• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Slovenčina
 • Стара версія
Інформаційна довідка для батьків, які хочуть забезпечити продовження навчання дітей, тимчасово виїхавших з території України внаслідок повномасштабного вторгнення рф, з метою отримання українського документа про освіту
Опубліковано 28 вересня 2022 року о 14:29

З початком російської повномасштабної війни проти України питання здобуття загальної середньої освіти дітьми, які тимчасово виїхали з території України, знаходиться на постійному контролі Міністерства освіти і науки України.

Існує декілька варіантів забезпечення права на освіту дітей, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають отримати український документ про освіту, а саме:

 • дитина може продовжувати навчатися у закладі освіти, в якому вона навчалася до вибуття закордон за дистанційною формою навчання (за умови, якщо заклад освіти надає таку освітню послугу);
 • якщо заклад освіти, де навчалася дитина до виїзду за кордон не може забезпечувати навчання дитини дистанційно, батьки можуть звернутися до інших закладів освіти України державної, комунальної чи приватної форми власності (орієнтовний перелік додається), які забезпечують дистанційне навчання дітей і продовжити навчання дистанційно за державними освітніми стандартами України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» спрощено процедуру переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти;
 • батьки можуть звернутися до Міжнародної української школи Міністерства освіти і науки України або іншого навчального закладу із заявою про зарахування на екстернат. Сайт МУШ – https://uis.org.ua/ (в.о. директора Кіріна Олександра Євгенівна).

Наразі «Міжнародна українська школа» має 40 закладів-партнерів у 11 країнах світу. На сьогодні триває робота з укладення договорів з новими партнерами, що дасть можливість розширити мережу закладів та збільшити кількість країн, у яких вони розташовані;

 • за ініціативою громадських організацій українців в окремих країнах за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади організовані окремі заклади та класи для переселенців, навчання в яких проводитиметься очно (наприклад на вихідних) за державними стандартами та освітніми програмами України. Видача документів про освіту в таких випадках здійснюватиметься Міжнародною українською школою Міністерства освіти і науки України, з яким громадські організації українців та/або заклади освіти країн перебування мають чи матимуть відповідні угоди про допомогу українським дітям;
 • відповідно до чинного законодавства України, батьки можуть обрати для своєї дитини сімейну (домашню) форму навчання. Для цього необхідно звернутися до закладу освіти на території України (заклад, у якому дитина навчалася до виїзду за кордон) із заявою про організацію такої форми навчання. Сімейна форма навчання передбачає, що дитина самостійно засвоює навчальний матеріал. Це може відбуватися шляхом використання різних освітніх сервісів, занять з батьками, з учителями, які можуть надавати освітні послуга Вашим дітям за укладеними з Вами угодами. У випадку сімейної (домашньої) форми здобуття освіти відповідальність за організацію навчальної діяльності повністю покладається на батьків. При цьому дитина має бути зарахована до одного із закладів освіти, який знаходиться на території України та який систематично здійснює відстеження та оцінювання результатів навчання здобувача освіти.

Варто пам’ятати, що, перебуваючи на території іноземної держави необхідно дотримуватися чинних на їх території нормативно-правових актів. У багатьох країнах Європи здобуття освіти у їхніх навчальних є обов’язковим. При цьому обов’язковим є навчання мовою країни, на території якої Ви знаходитесь та вивчення предметів, які передбачені їхніми освітніми програмами та навчальними планами. Незважаючи на це батьки можуть забезпечити здобуття освіти та відповідних документів про освіту за українськими програмами за допомогою вітчизняних шкіл, де організовано навчання за дистанційною, екстернатною або сімейною формою.

У разі, якщо дитина, перебуваючи за кордоном, не вивчила предмети, передбачені українськими освітніми програмами, отримання документа про освіту державного зразка в Україні можливе лише після проведення оцінювання із зазначених предметів закладом освіти, розташованим на території України.

Учень має право на визнання закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти. Статтею 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту» передбачається визнання таких результатів навчання учня шляхом їх річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти.Координаційна роль та функції Державного ліцею «Міжнародна українська школа» (ДЛ «МУШ»)


Ліцей у межах своїх повноважень може здійснювати координаційну діяльність:

 • освітніх центрів за кордоном, що функціонують при громадських організаціях та співпрацюють з ДЛ «МУШ» на основі Договору – пунктів підготовки до оцінювання та атестації, в яких здійснюють підготовку здобувачів освіти до семестрового, річного оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації з метою отримання державного документа про освіту, а також організацію інформаційно-методичного, консультативно-аналітичного супроводу освітнього процесу;
 • груп і класів учнів – громадян України, які перебувають за кордоном та проходять оцінювання в Україні дистанційно;
 • українських освітніх хабів за кордоном;
 • культурно-освітніх центрів за кордоном.

Координацію мають право здійснювати працівники Ліцею відповідно до своїх повноважень.

Оцінювання навчальних досягнень та видачу документів про освіту здобувачам освіти – громадянам України, які перебувають за кордоном та проходять оцінювання в Україні, здійснює заклад освіти до якого вони зараховані.

 

Функції МУШ:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • забезпечення можливості для громадян України, що виявили бажання навчатися, здобувати якісну початкову, базову чи повну загальну середню освіту відповідно до особистісних потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров’я, нахилів, талантів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій;
 • надання консультацій, методичної допомоги та рекомендацій вчителям, що навчають громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном;
 • координація діяльності освітніх центрів, де вивчається українська мова або здійснюється навчання українською мовою, а також організація їх інформаційно-методичного, консультативно-аналітичного супроводу;
 • організація та проведення семестрового контролю знань, річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів ДЛ «МУШ», які проходять оцінювання за індивідуальним навчальним планом та  екстернів освітніх центрів на територіях країн їх тимчасового перебування. • Інформація 
 • щодо можливостей доступу до освіти дітей 
 • з особливими освітніми потребами

 • Діти з особливими освітніми потребами є найбільш вразливою категорією серед здобувачів освіти, які в умовах воєнного стану потребують особливої підтримки та уваги. Важливо забезпечити продовження здобуття освіти такими дітьми із створенням всіх необхідних умов з наданням психолого-педагогічного супроводу та корекційно-розвиткових послуг незалежно від місця перебування таких учнів.
 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, зокрема у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти (далі – заклади освіти) та установи освіти, мають забезпечити та організувати здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них незалежно від їх поточного місця проживання (перебування) в Україні чи за її межами.

Законодавством України з питань освіти передбачаються різні форми здобуття повної загальної середньої освіти. Зокрема, згідно зі статтею 9 Закону України «Про освіту» особа має право здобувати освіту за інституційною (очна, заочна) чи індивідуальною (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами, а також шляхом їх поєднання.

 • Якщо батьки дітей з особливими освітніми потребами бажають продовжити здобувати освіту відповідно до державних стандартів України з подальшим отриманням документа про освіту державного зразка, є декілька варіантів продовження навчання:
 • дистанційно у школі, в якій дитина навчалася до виїзду за кордон, якщо заклад освіти забезпечує таке навчання;
 • долучитись до дистанційного навчання в будь-якій іншій українській школі;
 • здобувати освіту за індивідуальною формою екстернат або сімейною (домашньою) в закладі, де дитина навчалась до виїзду за кордон;
 • приєднатись до очного навчання у класах або закладах для переселенців в країні перебування.
 • Водночас, батьки учнів, які перебувають за кордоном, також можуть звернутися в Державний ліцей «Міжнародна українська школа» для зарахування на навчання за екстернатною формою.
 • Крім того, функціонує Всеукраїнська школа онлайн (ВШО) (https://lms.e-school.net.ua/ ) - платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів. Увесь навчальний контент ВШО відповідає чинним державним освітнім програмам, а його якість перевірена Українським інститутом розвитку освіти. Перелік, тематику курсів і календарно-тематичне планування затверджено Міністерством освіти і науки України. Навчальні матеріали можуть вільно використовуватись для організації освітнього процесу для українських дітей, що знайшли притулок у будь-якій країні.

Повідомляємо також, що за інформацією громадських, благодійних організацій, ними також проводиться робота щодо забезпечення можливості здобуття дітьми освіти за українськими стандартами в приватних дистанційних школах, створюються освітні хаби, реалізовуються освітні проєкти для українських дітей, відкриваються дитячі садочки тощо. Проте така робота потребує державної підтримки не лише України, а й країн, у яких зазначені організації створюють умови для навчання українських дітей за державними освітніми стандартами України.

За підтримки Міністерства освіти і науки України групою волонтерів створено телеграм-канал «Підтримай дитину» (https://t.me/pidtrumaidutuny), який використовується педагогічними працівниками та батьками. У співпраці з креативною освітньою онлайн-платформою Creative Practice та психологами проєкту «Підтримай дитину» МОН створено та розміщено анімаційний ролик «Як говорити з дитиною про війну. 7 порад від психологів» (https://www.facebook.com/UAMON/videos/1009983869641596/).

У рамках ініціативи Першої Леді Міністерством реалізовуються проєкти щодо формування спроможності педагогічних працівників та батьків надавати першу психологічну підтримку дітям під час здобуття освіти для досягнення найкращих результатів навчання. Зокрема, розроблено курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій», який доступний за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/persha-psihologichna-dopomoga-kurs-pidvishennya-kvalifikaciyi-projshli-ponad-7-tis-osvityan.

Міністерством проведено вебінар «Складання індивідуальної програми розвитку для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах», (https://www.facebook.com/UAMON/videos/5699718347 71870), онлайн-семінар для поліцейських підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України та державних службовців МВС «Психологічна травма в дітей шкільного віку: причини, ознаки, наслідки», (https://www.facebook.com/UAMON/videos/549314236943351/) та семінар «Психологічна травма: основні відомості та першочергові кроки» (https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=750095662814852).

Крім того, на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України розміщено рекомендації та практичні матеріали щодо особливостей роботи із дітьми з ООП в умовах дистанційного навчання, зокрема:

- матеріали, підготовлені вчителями Спеціальної школи № 5 імені Я. П. Батюка м. Києва та Криворізької спеціальної школи «Натхнення» Дніпропетровської обласної ради (https://mon.gov.ua/ua/news/uchitelispecialnihshkil-obyednuyutsya-dlya-pidtrimki-ditej-z-osoblivimi-osvitnimipotrebami );

- матеріали щодо організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану для дітей із порушеннями слуху, підготовлені КЗО «Криворізька спеціальна школа «Сузір’я» ДОР» (https://mon.gov.ua/ua/news/pedagogamorganizaciya-distancijnogo-navchannya-vumovah-voyennogo-stanu-dlya-ditej-izporushennyam-sluhu);

 - матеріали щодо організації освітнього процесу для дітей із порушеннями зору, слуху та інтелектуального розвитку, підготовлені Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (https://mon.gov.ua/ua/news/rozrobleno-poradi-dlya-organizaciyiinklyuzivnogonavchannya-pid-chas-vijni);

- матеріали щодо роботи із дітьми з ООП (https://mon.gov.ua/ua/news/poradikomandi-pidtrimaj-ditinu-yak-dopomogtidityam-z-oop-opanuvati-novu-navichku).

ОРІЄТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

закладів загальної середньої освіти України, які надають освітні послуги за дистанційною формою


Всеукраїнська школа онлайн;

Міжнародна українська школа (МУШ);

Дистанційна школа «Optima School»;

Дистанційна школа «Атмосферна школа»;

Дистанційна школа «DAR»;

Дистанційна школа для учнів 5-11 класів «Jamm School»;

Платформа сучасної освіти «ThinkGlobal Online»;

Дистанційна школа «Liko Education Online»;

Відкрито екстернат-платформу у школі «Alterra School»;

Комп‘ютерна Академія «ШАГ»;

Науковий ліцей Клима Чурюмова;

Онлайн-проєкт для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять у Zооm, розроблений Академією сучасної освіти «А+»;

Науково-дослідницька школа «Базис»;

Математична онлайн-платформа «GIOS»;

Центр дистанційної освіти «Джерело»;

Онлайн школа School To Go;

Міжнародна онлайн школа M'Andryk Online International School та інші.

Більшість цих закладів мають різні умови та варіанти зарахування дітей на навчання. У тому числі підготовлені упорядковані за класами та предметами програми самостійної роботи, де розміщено посилання на електронні підручники та дидактичні/мультимедійні матеріали тощо.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux