та Києвi дiють, вiдповiдно, українське та словацьке посольства. У 2000 р. відкрито Генеральне консульство СР в м. Ужгород.

29‑30 червня 1993 р. Президент СР М.Ковач перебував в Українi з першим офiцiйним вiзитом, пiд час якого було пiдписано Договiр про добросусiдство, дружнi вiдносини та спiвробiтництво мiж Україною та СР (обмiн ратифiкацiйними грамотами вiдбувся в м. Братислава 16 червня 1994 р.).

Водночас, у початковий період розвитку українсько-словацьких політичних відносин їм бракувало належної динамічності та цілеспрямованості. На певних етапах позначалися проблеми внутрішньої трансформації, відсутність чіткої стратегії відносин та координації в реалізації стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів, зовнішні чинники. Зокрема, наприкінці 1990-их р.р. двосторонній політичний діалог мав негативне забарвлення через суперництво двох країн на виборах Голови 52-ої сесії ГА ООН у 1998 р. та непостійного члена Ради безпеки ООН у 1999 р., запровадження Словаччиною у 2000 р. візового режиму взаємних поїздок громадян, денонсацію Україною міждержавної Угоди про передавання та приймання осіб через спільний державний кордон, конфлікт навколо енергетичного проекту «Ямал ІІ» тощо.

Подоланню наслідків цього етапу у двосторонніх відносинах сприяли офіційні візити до СР Прем’єр-міністра України В.Ющенка (грудень 2000 р.), Міністра закордонних справ А.Зленка (квітень 2001 р.), Президента Л.Кучми (червень 2001 р.), а також офіційний візит в Україну Президента СР Р.Шустера (грудень 2002 р.). При цьому у взаєминах з нашою державою тодішнє політичне керівництво СР дотримувалося концептуального документу «Стратегія розвитку відносин з Україною», прийнятого у жовтні 2001 р., в якому декларувалося, що національним інтересам Словаччини відповідає максимальне наближення України до НАТО та ЄС.

Позитивна динаміка розвитку двосторонніх відносин, досягнута у 2000-2003 р.р., у наступні роки була закріплена. Головними подіями, що визначали зміст та характер українсько-словацького політичного діалогу в усіх сферах у зазначений період, були зустрічі Президента України Л.Кучми та Президента СР Р.Шустера у Високих Татрах 8-9 березня 2003 р. та у Криму 29 липня – 1 серпня 2003 р.; сюди ж слід віднести ініційовану словацькою стороною участь Прем‘єр-міністра України В.Януковича у зустрічі глав урядів країн В-4 25 червня 2003 р. у м. Тале у Словаччині. В ході всіх цих зустрічей були підтверджені наміри сторін підтримувати досягнутий рівень конструктивного партнерства на основі збігу євроінтеграційних та євроатлантичних намірів і близькості позицій щодо фундаментальних аспектів міжнародної політики. Предметним вираженням у цьому плані стала підтримка Словаччиною України в її прагненнях вступити до СОТ/ГАТТ (21 березня 2003 р. у м. Женева було підписано Протокол про взаємний доступ на ринки товарів та послуг між Україною та Словаччиною, що було обов’язковою передумовою набуття Україною членства в СОТ).

Нового імпульсу двостороннім відносинам надав перший офіційний візит до СР Голови Верховної Ради України В.Литвина (м. Братислава, 7-8 жовтня 2003 р.), який засвідчив всебічну підтримку Словаччиною євроінтеграційних прагнень України, її готовність поділитися набутим досвідом на шляху приєднання до ЄС.

7 червня 2004 р. в Україні з робочим візитом перебував Президент СР Р.Шустер, який під час переговорів наголосив на тому, що СР має намір активно підтримувати євроінтеграційний курс України та готова передати набутий інтеграційний досвід, зокрема, в організації переговорного процесу з відповідними структурами ЄС.

Важливе значення для подальшого розвитку українсько-словацьких відносин мав офіційний візит в Україну 21-22 червня 2004 р. Голови Уряду СР М.Дзурінди. У ході зустрічей з вищими представниками України відбувся обмін думками щодо сучасних тенденцій світової та європейської політики в умовах розширення ЄС, визначено оптимальні шляхи подальшого розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах.

У зв’язку з новою політичною ситуацією, що склалася в Україні після виборів 2004 р., було створено умови для започаткування нового етапу розвитку двосторонніх відносин. Підтвердженням цього стала зустріч 22 лютого 2005 р. Президента України В.Ющенка з Президентом СР І.Гашпаровичем у рамках засідання Комісії Україна-НАТО, в ході якої сторони, зокрема, висловилися за активізацію торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також лібералізацію між Україною та СР візового режиму.

31 березня – 1 квітня 2005 р. в Україні з офіційним візитом перебував Міністр закордонних справ СР Е.Кукан. Під час переговорів обговорювалися сучасний стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин. У цьому контексті Е.Кукан підкреслив, що розвиток відносин з Україною та сприяння її вступу до ЄС належить до головних пріоритетів зовнішньої політики СР. Словацька сторона заявила про готовність надати всебічну підтримку євроінтеграційним прагненням України.

24 листопада 2005 р. відбувся офіційний візит до СР Прем’єр-міністра України Ю.Єханурова. Візит Голови Уряду України до СР сприяв закріпленню позитивних тенденцій розвитку українсько-словацьких відносин, а також конкретизації перспективних напрямів двостороннього співробітництва в політичній, торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах.

17 березня 2006 р. відбувся офіційний візит до СР Міністра закордонних справ України Б.Тарасюка, який посприяв подальшому закріпленню українсько-словацьких відносин; важливим практичним здобутком візиту стало підписання керівниками МЗС України та СР документу «Українсько-словацьке співробітництво в 2006 році з виконання Плану дій Україна – ЄС», який започаткував процес використання набутого Словаччиною євроінтеграційного досвіду у процесі реалізації України курсу на вступ до Європейського Союзу (виконання зазначеного документу було подовжено й на 2007 р.).

У червні 2006 р. в Словацькій Республіці відбулися позачергові парламентські вибори, в результаті яких до влади в СР прийшли нові, ліво-орієнтовані політичні сили. Відповідно до Програми нового Уряду СР, схваленої Національною Радою СР 4 серпня 2006 р., одним із основних пріоритетів зовнішньої політики Словаччини було посилення добросусідських відносин з Україною та підтримка її розвитку. Стратегічним інтересом Словаччини було визначено підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

18-19 серпня 2006 р. відбувся робочий візит Міністра закордонних справ СР Я.Кубіша в Україну, який підтвердив готовність СР й надалі підтримувати плани України щодо вступу до ЄС, а також продовжити у співпраці з Україною реалізацію Плану дій Україна-ЄС; у ході візиту словацькою стороною підкреслювалося, що надання Україні допомоги в реалізації її трансатлантичних намірів було пріоритетом словацького головування у Вишеградській четвірці (липень 2006 – червень 2007 р.р.), під час якого СР запрошувала представників України до участі у заходах у рамках В-4.

Так, 5 вересня 2006 р. Міністр закордонних справ України Б.Тарасюк на запрошення свого словацького колеги Я.Кубіша відвідав СР з метою участі у Саміті глав зовнішньополітичних відомств Вишеградської четвірки, під час якого були обговорені актуальні питання співробітництва України та В-4.

15-16 листопада 2006 р. Голова Національної Ради СР П.Пашка перебував з офіційним візитом в Україні, у ході якого сторони підтвердили, що розвиток двосторонніх відносин належить до пріоритетних напрямів зовнішньої політики України та Словаччини.

26 лютого 2007 р. відбувся офіційний візит Прем’єр-міністра СР Р.Фіцо в Україну, в ході якого сторони підтвердили високу зацікавленість у подальшій активізації двостороннього діалогу, наголосили на важливості поглиблення українсько-словацького транскордонного співробітництва, що дозволить істотно збільшити регіональну складову двостороннього товарообігу, залучити інвестиції з допомогою європейських фондів. Словацькою стороною була висловлена зацікавленість у поглибленні співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, у постачанні української електроенергії до СР.

Робочий візит до СР Голови Верховної Ради України О.О.Мороза (25-26.05.2007 р.), візит в Україну Міністра закордонних справ СР Я.Кубіша (1-2.06.2007 р.) та робочий візит в Україну Прем’єр-міністра СР Р.Фіца (28.08.2007 р.) закріпили існуючу динаміку українсько-словацьких двосторонніх відносин. Основними результатами зазначених візитів були: підтвердження сторонами зацікавленості у подальшій активізації двостороннього співробітництва в політичній, торговельно-економічній, гуманітарній та інших сферах, забезпечення більш активної та послідовної підтримки словацьким керівництвом курсу України на європейську, підписання низки важливих двосторонніх документів.

11-12 жовтня 2007 р. Президент України В.Ющенко перебував у Словацькій Республіці з офіційним візитом; у ході переговорів з керівництвом Словаччини було обговорено весь спектр питань розбудови двостороннього політичного, економічного і гуманітарного співробітництва, позитивно оцінені інтенсивність та динаміка розвитку політичного діалогу.

14 січня 2008 р. відбувся робочий візит Президента Словацької Республіки І.Гашпаровича в Україну (м.Ужгород), під час якого словацька сторона підтвердила свою підтримку стратегічному курсу України на європейську інтеграцію та її вступу до СОТ.

У ході візиту до СР Міністра закордонних справ України В.Огризка 30 травня 2008 р. сторонами було підписано документ «Заходи українсько-словацького співробітництва у 2008 році з метою наближення України до ЄС», який продовжив процес використання набутого Словаччиною євроінтеграційного досвіду у процесі реалізації України курсу на вступ до Євросоюзу (виконання окремих пунктів згаданого документу було подовжено на 2009 р.).

14 січня 2009 р. відбувся робочий візит в Україну Прем’єр-міністра СР Р.Фіца (м. Київ), а 16 січня 2009 р. — робочий візит в Україну Президента СР І.Гашпаровича (м. Київ). Основним питанням порядку денного зазначених візитів була проблематика енергетичної безпеки.

Протягом 2010 р. розвиток українсько-словацьких відносин характеризувався активізацією у всіх сферах політичного, економічного та гуманітарного співробітництва після періоду певного уповільнення українсько-словацького політичного діалогу, що було обумовлено газовою кризою у січні 2009 р.

15 квітня 2010 р. відбувся офіційний візит в Україну Міністра закордонних справ СР М.Лайчака. У ході візиту було проведено зустрічі та переговори М.Лайчака з Міністром закордонних справ України К.І.Грищенком, Президентом України В.Ф.Януковичем, Прем’єр-міністром України М.Я.Азаровим, Головою Верховної Ради України В.М.Литвином й Міністром палива і енергетики України Ю.А.Бойком. У ході переговорів було обговорено широке коло питань двосторонньої взаємодії та співробітництва на міжнародній арені. Було підтверджено взаємну зацікавленість у подальшому розвитку взаємовигідного партнерського співробітництва між двома державами в усіх сферах. Особливу увагу було приділено подальшому розвитку політичного діалогу, зокрема, у плані здійснення ближчим часом офіційного візиту в Україну Президента СР І.Гашпаровича. Були обговорені також актуальні питання співробітництва України та Словаччини у сфері європейської інтеграції та взаємодії у реалізації програми ЄС «Східного партнерства». Сторони розглянули питання лібералізації візового режиму, зокрема, перспективи скасування Словаччиною зборів за оформлення національних довготермінових віз для громадян України. Обговорювалося також питання внесення змін до Угоди між Україною та СР про місцевий прикордонний рух, які б передбачали полегшення процедури отримання громадянами України відповідних дозволів для здійснення поїздок в прикордонні райони. За результатами українсько-словацьких переговорів главами зовнішньополітичних відомств України К.І.Грищенком та Словацької Республіки М.Лайчаком було підписано Протокол про співробітництво між МЗС України та МЗС СР. Було домовлено про підготовку до здійснення офіційного візиту в Україну Президента СР І.Гашпаровича. Крім того, було визначено доцільним напередодні офіційного візиту в Україну Президента СР І.Гашпаровича провести чергові засідання всіх трьох міжурядових українсько-словацьких комісій.

2 березня у м. Будапешт відбулася двостороння зустріч Міністра закордонних справ України П.О.Порошенка та Міністра закордонних справ СР М.Лайчака в рамках зустрічі міністрів закордонних справ В-4, Іспанії, Бельгії, країн «Східного партнерства» та країн Балтії, також 24 травня у м. Сопот відбулася двостороння зустріч Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка та Міністра закордонних справ СР М.Лайчака в рамках зустрічі міністрів закордонних справ В-4 та країн «Східного партнерства». У ході згаданих зустрічей обговорювалася проблематика сприяння словацькою стороною європейським інтеграційними намірам України, було досягнуто домовленості щодо активізації українсько-словацької співпраці у рамках «Східного партнерства» (зокрема, у м. Сопот українській стороні передано відповідні словацькі пропозиції) та перетворення цієї співпраці в один з пріоритетів головування СР у Вишеградській групі у 2010-2011 р.р.

12 червня 2010 р. в Словацькій Республіці відбулися чергові парламентські вибори, за результатами яких до влади в СР прийшла нова правоцентристська коаліція. Розвиток відносин з Україною був визначений у якості одного з пріоритетів цієї нової влади. Зокрема, як закріплено у Програмі діяльності нового Уряду СР на 2010-2014 р.р., «Словаччина буде й надалі активно підтримувати інтеграційні та модернізаційні наміри свого найбільшого сусіда – України, адже безпечна, економічно прогресуюча, демократична та вільна Україна представляє собою важливий елемент загальноєвропейської стабільності; Словаччина є готовою вести інтенсивний діалог з представниками влади та громадянського суспільства України; модернізація України, покращення функціонування її внутрішнього ринку та посилення її економічного розвитку можуть створити й більше користі для сходу Словаччини». Крім того, у відповідності з Програмою діяльності Уряду СР, «Словаччина підтримуватиме розвиток співпраці у рамках «Східного партнерства» та надання конкретної інтеграційної перспективи Україні».

Підтвердженням цьому став робочий візит нового Міністра закордонних справ СР М.Дзурінди до України (м. Ужгород) 27 серпня 2010 р. Основними питаннями порядку денного візиту були зустрічі М.Дзурінди з Головою Закарпатської ОДА О.О.Ледидою та представниками словацької нацменшини України. У ході візиту М.Дзурінда заявив про підтримку новою словацькою владою інтеграційних амбіцій України, а також про зацікавленість словацької сторони в успішності та процвітанні України, що є запорукою й розвитку східних регіонів СР, та про готовність словацької сторони допомогти Україні у цьому процесі. У цьому ж зв’язку керівник МЗС СР висловив думку про те, що Україну очікує період глибоких реформ. Також М.Дзурінда підкреслив, що Словаччина може впливати на те, щоб Євросоюз діяв у відношенні інтеграції України швидше. Значну увагу під час візиту було приділено проблематиці посилення транскордонної співпраці між Східною Словаччиною та Закарпатською областю (як регіоном проживання досить численної словацької громади). У цьому ж зв’язку М.Дзурінда відзначив кроки української сторони з підтримки на Закарпатті освіти на словацькій мові. Крім того, М.Дзурінда обговорив проблему зниження бюрократичного обтяження у візових відносинах між двома країнами та заявив, що відповідні пропозиції будуть подані ним до однієї з трьох міжурядових українсько-словацьких комісій.

Своєрідною кульмінацією українсько-словацького політичного діалогу у 2010 р. стало проведення офіційного візиту в Україну Президента СР І.Гашпаровича 5-8 жовтня 2010 р. В ході візиту відбулися переговори президентів України та Словаччини у форматі віч-на-віч та у розширеному складі, зустріч Президента І.Гашпаровича з Головою Верховної Ради України В.М.Литвином та Міністром закордонних справ України К.І.Грищенком. В рамках візиту також проведено українсько-словацький Економічний форум, у роботі якого взяли участь президенти двох держав. Крім того, Президент СР відвідав Автономну Республіку Крим, де відбулися його зустрічі з керівництвом АРК. У ході візиту підписано Угоду між Урядом України та Урядом СР про скасування консульського збору (положеннями якої передбачено безкоштовне оформлення довготермінових національних віз) та Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом СР про повітряне сполучення. У ході переговорів обговорювалося широке коло питань українсько-словацької співпраці у різних сферах, європейської інтеграції України, взаємодії двох країн на міжнародній арені. Було підтверджено взаємну зацікавленість сторін у подальшому зміцненні політичного діалогу та розвитку взаємовигідного співробітництва у ключових галузях економіки. У цьому контексті Президент СР запросив Главу Української держави відвідати Словаччину з офіційним візитом у 2011 р. У контексті торговельно-економічної співпраці сторони домовилися докласти спільних зусиль з метою досягнення докризового рівня взаємної торгівлі, а також активізації співробітництва у сферах енергетики, транспорту та інвестицій. Словацька сторона наголосила на своїй рішучій підтримці євроінтегаційного курсу нашої держави та готовності продовжувати ділитися своїм досвідом щодо набуття членства в ЄС. З українського боку було підкреслено, що європейська інтеграція залишається стратегічним вектором зовнішньої політики України, яка допомагатиме процесу соціально-економічного реформування в середині країни. Сторони відзначили належний рівень забезпечення культурно-гуманітарних потреб українців в СР та словаків в Україні. Було підтверджено готовність найближчим часом завершити роботу з відкриття культурно-національних центрів у м.м. Пряшів та Ужгород. В ході переговорів було обговорено низку актуальних питань міжнародного та регіонального характеру, а також взаємодії України та Словаччини в багатосторонньому вимірі. Серед іншого, домовлено про розширення співпраці у форматі «Вишеградська група + Україна».

Варто також відзначити, що напередодні офіційного візиту Президента СР І.Гашпаровича відбулися чергові засідання всіх трьох існуючих українсько-словацьких двосторонніх органів високого рівня — ІІ засідання Міжурядової українсько-словацької комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва (27-29 вересня 2010 р., Братислава), Х засідання Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти та культури (27-28 вересня 2010 р., Братислава) та VIII засідання Міжурядової українсько-словацької комісії з питань транскордонного співробітництва (30 вересня — 1 жовтня 2010 р., Ужгород). При цьому слід окремо відзначити те, що Міністр економіки В.П.Цушко (який очолював українську делегацію на першій з перелічених комісій) був прийнятий Міністром закордонних справ СР М.Дзуріндою, Заступником Голови НР СР П.Грушовським та Головою Комітету НР СР з питань економіки С.Янішем.

20 листопада 2010 р. відбулася двостороння зустріч Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка та Міністра закордонних справ СР М.Дзурінди у рамках Лісабонського саміту НАТО. У ході згаданої зустрічі було підтверджено підтримку словацькою стороною лібералізації візового режиму у відносинах між Україною та ЄС, а також загальну підтримку євроінтеграційних амбіцій України. Крім того, було домовлено про здійснення офіційного візиту Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка до СР у 2011 р. — перед офіційним візитом до СР Президента України В.Ф.Януковича.

Нарешті, на певну увагу заслуговували здійснені протягом 2010 р. до України та СР візити на рівні заступників керівників зовнішньополітичних відомств двох країн — зокрема, робочий візит Заступника Міністра закордонних справ України О.О.Горіна до СР з метою участі у конференції з безпекової проблематики «GLOBSEC-2010» (13-14 вересня 2010 р., Братислава), робочий візит Заступника Міністра закордонних справ України до СР П.А.Клімкіна з метою участі у конференції «Європейський форум транскордонного співробітництва в Європі, що розширюється» (29 жовтня 2010 р., Кошице) та робочий візит до України Державного секретаря МЗС СР М.Єжовіци з метою здійснення політичних консультацій з проблематики спільної реалізації програми «Східного партнерства», проведення зустрічей з Міністром закордонних справ К.І.Грищенком та Заступником Міністра закордонних справ України П.А.Клімкіним, а також участі у відкритті проекту «Національний конвент щодо ЄС в Україні» (7-8 грудня 2010 р., Київ).

В першому півріччі 2011 р. динамічний розвиток двостороннього політичного діалогу продовжився.

Зокрема, 2-4 лютого 2011 р. відбувся робочий візит в Словаччину Віце-прем‘єр-міністра України, Міністра соціальної політики України С.Л.Тігіпка. У ході візиту проведено його зустрічі з Віце-прем’єр-міністром СР, Міністром фінансів СР І.Міклошем, Віце-прем’єр-міністром СР, Міністром праці, соціальних справ та родини СР Й.Мігалом, представниками пенсійних фондів та страхових компаній, а також експертами у сфері соціально-економічних реформ СР. Візит С.Л.Тігіпка створив підґрунтя для вивчення перебігу та результатів реформ соціальної сфери в Словаччині, а також для експертної допомоги щодо спрямування таких реформ в Україні. У ході зустрічі С.Л.Тігіпка та І.Міклоша було досягнуто домовленості щодо надання словацькою стороною сприяння у формуванні групи представників низки неурядових організацій СР (M.E.S.A.10, INEKO, INESS, Hayek Consulting), яка надаватиме відповідну консультаційно-експертну допомогу українській стороні. Під час зустрічі С.Л.Тігіпка та Й.Мігала досягнуто домовленості щодо створення словацькою стороною експертної групи (у складі представників Мінпраці СР, Мінфіну СР, Нацбанку СР та словацьких неурядових організацій), яка буде готовою відвідати України та надати українській стороні експертні консультації.

13-14 лютого 2011 р. відбувся робочий візит в Україну Першого віце-прем’єр-міністра СР, Міністра транспорту, будівництва та регіонального розвитку СР Я.Фігеля. У ході візиту відбулася зустріч словацького урядовця із Заступником Міністра інфраструктури України В.В.Корнієнком, під час якої сторони обговорили широке коло питань двостороннього українсько-словацького співробітництва та співпраці у багатосторонньому форматі у транспортній у туристичній сферах. Зокрема, відбулася дискусія з такого актуального питання, як будівництво ширококолійної залізниці з м. Чоп до м. Відень. Також сторони обсудили шляхи активізації повітряного сполучення між Україною та СР (у т.ч. — у контексті розвитку аеропорту «Ужгород»), перспективи відкриття нових пунктів пропуску, ініційовану словацькою стороною ідею перевантаження у м. Добра (Словаччина) вантажів з автовантажівок на залізницю. За результатами переговорів української та словацькою сторонами було підписано Протокол про наміри.

15 лютого 2011 р. відбувся робочий візит в Словаччину Прем‘єр-міністра України М.Я.Азарова з метою участі у Саміті Вишеградської групи на рівні голів урядів В-4 та Австрії, Німеччини, України на рівні голів урядів згаданих країн. У ході двосторонньої зустрічі з Прем’єр-міністром СР І.Радічовою М.Я.Азаров запросив словацького партнера відвідати з офіційним візитом Україну. Значу частину бесіди було присвячено будівництву ширококолійної залізниці між Україною та Австрією Також сторони обсудили проблематику квотування сільськогосподарської продукції у зв’язку з триваючими переговорами України та ЄС по ЗВТ. Було досягнуто домовленості щодо проведення двосторонніх консультацій та створення відповідної двосторонньої робочої групи на рівні заступників міністрів закордонних справ України та Словаччини з метою забезпечення словацької підтримки по ЗВТ.

22-24 лютого 2011 р. з робочим візитом в СР перебувала делегація депутатів Верховної Ради України – членів української частини міжпарламентської українсько-словацької групи дружби. У рамках візиту українських парламентарів відбулися їх зустрічі з керівництвом Національної Ради СР (віце-спікером Р.Фіцом), представниками низки парламентських комітетів та політичних сил НР СР, членами словацької частини міжпарламентської українсько-словацької групи дружби, представниками місцевого самоврядування, членами української національної громади тощо.

23-25 лютого 2011 р. відбувся робочий візит в Україну Голови Комітету з європейських питань Національної Ради СР І.Штефанца, у рамках якого він зустрівся з Головою Комітету з європейської інтеграції Верховної Ради України Б.І.Та-расюком, а також взяв участь у Міжнародному форумі «Європа – Україна» (у панелі «Економічні реформи та процес реструктуризації – український та європейський досвід». Під час зустрічі Б.І.Тарасюка та І.Штефанца сторони обговорили широке коло питань двостороннього українсько-словацького співробітництва, а також співпраці України та Словаччини у площині європейської інтеграції України.

3 березня 2011 р. відбувся робочий візит в Словаччину Заступника Міністра закордонних справ України П.А.Клімкіна з метою участі у зустрічі керівників МЗС країн-членів Вишеградської групи та країн-учасниць «Східного партнерства». Під час зустрічі П.А.Клімкін наголосив на необхідності продовження підтримки України на шляху інтеграції нашої держави до ЄС. Він також підкреслив готовність української сто-рони приймати «болючі» рішення та здійснювати необхідні реформи. П.А.Клімкін наголосив на основних можливостях функціонування «СхП», а саме: диференціація Східного та Південного напрямку діяльності в рамках «СхП», можлива розробка нового інструменту з апроксимації законодавства ЄС, забезпечення політичного та експертного внеску як з боку ЄС, так і з боку окремих держав-учасниць «СхП» тощо.

12 травня 2011 р. відбувся робочий візит в СР Міністра оборони України М.Б.Єжеля з метою участі у зустрічі керівників оборонних відомств країн-членів Вишеградської групи та України. За підсумками зустрічі було підписано Угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони СР про військове співробітництво у військовій сфері та Угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони СР про співробітництво у галузі військової географії.

17 червня 2011 р. відбувся офіційний візит в СР Президента України В.Ф.Януковича. У ході візиту було проведено переговори Президента України В.Ф.Януковича з Президентом СР І.Гашпаровичем (у форматі віч-на-віч та у розширеному складі) та з Прем’єр-міністром СР І.Радічовою (у формі робочого обіду за участі делегацій).Під час зустрічі президентів України та СР обговорювалося широке коло питань українсько-словацького двостороннього співробітництва у низці ключових сфер, європейської інтеграції України, взаємодії двох країн на міжнародній арені. Зокрема, було констатовано інтенсивний характер політичного діалогу протягом періоду від офіційного візиту Президента СР І.Гашпаровича в Україну (5-8 жовтня 2010 р.), підтверджено взаємну зацікавленість сторін у подальшому поглибленні двостороннього діалогу та розвитку взаємовигідного співробітництва у ключових сферах життєдіяльності. За результатами переговорів президентів України та СР було підписано Угоду між Україною та СР про внесення змін до Угоди між Україною та СР про місцевий прикордонний рух, Угоду між КМУ та Урядом СР про військові поховання, Угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківською обласною державною адміністрацією України та Трнавським автономним краєм СР, Угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Запорізькою обласною державною адміністрацією України та Бансько-Бистрицьким автономним краєм СР, Угоду про співробітництво між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією України та Братиславським автономним краєм СР. Під час зустрічі Президента України В.Ф.Януковича з Пре-м’єр-міністром СР І.Радічовою (у формі робочого обіду за участі делегацій) ключовими темами бесіди були питання торговельно-економічної, енергетичної, транспортної, транскордонної та міжрегіональної співпраці. У рамках офіційного візиту в СР Президента України В.Ф.Януковича було також проведено Українсько-словацький бізнес-форум, поєднаний з 7-им засіданням Українсько-словацької ділової ради.

5-6 вересня 2011 р. відбувся офіційний візит в Україну Міністра закордонних справ СР М.Дзурінди (м. Київ), у ході якого керівник словацького зовнішньополітичного відомства зустрівся зі всіма вищими конституційними чинниками нашої держави – Президентом України В.Ф.Януковичем, Головою Верховної Ради України В.М.Литвином, Прем’єр-міністром України М.Я.Азаровим, Міністром закордонних справ України К.І.Грищенком. Згаданий візит послугував подальшій підтримці словацькою стороною європейських інтеграційних кроків України, а також надав чергового імпульсу розвитку двостороннього українсько-словацького співробітництва в економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах.

На характер розвитку політичного діалогу між Україною і Словацькою Республікою у 2012 році – зокрема, на зменшення інтенсивності українсько-словацьких двосторонніх відносин (у порівнянні з 2011 роком) суттєвий вплив мав внутрішньополітичний розвиток в обох країнах. Дострокові парламентські вибори в СР (10 березня) і чергові парламентсь-кі вибори в Україні (28 жовтня), а також пов’язані з ними пост-виборчі процеси з форму-вання нових влад, унеможливили проведення низки планованих на 2013 рік візитів.

Тим не менш, у 2012 р. було забезпечено проведення переговорів (які відбулися в СР 20 квітня) Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ю.А.Бойка з Прем’єр-міністром СР Р.Фіцом і Міністром економіки СР Т.Малатінським, під час яких обговорено можливості розвитку двостороннього співробітництва у сфері енергетики.

Також протягом 2012 р. відбулися двосторонні зустрічі Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка та Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних справ СР М.Лайчака у рамках Саміту НАТО у м. Чикаго в США (21 травня) та у рамках Хорватського саміту у м. Дубровнік в Хорватії (7 липня). На них було обговорено широке коло актуальних питань взаємної зацікавленості у двосторонньому та, особливо, багатосторонньому форматах – з наголосом на підтримку з боку СР євроінтеграційних кроків України і системних внутрішніх реформ у ній.

Політичний діалог між Україною і Словацькою Республікою у 2013 році був значно інтенсифікований у порівнянні з попереднім – 2012 – роком.

Так, на президентському рівні у 2013 р. було забезпечено проведення 4-х двосто-ронніх зустрічей Президентів України та Словаччини: у рамках тристоронньої зустрічі глав Польщі, Словаччини і України (21 лютого у м. Вісла), у ході 18-го Саміту глав держав Центральної Європи (13 червня у м. Братислава), у рамках зустрічі глав вишеградських держав і України (3 липня знову у м. Вісла) та у рамках міні-саміту глав держав – друзів України (25 вересня у м. Нью-Йорк). Всі згадані зустрічі мали належне змістовне наповнення та містили обговорення як комплексу двосторонніх питань обопільної зацікавленості, так й проблематики зближення України з Євросоюзом (та спри-яння Словаччини інтеграційним процесам України).

На урядовому рівні на увагу заслуговувала ініційована Посольством зустріч Віце-прем’єр-міністра України О.Ю.Вілкула з Віце-прем’єр-міністром СР з питань інвестицій Л.Важним у рамках робочого візиту останнього в Україну 12 листопада 2013 р. Зустріч О.Ю.Вілкул-Л.Важний (за участі низки інших членів Уряду України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.П.Темника, Міністра інфраструктури України В.В.Козака, Голови Державного агентства з інвестицій й управління національними проектами України /Держінвестпроект/ В.В.Каськіва) дала можливість комплексно та всебічно обговорити широке коло питань інвестиційного співробітництва двох країн, українсько-словацької співпраці при реалізації стратегічних проектів, можливості залучення коштів з фондів ЄС тощо.

На парламентському рівні вперше за останні 7 років відбувся офіційний візит в Україну Голови Національної Ради СР П.Пашки (30 вересня – 1 жовтня 2013 р.). У ході візиту спікер словацького парламенту зустрівся з Головою Верховної Ради України В.В.Рибаком, провів переговори з Прем’єр-міністром України М.Я.Азаровим, а також взяв участь у низці протокольних та мас-медіальних заходів. Ключову увагу в рамках візиту було при-ділено проблематиці підтримки словацькою стороною євроінтеграційного курсу України, а також пріоритетним питанням двостороннього українсько-словацького співробітництва. 

На рівні зовнішньополітичних відомств України та СР варто відзначити офіційний візит Міністра закордонних справ України в СР (12-13 вересня 2013 р.), у ході якого Л.О.Кожара провів переговори з Президентом СР І.Гашпаровичем, Прем’єр-мі-ністром СР Р.Фіцом, Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчаком. Крім того, керівник дипломатичного відомства України провів зустрічі в Національній Раді СР – із Заступником Голови НР СР Я.Фігелем та з Головою і провідними членами Групи НР СР з міжпарламентської дружби з Україною.

У 2013 р. відбулися 2 двосторонні зустрічі Л.О.Кожари і М.Лайчака перед ініційованими саме словацькою стороною заходами у форматі „друзі України в ЄС + Україна” на рівні керівників МЗС країн ЄС (31 січня у Брюсселі та 21 жовтня у Люксембурзі); основною метою цих зустрічей було зміцнення українсько-словацького співробітництва у світлі зближення України з Євросоюзом та планованого підписання Угоди про асоціацію. 

На увагу також заслуговує робочий візит в Україну (м. Ужгород та смт. Великий Березний Закарпатської обл.) Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних і європейських справ СР М.Лайчака (14-15 листопада 2013 р.), який взяв участь у відкритті Почесного консульства СР у смт. Великий Березний та зустрівся з Головою Закарпатської обласної державної адміністрації України О.О.Ледидою, у ході якого підтвердив готовність СР сприяти Україні в її зближенні з ЄС та розвивати двостороннє співробітництво СР з Україною. 

4-6 грудня 2013 р. в Україні перебували Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних і європейських справ СР М.Лайчак та Державний секретар МЗСЄП СР П.Яворчик – з метою участі у Міністерському засіданні ОБСЄ щодо підсумків річного головування України.

2014 рік також характеризувався активністю у сфері двостороннього діалогу.

Протягом 2014 р. відбулися двосторонні зустрічі Президента України П.А.Порошенка  та Президента СР І.Гашпаровича у рамках заходів з нагоди 25-ої річниці демократичних перетворень у Польщі (4.06.2014 р., Варшава), а також Глави Української Держави та Президента СР А.Кіски у рамках Саміту глав держав країн В-4+ФРН+Україна, присвяченого 25-й річниці Оксамитової революції (16 листопада 2014 р., Братислава). Згадані зустрічі мали відповідне змістовне наповнення та містили обговорення актуальних питань, пов’язаних з двостороннім співробітництвом та допомогою українській стороні в усіх сферах обопільної зацікавленості, включаючи проблематику енергетичної безпеки та сприяння Словаччини інтеграційним процесам  в Україні. Запланований офіційний візит Президента СР І.Гашпаровича в Україну на 10-12 грудня 2013 р., перенесений на 2014 р., що мав носити прощальний характер, зважаючи на завершення президентських повноважень І.Гашпаровича, не був реалізований.

6 березня 2014 р., у рамках чергового засідання Європейської Ради на рівні глав держав та голів урядів країн-членів ЄС у Брюсселі, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України А.П.Яценюка з Прем’єр-міністром СР Р.Фіцом, під час якої ключовим питанням була проблематика реверсного постачання газу з Європи в Україну територією Словаччини, а також тема ситуації в Україні.

2 вересня 2014 р. відбувся робочий візит до СР (н.п. Велке Капушани) Прем’єр-міністра України А.Яценюка до СР у рамках  церемонії інавгурації проекту реверсних поставок газу з Європи в Україну газопроводом Вояни-Ужгород за участю  Прем’єр-міністра Словаччини Р.Фіца та представника Європейської Комісії К.Д.Борхартда, в ході якого відбулося обговорення зі словацькою стороною проблематики реверсного газопостачання в Україну. Українською стороною було висловлено подяку Уряду СР, ЄК, а також національному оператору „Eustream” за допомогу і співробітництво у забезпеченні енергетичної безпеки України. Разом з тим, А.Яценюком було підкреслено, що „малий реверс” газогоном Вояни - Ужгород не є остаточним рішенням і сторонам потрібно працювати над реалізацією проекту „великого реверсу”. Під час зазначеного візиту Прем’єр-міністра України А.Яценюка до СР Голові Уряду СР Р.Фіцу було поновлено запрошення відвідати Україну з офіційним візитом.

31 січня 2014 р., у рамках 50-ої Мюнхенської конференції з питань безпеки, відбулася двостороння зустріч Міністра закордонних справ України Л.О.Кожари з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчаком, у ході якої були обговорені кроки України на міжнародній арені та питання двостороннього діалогу.

27-28 лютого 2014 р. в Україні (зокрема, у м.м. Київ та Донецьк) з робочим візитом (разом з керівниками зовнішньополітичних відомств країн-членів Вишеградської групи) перебував Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчак. У рамках візиту відбулися зустрічі М.Лайчака та його вишеградських партнерів з Прем’єр-міністром України А.П.Яценюком, в.о. Міністра закордонних справ України А.Б.Дещицею, головою фракції партії „УДАР” у Верховній Раді України В.В.Кличком, головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді України О.С.Єфремовим. Предметом згаданих зустрічей було обговорення шляхів стабілізації ситуації в Україні, забезпечення функціонування владних інституцій, вирішення „кримського питання”, відновлення курсу України на європейську інтеграцію.

17 березня 2014 р., перед ініційованою та організованою словацькою стороною зустріччю у форматі „друзі України в ЄС + Україна” на рівні керівників МЗС країн-членів ЄС у м. Брюссель відбулася окрема двостороння зустріч  в.о. Міністра закордонних справ України А.Б.Дещиці та Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчака, у ході якої сторони пріоритету увагу приділили проблематиці європейської інтеграції України та вирішення ключових питань внутрішнього розвитку України (у першу чергу – у зв’язку з ситуацією в Криму).

6 квітня 2014 р. Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчак відвідав з робочим візитом Україну – м. Одесу, де відкрив Почесне консульство СР у зазначеному місті, зустрівся з керівництвом Одеської ОДА.

10-11 квітня 2014 р. Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчак знову відвідав з робочим візитом Україну – м. Київ, де провів переговори з Прем’єр-міністром України А.П.Яценюком (за участі Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ю.В.Продана), в.о. Президента України, Головою Верховної Ради України О.П.Турчиновим, в.о. Міністра закордонних справ України А.Б.Дещицею, зустрівся з кандидатом в Президенти СР П.О.Порошенко та з представниками низки неурядових організацій, а також виступив на 7-му Київському безпековому форумі (у панелі під назвою „Україна: народ, голодний до демократії”).

22.07.2014 р. в Брюсселі у рамках робочого візиту до бельгійської столиці Міністра закордонних справ України та участі в міністерському засіданні ЄС - країн Східного Партнерства  відбулася зустріч керівників зовнішньополітичних відомств двох країн А.Клімкіна і М.Лайчака, у ході якої обговорювалися, зокрема питань енергетичної безпеки та успішного продовження будівництва зʼєднань газопроводу для зворотного постачання газу в Україну.

На увагу також заслуговує робочий візит керівника зовнішньополітичного відомства СР в Україну в (м. Ужгород та Київ, 10-12.09.2014 р.), який розпочався 10 вересня із відвідання Закарпатської області. Під час зустрічі Голови Закарпатської облради І.Балоги та Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних і європейських справ СР М.Лайчака словацька сторона заявила про готовність і надалі надавати підтримку  європейської інтеграції України, ділитися досвідом в питаннях енергозбереження та технологіями переходу на альтернативні види опалення, відзначила успішну співпрацю  Закарпаття з Кошицьким та Пряшівськими самоврядними краями.

11.09.2014 р.в Києві у рамках зазначеного візиту відбулася двостороння зустріч Міністра закордонних справ  України П.Клімкіна та Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних і європейських справ СР М.Лайчака Під час зустрічі було наголошено на готовності  надавати подальшу підтримку нашій країні у здійсненні реформ, подоланні наслідків діяльності терористичних угруповань у східній Україні.

16.11.2014 р. листопада у Братиславі у рамках Саміту глав держав країн В-4+ФРН+Україна, присвяченого 25-й річниці Оксамитової революції,  відбулася зустріч глави зовнішньополітичного відомства України з М.Лайчаком, під час якої словацька сторона підтримала європейські устремління України, початок процесу реформ.

16.12.2014 р. у Києві в ході другого у 2014 р. візиту в Україну глав МЗС держав В-4 (Міністра закордонних справ та європейської інтеграції СР М.Лайчака, Міністра закордонних справ Польщі Г.Схетини, Міністра закордонних справ ЧР Л.Заоралека та Парламентського державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Л.Сабо) відбулася завершальна у 2014 р. двостороння зустріч Міністра закордонних справ  України П.Клімкіна та Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних і європейських справ СР М.Лайчака. Візит керівників МЗС країн В-4, за активної участі словацької сторони (СР направила одночасно з візитом спецлітак з гуманітарною допомогою для Києва на суму 75 тис. євро) засвідчив підтримку з боку країн Вишеградської групи територіальної цілісності та суверенітету України, налаштованість наших найближчих європейських сусідів підтримувати Україну в реалізації євроінтеграційного курсу. За результатами переговорів з Міністром П.Клімкіним було ухвалено спільну заяву Вишеградської четвірки та України, якій були зазначені важливі для нашої країни положення щодо підтвердження невизнання нелегальної анексії Криму з боку РФ, вітання щодо формування орієнтованої на впровадження реформ парламентської більшості в Україні та коаліційного уряду як результату демократичних виборів, проведених у жовтні 2014 р.; готовності надати Уряду України допомогу у підготовці  та реалізації всеохоплюючого пакету реформ; забезпечення енергетичної безпеки та підтримки організації реверсних постачань газу до України в зимовий період; запровадження безвізового режиму Україна-ЄС; інтенсифікації контактів на політичному та робочому рівнях у двосторонньому форматі та в рамках міжнародних багатосторонніх форумів.

Активним у 2014 р. залишався діалог між зовнішньополітичними відомствами України та СР на рівні заступників міністрів/держсекретарів МЗС України і МЗС ЄП СР. Активність словацької сторони проявлялась у обговоренні ситуації в Україні  у рамках інших багатосторонніх зустрічей, зокрема, в ході позачергової сесії міністрів закордонних справ країн Вишеградської четвірки та ФРН 13.03.2014 р. у Будапешті, яка була присвячена розвитку ситуації в Україні. Міністри обговорили можливі заходи, які могли б призвести до спокою і деескалації ситуації на сході України, погодилися, що в даній ситуації немає іншої можливості для вибору, окрім, як прийняти подальші санкції.

16-17.04.2014 р. у Закарпатській області України (м. Ужгород) з робочим візитом перебував Держсекретар МЗС ЄП СР П.Буріан, у ході якого відбулася його зустріч з керівниками Закарпатської області – Головою Закарпатської облради І.І.Балогою та в.о. Голови Закарпатської обласної державної адміністрації М.М.Рівіс. П.Буріан запевнив присутніх у всебічній підтримці євроінтеграційних прагнень України, висловив занепокоєння з приводу подій навколо нашої держави, які сколихнули весь світ, підтвердивши, що словацький народ, виступає за територіальну цілісність України та мирне врегулювання ситуації. Сторонами належну увагу було приділено також транскордонному співробітництву.

12.05.2014 р. під головуванням Першого заступника Міністра закордонних справ України Н.Галібаренко та Держсекретаря МЗС ЄП СР П.Буріана відбулися політичні консультації делегацій МЗС двох країн, у ході яких сторони обговорили сучасний стан двосторонніх відносин у політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах, висловилися за подальше поглиблення взаємодії у контексті запозичення Україною словацького досвіду з імплементації європейських стандартів. З метою підтримки високої динаміки контактів двох зовнішньополітичних відомств глави делегацій підписали План міжвідомчих консультацій на 2014-2015 рр. 

Українська сторона брала активну участь у заходах, що відбувалися в СР. Так, Перший заступник Міністра закордонних справ України Н.М.Галібаренко 15 травня виступила на Міжнародному форумі з питань безпеки „GLOBSEC-2014” у Братиславі, виклавши в ході дискусії у рамках форуму ключові завдання, які стоять перед Українською державою – забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності, створення умов для відновлення діючої економіки, проведення демократичних президентських виборів в нашій державі, реалізація політики європейської інтеграції. Особливий наголос Н.М.Галібаренко зробила на ролі та значенні багатосторонніх міжнародних механізмів, які здатні посприяти реалізації Україною згаданих завдань.

Беручи участь 15 серпня в Брюсселі у позачерговому засіданні Ради ЄС у закордонних справах, у ході якої під час дискусії також було приділено увагу оцінкам наслідкам санкцій ЄС і російських заходів у відповідь, Держсекретар МЗСЄП  СР П.Буріан  наголосив на необхідності забезпечення безперервного транзиту енергоресурсів через територію України до ЄС і вітав тристоронні переговори між ЄС, Росією та Україною щодо реалізації „Угоди про асоціацію України з ЄС”, які включатимуть також питання енергетики.

6.10.2014 р. у м. Львів відбулося засідання у форматі „ В4+Україна” на рівні заступників міністрів закордонних справ країн-учасниць В4 (РП, СР, ЧР, Угорщина) та України. Делегацію МЗС України очолювала Перший заступник міністра закордонних справ Н.Галібаренко. Словацьку сторону представляв Держсекретар МЗС ЄП СР П.Буріан. Основною темою зустрічі було обговорення перспектив практичної взаємодії нашої держави з Вишеградською четвіркою в ході реалізації євроінтеграційних реформ, сприяння Україні з боку В4 у процесі імплементації Угоди про асоціацію. У цьому контексті П.Буріан зазначив, що надійною базою співпраці є ратифікацію угоди України з ЄС і становлення зони вільної торгівлі.

На увагу також заслуговують квітневі робочі візити в Словаччину Міністра освіти і науки України С.М.Квіта 7-8 квітня 2014 р. (який у м. Братислава зустрівся з Міністром освіти, науки, досліджень та спорту СР Д.Чапловичем та підписав Угоду між КМУ і Урядом СР про визнання дипломів) та Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ю.В.Продана 15 квітня 2014 р. (який у м. Велке Капушани зустрівся з Міністром економіки СР Т.Малатінським та провів з ним, за участю представників Єврокомісії та національних операторів Укртрансгаз і Eustream, переговори щодо реверсного постачання газу з Європи в Україну територією Словаччини).

Наприкінці 2014 р. з метою поглиблення економічних відносин за сприяння дипустанови відбулося заснування та реєстрація в СР Словацько-Української торгово-промислової палати, що сталося також завдяки  активному сприянню з боку економічних чинників словацької сторони.

У цьому контексті необхідно зазначити, що словацька сторона, яка з 1 липня 2014 р. головує у Вишеградській групі центральноєвропейських країн, брала активну участь у залученні України до заходів, які СР разом з країнами V-4 проводили в 2014 р. у рамках її річного головування.

Сама логіка розвитку та зміст двосторонніх українсько-словацьких взаємин спрямовані на підтримку поступового входження нашої країни до європейського простору. За відсутності проблемних питань політичного характеру на перший план виходить розв‘язання практичних аспектів, а також питань, пов‘язаних з   використанням набутого Словаччиною інтеграційного досвіду з метою прискорення практичної реалізації курсу України на європейську інтеграцію.

6 лютого 2015 року Премʼєр-міністр Словацької Республіки Р.Фіцо відвідав з робочим візитом Україну. До складу делегації CP увійшли Віце-прем'єр-міністр, Міністр закордонних і європейських справ М.Лайчак, Міністр економіки П.Павліс, відповідальний також за питання енергетики. У   рамках візиту словацького Премʼєр-міністра прийняв Президент України П.Порошенко, відбулися його переговори з Премʼєр-міністром України А.Яценюком, в яких взяли участь керівники ключових українських відомств - МЗС, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, ПАК „Нафтогаз”. У центрі уваги сторін перебували: ситуація в Україні у контексті російської агресії, практична співпраця Києва та Братислави у сфері євроінтеграції, посилення взаємодії у торговельно-економічній та енергетичній галузях, активізація діалогу з питань міжрегіонального та прикордонного співробітництва.

15 травня 2015 р. відбувся робочий візит в СР (м. Братислава) Міністра закордонних справ України П.Клімкіна для участі у засіданні міністрів закордонних справ у форматі «В-4+СхП». Під час засідання Міністр закордонних справ України П.Клімкін чітко окреслив очікування України від Ризького саміту – це, насамперед, перспектива членства України в ЄС, адекватна оцінка ситуації в Україні, невизнання анексії Криму, безвізовий режим для громадян України. У рамках зазначеної міністерської зустрічі керівник зовнішньополітичного відомства України провів двосторонню зустріч з Міністром закордонних справ Швеції М.Вальстрьом. Крім того, відбулася його зустріч з міністрами закордонних справ у форматі ГУАМ.

20-21 травня 2015 р. відбувся офіційний візит Президента Словацької Республіки А.Кіски в Україну. До складу делегації СР входив у т. ч. Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ та європейських питань М.Лайчак. У ході візиту з Главою СР зустрілися Президент України П.Порошенко, Прем’єр-міністр України А.Яценюк, Голова ВРУ В.Гройсман. Основними темами переговорів були ситуація в Україні, стан імплементації Мінських домовленостей, впровадження реформ у нашій державі, надання Словаччиною допомоги Україні, співробітництво в енергетичній сфері тощо. Словацька сторона на найвищому рівні підтвердила свою солідарність з Україною у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, готовність і надалі надавати допомогу нашій державі, засвідчила свою послідовну підтримку України на шляху європейської інтеграції. Главою СР було відзначено нагальну необхідність продовжувати реформи в Україні та висловлено готовність Братислави надавати підтримку у галузях, які є найбільш пріоритетними. Сторони підтвердили взаємну зацікавленість у нарощуванні  економічного та інвестиційного співробітництва. Словаччина продовжуватиме залучення України до співпраці у рамках Вишеградської групи у контексті реалізації реформ.

10 вересня 2015 р. відбувся робочий візит в СР Прем’єр-міністра України А.Яценюка Словацької Республіки, у рамках якого відбулися його зустрічі з Президентом Словаччини А.Кіскою, Премєр-міністром СР Р.Фіцом, Головою Національної Ради СР П.Пеллегріні. Ключовими темами переговорів були: реформування економіки України; успішність реалізації проекту т.зв. «малого реверсу» та обговорення можливості започаткування проекту «великого реверсу» - віртуальних або фізичних поставок газу; підтримка євроінтеграційного курсу України та, зокрема, отримання безвізового режиму з ЄС; модернізація ГТС України; запозичення словацького досвіду у сферах енергоефективності та податковій; міжрегіональна співпраця, зокрема, у форматі «В-4+Україна».Українська сторона відзначила вагому роль Словаччини у сприянні євроінтеграції, енергобезпеці та модернізації нашої економіки, а також важливість подальшого запозичення передового словацького досвіду у всіх сферах життєдіяльності. Сторони відзначили злагоджену співпрацю в енергетичній сфері, успішну реалізацію спільного енергетичного проекту – введення в експлуатацію понад рік тому газогону Вояни-Ужгород з подальшою його модернізацією. Досягнуто домовленості щодо спільних підходів з питань забезпечення енергобезпеки двох країн, реалізації спільних регіональних енергетичних проектів. За результатами переговорів підписано два двосторонні Меморандуми:

- Меморандум про співробітництво у сферах енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергетики між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Словацьким інноваційним енергетичним агентством;

- Меморандум про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки у сфері фізичного виховання та спорту.

1-2 лютого 2016 року Україну (м. Київ) з робочим візитом відвідав Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ СР М.Лайчак. Главу зовнішньополітичного відомства Словаччини прийняв Президент України П.Порошенко, Голова Верховної Ради України В.Гройсман, Прем'єр-міністр України А.Яценюк. Відбулися також його переговори з Міністром закордонних справ України П.Клімкіним. У ході переговорів словацьку сторону було ознайомлено з останнім розвитком подій на Донбасі, результатами переговорів у Берліні, що відбулися 1 лютого 2016 р., планами щодо деокупації Криму. Міністр Клімкін подякував за послідовну позицію Словаччини щодо підтримки суверенітету та територіальної України, необхідності виконання російською стороною Мінських домовленостей. При цьому було наголошено, шо це стосується не лише припинення вогню, а й доступу спостерігачів ОБСС до ділянок кордону, які наразі не контролюються Україною. Словацька сторона підкреслила, що єдиною умовою зняття санкцій проти РФ є повне виконання нею Мінських домовленостей. Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку співпраці в енергетичній сфері, підтвердили критичні підходи офіційних Києва та Братислави до питання будівництва другої гілки газопроводу „Північний потік”, який передбачає перенаправлення транзитних потоків російського газу в обхід території України та СР. У ході двосторонніх переговорів обговорювалася також взаємодія у рамках міжнародних організацій, співпраця у прикордонній сфері, сприяння з боку Братислави процесу лібералізації візового режиму між Україною та СС. Особливий акцент було зроблено на визначенні пріоритетів співробітництва двох держав у контексті головування Словацької Республіки в Раді Європейського Союзу у другій половині 2016 року. Візит засвідчив довірливий характер двостороннього політичного діалогу, підтвердив наміри офіційної Братислави й надалі підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, готовність словацьких партнерів сприяти реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави.

Двосторонній політичний діалог між Україною і Словацькою Республікою у 2017 р. засвідчив прагматичний та довірливий підхід офіційної Братислави до розбудови відносин з Україною. З урахуванням зовнішньополітичної кон’юнктури та внутрішньополітичної ситуації в Україні, двосторонні відносини відрізнялися значною кількістю заходів, які заклали хорошу основу для їх розвитку впродовж наступних періодів. 

2 лютого 2017 року відбулась телефонна розмова Президента України П.О.Порошенка з Президентом СР А.Кіскою, в ході якої сторони обмінялися думками з важливих питань порядку денного двосторонніх відносин та міжнародного співробітництва. Президент України наголосив на важливості дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань в рамках Мінського процесу. Президент СР А. Кіска запевнив у підтримці України і висловився за негайне припинення вогню на сході України. В контексті взаємодії двох країн на євроінтеграційному напрямку були обговорені питання участі Словаччини в процесі реформування української економіки, співпраця в енергетичній сфері. 

17 лютого 2017 року (м.Мюнхен) відбулась двостороння зустріч Міністра закордонних справ України П.А.Клімкіна з Міністром закордонних та європейських справ СР М.Лайчаком на полях 53-ї Мюнхенської безпекової конференції. Сторони констатували позитивну динаміку розвитку двостороннього діалогу за всіма напрямками взаємного інтересу, а також обговорили проблематику євроінтеграції України, у т.ч. скасування візового режиму з ЄС та завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію. Окремо Павло Клімкін докладно поінформував свого словацького колегу про загострення ситуації на Донбасі, а також щодо триваючої підтримки з боку Кремля незаконних збройних формувань на Донбасі. У цьому контексті було наголошено на необхідності збереження санкцій проти РФ. Міністри також висловили зацікавленість у проведенні зустрічі у форматі В4+Україна. 

27 травня 2017 року (м.Братислава) відбулась зустріч Міністра закордонних справ України П.А. Клімкіна з Міністром закордонних та європейських питань СР М.Лайчаком у форматі тет-а-тет в рамках щорічної міжнародної конференції з питань безпеки «GLOBSEC – 2017». 

11 червня 2017 року (м.Ужгород) відбулась зустріч Президента України П.О.Порошенка з Президентом СР А.Кіскою в рамках участі у символічній церемонії на словацько-українському кордоні з нагоди запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Шенгенської зони. 

19 вересня 2017 року (м.Нью-Йорк) відбулась зустріч Президента України П.О.Порошенка з Президентом СР А.Кіскою в рамках участі у 72-й ГА ООН. Під час зустрічі сторони високо оцінили збереження позитивних тенденцій нарощування товарообігу між двома країнами. Було домовлено посилити взаємодію у питаннях встановлення спільного прикордонного та митного контролю на державному кордоні між двома країнами для посилення ефективності боротьби з нелегальною міграцією та контрабандою. Обговорювалась також співпраця України та Словаччини на євроінтеграційному напрямі та в рамках міжнародних організацій. Лідери двох держав скоординували позиції в питанні де-окупації Криму та розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН. Словацька сторона з розумінням поставилася до аргументів Президента України щодо проголосованого Парламентом Закону про освіту. 

24 листопада 2017 року (м.Брюссель) відбулась зустріч  Президента України П.О.Порошенка  з Прем’єр-міністром СР Р. Фіцо під час саміту «Східного партнерства». Співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань українсько-словацьких двосторонніх відносин. Сторони підкреслили свій намір посилювати економічну складову двосторонньої співпраці, зокрема продовжити транспортування газу через Словаччину до України. У цьому зв’язку було відзначено важливість відновлення діяльності міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, чергове засідання якої заплановано на першу половину 2018 року. Обговорювалася також взаємодія у сфері енергетичної безпеки. Співрозмовники обговорили посилення міжнародних контактів між двома країнами та розвиток транскордонного співробітництва. Сторони скоординували позиції щодо співпраці на європейському напрямку з урахуванням порядку денного саміту "Східного партнерства".

Впродовж 2018 року інтенсивний діалог відбувався на найвищому рівні – між президентами наших держав. 25 вересня проведено двосторонню зустріч Президента України П.О.Порошенка і Президента СР А.Кіски у рамках 73-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН у м. Нью-Йорк. 23-24 листопада 2018 р. проведено робочий візит в Україну Президента СР А.Кіски, який брав участь у заходах з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Під час згаданих зустрічей сторонами обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва України і Словаччини та взаємодії наших держав у багатосторонньому форматі, ключову увагу приділено вирішенню ситуації на сході України, забезпеченню її суверенітету та територіальної цілісності, протидії збройній агресії Росії. Зазначені теми обговорювалися й під час регулярних телефонних розмов Президента України П.О.Порошенка і Президента СР А.Кіски (21.05.2018 р. та 24.09.2018 р.).

На рівні керівництва урядів України та Словаччини забезпечено проведення двосторон-ньої зустрічі Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської інтеграції І.О.Климпуш-Цинцадзе та Прем’єр-міністра СР П.Пеллегріні – в рамках Саміту Центральноєвропейської ініціативи 4 грудня 2018 р. у м. Загреб (Республіка Хорватія). Переговори сторін були спрямовані на проблематику передачі Україні успішного трансформаційного та інтеграційного досвіду Словаччини, а також на питання захисту суверенітету України та відновлення її  територіальної цілісності. Крім того, 19 травня 2018 р. проведено робочий візит в Словаччину Віце-прем’єр-міністра України з питань євроінтеграції І.О.Климпуш-Цинцадзе – з метою її участі у Міжнародному форумі з питань безпеки «GLOBSEC-2018».

Впродовж 2018 року також забезпечено активний діалог на рівні керівництва зовнішньополітичних відомств України та Словаччини. 4-5 жовтня 2018 р. відбувся офіційний візит в Україну Міністра закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчака, в рамках якого були проведені його зустрічі зі всіма вищими конституційними чинниками України – Президентом П.О.Порошенком, Головою Верховної Ради України А.В.Парубієм, а також з Міністром закордонних справ України П.А.Клімкіним. Програма візиту М.Лайчака в Україну також містила поїздку до м. Харків, де він провів зустрічі з керівництвом міста і області та відвідав підприємства оборонної промисловості. Українсько-словацькі переговори у ході візиту керівника МЗСЄП СР були націлені на розвиток двостороннього співробітництва наших держав в усіх сферах взаємного інтересу та просування українського порядку денного на міжнародному рівні – з метою вирішення ситуації на сході України, відновлення цілісності нашої держави, протидії російській агресії.

Від початку 2019 року розвивався активний діалог між Україною та Словаччиною на урядовому рівні. Зокрема, 24 січня 2019 р. відбулася зустріч Віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України І.О.Климпуш-Цинцадзе з Міністром закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчаком в рамках Всесвітнього економічного форуму у м. Давос. 16 квітня 2019 р. було проведено робочий візит в Словацьку Республіку Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана, з яким зустрівся Прем’єр-міністр СР П.Пеллегріні. В рамках переговорів тет-а-тет та у розширеному форматі сторони обговорили розвиток двосторонньої торгівлі, питання співпраці у транспортній, енергетичній, прикордонній сферах, взаємодію у сфері захисту прав трудових мігрантів з України та забезпечення інтересів української національної меншини Словаччини.  П.Пеллегріні наголосив на незмінності позиції СР щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також на підтримці словацькою стороною процесу внутрішніх реформ в Україні та її європейської і євроатлантичної інтеграції.

У зв’язку з проведенням навесні 2019 року президентських виборів в Україні та Словацькій Республіці було започатковано новий етап відносин між нашими державами на вищому рівні.  16 вересня 2019 р., в числі перших країн, новий Президент СР З.Чапутова відвідала Україну з офіційним візитом. В рамках візиту з Главою Словацької держави зустрілися Президент України В.О.Зеленський та Прем’єр-міністр України О.В.Гончарук. Ключовими темами переговорів сторін було широке коло питань двостороннього співробітництва (з наголосом на сфери енергетики і транспорту) та міжнародний порядок денний.  У ході візиту Глава Словацької держави наголосила на необхідності відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також заявила про підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Зважаючи на головування Словацької Республіки в ОБСЄ, у 2019 році активний діалог відбувався на рівні керівників зовнішньополітичних відомств наших держав. Зокрема, протягом року відбулися чотири візити Діючого голови ОБСЄ, Міністра закордонних справ і європейських питань СР М.Лайчака в Україну (15-16 січня, 13-14 червня, 13-14 вересня, 28-29 листопада), під час яких Глава МЗСЄП СР зустрічався з керівництвом Української держави, а також відвідував населені пункти на лінії розмежування на сході України. Крім того, керівники зовнішньополітичних відомств кілька разів зустрічалися в рамках багатосторонніх заходів у Брюсселі (17 лютого) та Люксембурзі (14 жовтня). Кульмінацією словацького головування в ОБСЄ у 2019 році було проведення у м. Братислава  засідання Ради ОБСЄ  на рівні глав МЗС (5-6 грудня), в якому взяв участь Міністр закордонних справ України В.В.Пристайко.

За результатами парламентських виборів 29 лютого 2020 року до влади в Словаччині прийшла нова коаліція політичних сил, що сформувала уряд, який у якості одного зі своїх ключових зовнішньополітичних пріоритетів визначив відносини з Україною, підтримку її суверенітету та територіальної цілісності, сприяння її інтеграційним амбіціям.

Зазначене знайшло свій прояв у встановленні та розвитку протягом 2020 року, незважаючи на пандемію Covid-19, численних контактів між українськими урядовцями та представниками нової словацької влади.

Зокрема, відбулися телефонні переговори Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і нового Прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича (19 серпня та 18 вересня), телефонні бесіди Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і нового Міністра закордонних справ і європейських питань Словаччини Івана Корчока (16 квітня та 15 липня).

26 травня 2020 року були проведені телефонні переговори між  Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

7-8 жовтня 2020 року Віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова взяли участь у 15-му Міжнародному форумі з питань безпеки «GLOBSEC-2020», який відбувся у Братиславі. В рамках заходу була проведена двостороння зустріч Еміне Джапарової з Державним секретарем Міністерства закордонних справ і європейських питань СР Мартіном Клусом.

Кульмінацією політичних контактів між Україною та Словаччиною у 2020 році стало проведення офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в СР 23-24 вересня, у ході якого відбулися зустрічі Глави Української держави з Президентом СР Зузаною Чапутовою, Прем’єр-міністром СР Ігорем Матовичем, Головою Національної Ради СР Борисом Колларом.

Активний політичний діалог між Україною та Словаччиною продовжено у 2021 році. Зокрема, 16 лютого 2021 року відбувся робочий візит в Україну Міністра закордонних справ і європейських питань СР Івана Корчока, 12-13 травня 2021 року проведено робочий візит Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Словацької Республіки з метою участі у засіданні глав МЗС у форматі Central 5 + Україна, в рамках якого відбулися зустрічі Глави МЗС України з Прем’єр-міністром СР Едуардом Хегером та Міністром закордонних справ і європейських питань СР Іваном Корчоком.

Закріпленню позитивних тенденцій політичного діалогу між Україною та Словаччиною також сприяли телефонні переговори Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером (які відбулися 21 квітня 2021 року) та телефонна бесіда керівників зовнішньополітичних відомств України та Словаччини Дмитра Кулеби та Івана Корчока (7 квітня 2021 року).

Ключовою подією І півріччя 2021 року у двосторонніх відносинах України та Словаччини став офіційний візит Прем’єр-міністра СР Едуарда Хегера в Україну, з яким зустрілися Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. У ході переговорів делегації сторін обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва наших держав та їх взаємодії у багатосторонньому форматі.

23 серпня 2021 року Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хеґер взяв участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та підтвердив невизнання незаконної анексії Криму з боку РФ, а також тверду підтримку Словацькою Республікою України в її дипломатичних зусиллях щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності.

13 жовтня 2021 року відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хеґером у Швеції (м.Мальме) на полях Міжнародного форуму пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом.

2 листопада 2021 року відбулася зустріч президента України  Володимира Зеленського з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, на полях 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (COP26) у м.Глазго. Глави держав підписали Спільну декларацію про визнання європейської перспективи України.

12 листопада 2021 року Прем’єр-міністр Словацької Республіки Е.Хеґер здійснив робочий візит в Україну (м.Ужгород) на запрошення Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля. Візит підтвердив високий рівень двостороннього партнерства та стратегічну перспективу розвитку українсько-словацьких відносин, чому сприяє спільність інтересів та відсутність істотних проблемних питань між двома державами. За результатами зустрічі глави урядів України і Словаччини підписали Спільну заяву. Прем’єр-міністри домовилися про посилення взаємодії України і Словаччини в рамках Кримської платформи.

Словаччина чітко дотримується запроваджених міжнародних санкцій проти росії у відповідь на збройну агресію проти України та окупацію АР Крим. Братислава продовжує надавати активне сприяння Україні у захисті національного суверенітету та територіальної цілісності на майданчиках міжнародних організацій: ООН, ОБСЄ, НАТО, РЄ, ЄС, ЮНЕСКО.

Словацька Республіка активно любіювала питання якнайшвишого отримання нашою державою статусу кандидата на вступ до ЄС та підтримувала Україну на в євроінтеграційному та євроатлантичному процесі..

Країна максимально підтримує Україну, виділяючи кошти на військову та гуманітарну допомогу, відповідно до рішень Уряду СР.

Останні політичні контакти (2022):

4 лютого 2022 року – телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

7-8 лютого 2022 року – спільний робочий візит Міністра закордонних і європейських справ СР Івана Корчока з Міністрами закордонних справ Чехії та Австрії в Україну.

21 лютого 2022 року – телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Геґером.

10 березня 2022 року - телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

8 квітня 2022 року - візит Прем’єр-міністра СР Едуарда Геґера в Україну (мм. Київ, Буча).

10 травня 2022 року – виступ Президента України Володимира Зеленського в Національній Раді Словацької Республіки.

12 травня 2022 року – телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

1 червня 2022 року – візит Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової в Україну (мм. Київ, Ірпінь, Бородянка), виступ в Верховній Раді України.

2 червня 2022 року - участь Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної у XVII Міжнародному форумі з питань безпеки «GLOBSEC-2022» (2 червня 2022 року, м.Братислава) та двосторонні зустрічі в рамках заходу з Президентом СР Зузаною Чапутовою, Прем’єр-міністром СР Едуардом Геґером.

13 червня 2022 року – телефонна розмова між президентами України, Словаччини і Польщі щодо координації заходів стосовно надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

21 червня 2022 року – телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Геґером.

23 серпня – Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова взяла участь у другому саміті Кримської платформи.

12 вересня – телефонна розмова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Геґером.

16 вересня – телефонна розмова Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з новопризначеним Міністром закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Растіславом Качером.

8 грудня – робочий візит урядової делегації Словацької Республіки в Україну у складі Міністра закордонних справ і європейських питань Растіслава Качера, Міністра економіки Карела Гірмана та Міністра оборони Ярослава Надя.

Останні політичні контакти (2023):

1-2 січня – візит Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук для участі у заходах з відзначення 30-ї річниці заснування Словацької Республіки.

13 січня – телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

17 березня - телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з в.о. Прем’єр-міністра Словацької Республіки Едуардом Геґером.

20 березня – політичні консультації заступника Міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса з Державним секретарем Міністерства закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Інгрід Броцковою.

31 березня – робочий візит в.о. Прем’єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Геґера в Україну, участь у Бучанському саміті.

25 квітня - зустріч Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Головою Національної Ради Словацької Республіки Борісом Колларом, в рамках Конференції голів парламентів країн ЄС.

28-30 квітня – спільний візит в Україну Президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової та Президента Чеської Республіки Петра Павела.

20 травня - телефонна розмова Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з новопризначеним Міністром закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Мірославом Влаховським.

24 травня - телефонна розмова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Людовітом Одором.

1 червня – зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Людовітом Одором на полях другого саміту Європейської політичної спільноти (м.Кишинів).

7 липня – офіційний візит Президента України Володимира Зеленського у Словацьку Республіку, в рамках якого відбулися зустрічі з Президенткою Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національної Ради Борісом Колларом та групою словацьких парламентарів.

23 серпня 2023 - участь Президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової в  третьому саміті Кримської платформи (у форматі відео звернення).

6 вересня 2023 – участь Першого джентльмена Словацької Республіки Юрая Різмана у  третьому Саміті перших леді та джентльменів.

13 вересня 2023 - телефонна розмова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Людовітом Одором.

04.12.2023 - телефонна розмова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо.

08.12.2023 - участь Президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової у першій зустрічі Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей (у форматі відео звернення).

19.01.2024 - візит Першої віцепрем'єр-міністерки України – Міністерки економіки України Ю.Свириденко  до Словацької Республіки, зустріч із Віцепрем’єр-міністром з питань відновлення, плану стійкості та використання фондів ЄС Словацької Республіки П.Кмецем.

24.01.2024 – робочий візит Прем’єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо в Україну (м.Ужгород).

21.03.2024 – зустріч Першої віцепрем'єр-міністерки України – Міністерки економіки України Ю.Свириденко  до Словацької Республіки із Віцепрем’єр-міністром з питань відновлення, плану стійкості та використання фондів ЄС Словацької Республіки П.Кмецем (м.Ужгород).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux